Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 12 >-Razno - Sedam skupova, kongresa, sajmova, manifestacija
 
RAZNO
Odštampaj
 
Pred 39. međunarodni kongres Društva KGH Srbije - Beograd, 3 - 5. decembar 2008. godine

Hlađenje je život
- Biserka Švarc -
 
Društvo za klimatizaciju, grejanje i hlađenje Srbije (KGH) koje deluje u sastavu Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) će i ove godine u Sava centru, od 3. do 5. decembra, organizovati Međunarodni kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji, 39. po redu, sa pratećom Izložbom opreme i dostignuća u KGH oblasti. Glavni događaj ovogodišnjeg skupa u Sava centru je obeležavanje stote godišnjce Međunarodnog instituta za hlađenje (The International Institute of Refrigeration IIR). IIR je osnovan u Parizu 1908. godine tokom trajanja Prvog međunarodnog kongresa za hladnoću. Delegati nekoliko država učesnica izneli su predlog da se osnuje stalno međunarodno udruženje, koje bi se bavilo naukom i tehnikom proizvodnje i korišćenjem hladnoće što je i učinjeno osnovan je Međunarodni institut za hlađenje IIR. Kadaje prošle godine napunio 99. a taj značajan datum obeležen je u Pekingu prilokom održavanja Skupštine Instituta, na kojoj je doneta odluka da se Prvi vek IIR proslavi i obelež u Beogradu. Pripremajući se za obeležavanje stogodišniice IIR je 2008. godinu proglasio "Godinom hlađenja" izabravši za sloganporuku "Hlađenje je život objavimo to celom svetu". Rečeno učinjeno, pa već osam meseci svet zna da život ne može bez hlađenja.

Odluka IIR da se serija proslava širom sveta tokom 2008. završi u našoj zemlji predstavlja veliko priznanje, ali i veliku odgovornost. Naime, tokom tri decembarska dana trebalo bi da pokažemo šta radimo u oblasti hlađenja i klimatizacije, šta smo postigli, šta proučavamo i istražujemo. To dugujemo, pre svega, našim precima koji su se pre 100 godina opredelili za naučni pristup hlađenju kao važnoj grani tehnike od koje zavise prehrambena industrija i siguran transport namirnica u ono vreme glavne grane naše privrede i ekonomije. Danas bez tehnike hlađenja život je teško zamisliv, jer je nezaobilazna u medicini, farmaciji, stvaranju uslova za zdravu životnu sredinu u kojoj živimo i radimo,...

1Na 39. međunarodni kongresu o grejanju, hlađenju i klimatizaciji biće obeležena stogodišnjica postojanja Međunarodnog instituta za hlađenje (The International Institute of Refrigeration - IIR)

Četiri komisije IIR-a biće uključene u rad 39. kongresa Društva KGH Srbije: Termodinamika i prenos mase i toplote, Rashladne mašine, Klimatizacija, Toplotne pumpe i povratno korišćenje toplote. i svaka će obraditi po jednu temu i prezentirati učesnicima Kongresa. Osim njih Kongres će obuhvatiti i obraditi još tačno 14 tema koje su od posebnog interesa u savremenim uslovima tehnološkog razvoja. Teme su: termodinamika i procesi prenosa toplote u KGH, aparati i uređaji u hlađenju, načini unapređenja osobina rashladnih fluida s obzirom na održivi razvoj, prenos toplote kod "prirodnih" i konvencionalnih rashladnih fluida, novi pravci u klimatizaciji, primena fazno promenljivih materijala u klimatizaciji, toplotne pumpe i povratno korišćenje toplote, snabdevanje toplotnom energijom gradova i naselja, obnovljivi i drugi izvori energije, ograničavanje potrošnje i propisi o efikasnoj potrošnji energije za grejanje i hlađenje stambenih i javnih zgrada različitih namena, održivi razvoj i globalno zagrevanje sa aspekta sistema i uređaja KGH, automatska regulacija i kontrola sistema KGH, daljinski sistemi grejanja i hlađenja i energetski efikasne zgrade.

Srbija među osnivačima IIR

Kraljevina Srbija je jedna od zemalja osnivača, daleke 1908. godine, Instituta za hlađenje. Zanimljivo je pomenuti da je Đorđe M. Stanojević, profesor Univerziteta u Beogradu, koji je bio delegate Srbije na Prvom kongresu za hladnođu u Parizu, već sledeće 1909. godine objavio knjigu "Industrija hladnođe" u kojoj je prikazao primenu veštačkog hlađenja u raznim državama i osnove industrijske proizvodnje hladnoće i detaljno izvestio javnost o osnivanju Međunarodnog instituta za hlađenje. Srbija je od tada stalno prisutna u IIR-u i redovan je učesnik njegovih sastanaka, naučnih i stručnih skupova. I Društvo za KGH je bilo organizator nekih od tih stručnih skupova. Bilo je inicijator i realizator specijalističkih studija iz hlađenja i klimatizacije sa Mašinskim fakultetom u Beogradu tokom 1977/78. godine, organizator stručnog sastanka četiri komisije IIR-a, u kombinaciji sa kongresom o KGH. Četiri decenije posle pomenutog datuma, Beograd, Srbija i Društvo za KGH Srbije domaćin je istorijskog datuma "Prvog veka trajanja IIR".

Generalni pokrovitelj Kongresa biće preduzeće FILTER FRIGO d.o.o. iz Beograda, dok će pokrovitelj Izložbe KGH opreme i dostignića biti italijanska kompanija RHOSS S.P.A.

Programski sponzori će kao i prethodnih godina biti Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, Privredna komora Srbije, Međunarodni institute za hlađenje (IIR), Američko društvo inženjera za grejanje, hlađenje i klimatizaciju ASHRAE, Federacija evropskih nacionalnih društava za grejanje i klimatizaciju REHV, i naravno, Inženjerska komora Srbije.

Bogat i raznovrstan program 39. kongresa Društva KGH Srbije i centralna svetska proslava povodom stogodišnjice trajanja Međunarodnog instituta za hlađenje IIR, nagoveštava izuzetan događaj, koji ne treba da propusti nijedan poslenik KGH struke.

Pročitajte iz oblasti "Razno" i:
  • Nova neimarska matrica
  • Značaj građevinarstva u regionalnom razvoju srbije
  • Prevazilaženje zatečenog stanja
  • Sedam skupova, kongresa, sajmova, manifestacija
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    06. jun 2023.