Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 12 >-Permanentno usavršavanje - Problemi se ne mogu tipski rešavati
 
PERMANENTNO USAVRŠAVANJE
Odštampaj
 
Prirodni gas i TNG - Primena, oprema za cevovodni transport i projektovanje

Problemi se ne mogu tipski rešavati
 
Prof. dr Aleksandar Petrović, Mašinski fakultet u Beogradu Jedna od oblasti koja je široko zastupljena u oblasti izgradnje objekata poslednjih godina u Srbiji, jeste oblast primene prirodnog gasa i tečnog naftnog gasa. Očekuje se da će i u dužem, narednom nizu godina, ova oblast izgradnje biti atraktivna u našoj Republici s obzirom na velika područja koja nisu gasifikovana, kao i na stalni porast cena energije i energenata.

Oblast prirodnog gasa i TNG-a prilično je dobro pokrivena važećom zakonskom regulativom i standardima. Projektanti i izvođači koji se bave navedenom oblašću određena pitanja i tehničke probleme često rešavaju tipski, ne upuštajući se dublje u tehničke analize. Ovakav pristup može da dovede do izbora opreme čije su tehničke karakteristike na nivou većem od stvarno potrebnih. Posledica su veći investicioni troškovi i, kasnije, troškovi eksploatacije i održavanja. Prof. dr Miloš Nedeljković, Mašinski fakultet u Beogradu
Predavači su pokušali da predavanjem slušaocima skrenu pažnju na drugačiji način razmišljanja o tehničkim rešenjima, s jedne strane kroz prikaze proračuna koji se primenjuju u propisima drugih država (SAD), a s druge, kroz primenu dokazano primenljivih formula i jednačina kojima se može doći do tačnijih rešenja.

Dat je prikaz proračuna debljina zida cevi za transport gasa po metodologiji koja se primenjuje u SAD, sa posebnim osvrtom na koeficijente sigurnosti i koeficijente valjanosti zavarenih spojeva, koji su kod njih nešto drugačiji nego što su oni dati našim pravilnicima.

Slušaocima je skrenuta pažnja na postupak određivanja koeficijenata trenja u cevima i predstavljen je jedan od načina njegovog izračunavanja.

Predstavljeni su i načini određivanja termofizičkih svojstava mešavina (višekomponentnih) gasova različitih molekulskih masa i veličina molekula. Ovo je posebno važno jer greške u određivanju faktora kompresibilnosti kojim se jednačina stanja idealnog gasa privodi primeni za preračunavanje veličina stanja realnih gasova, na visokim pritiscima dovode do grešaka izračunatih veličina stanja i do 500%.

Objašnjena je i razrađena metodologija za određivanje viskoznosti fluida - mešavina gasova.

Prikazan je postupak za određivanje promene temperature smeše gasova koja protiče kroz gasovod slobodno položen u zemlju.

Dat je način proračuna pada pritiska u cevima za slučaj strujanja stišljivih fluida - predstavljen je postupak koji se najčešće koristi u SAD.

1U okviru programa Permanentnog obrazovanja u Beogradu, u sali Inženjerske komore Srbije 16. juna 2008, održano je predavnje na temu "Prirodni gas i TNG - Primena, oprema za cevovodni transport, projektovanje", uz solidan broj zainteresovanih članova Komore


Prikazan je i postupak proračuna prstenastih cevnih mreža za slučaj proticanja nestišljivih fluida kroz iste.

U instalacijama za TNG, kavitacione pojave su realna opasnost. Predavanjima su objašnjeni uzroci nastanka kavitacionih pojava, prikazana su i objašnjena tehnička rešenja koja se primenjuju na pumpama kako bi se smanjila mogućnost pojave kavitacije i detaljno je razrađen postupak izbora pumpi sa aspekta dimenzionisanja usisnih cevovoda.

Interesovanje za kurs bilo je iznad očekivanja i autori se nadaju da će interesovanje i dalje biti na takvom nivou.

Pročitajte iz oblasti "Permanentno usavršavanje" i:
  • Predavanja privlačna za članstvo
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    06. jun 2023.