Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj12 > Uvodna reč - Za jaku Komoru potrebna je legitimna Skupština
 
PISMO GLAVNOG UREDNIKA
Odštampaj
 
Za jaku Komoru potrebna je legitimna Skupština
- Prof. dr Dragoslav Šumarac -
 
Dragoslav Šumarac Poštovane koleginice i kolege,

Na 18. redovnoj sednici Upravnog odbora Inženjerske komore Srbije, održanoj 29. avgusta 2008, doneta je Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmenama i dopunama Odluke o vrstama licenci, koje izdaje Inženjerska komora Srbije (Br. 1255/1-4 od 10. 7. 2008), s tim da se materijal u vidu Predloga odluke stavi na javnu raspravu u trajanju od dva meseca, odnosno do 29. oktobra 2008. godine. Ovo je, uz Statut, najvažniji dokument koji usvaja Inženjerska komora Srbije. Reakcije članstva su bile opravdane, i zato smo promenili prvobitnu Odluku, kako bi svi članovi u roku od 60 dana mogli da daju primedbe. Pozivam sve, koleginice i kolege članove Komore, da date svoje primedbe. Sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja smo se dogovorili da, uporedo sa javnom raspravom o Odluci o vrstama licenci, pozovemo i sve cenjene članove IKS da daju su

gestije na Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekta, za koje odobrenje za izgradnju izdaje Ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci (SG RS, br. 114/2004). Oba dokumenta su objavljena na sajtu Komore.

U prošlom broju Glasnika, stavljen je na uvid predlog novog Statuta IKS, sa pozivom da učestvujete u javnoj raspravi. Zahvaljujem se svim članovima koji su do sada poslali svoje predloge, koje će Komisija za promenu Statuta, a zatim i UO IKS, podrobno razmotriti. Podsećam one koji još nisu dostavili predloge izmene Statuta IKS, a imaju svoju viziju organizacije Komore, da to učine. Rasprava traje do kraja septembra. Adresa na koju se šalju predlozi je ista - Komisija za promenu statuta IKS, Knez Miloša 9/II, ili elektronskom poštom na adresu: statut@ingkomora.rs

U ovom broju objavljujemo intervju sa akademikom SANU, profesorom Đorđem Zlokovićem, dobitnikom Nagrade za životno delo Inženjerske komore Srbije. Posle akademika Nikole Hajdina, članovima i rukovodstvu Inženjerske komore Srbije je ukazana velika čast što je najznačajnija nagrada IKS, Nagrada za životno delo, pripala akademiku Zlokoviću. Time su dva velikana našeg građevinarstva i arhitekture postavili visoke kriterijume za buduće dobitnike ovog značajnog priznanja naše strukovne organizacije. U ovom broju Glasnika pročitaćete intervjue i sa nagrađenima za izuzetna dostignuća u struci iz delatnosti članova Komore: Milenijom i prof. Darkom Marušićem, prof. dr Ivanom Aleksićem i mr Aleksandrom Vučićevićem. Naravno, svoje impresije posle dobijanja priznanja, izneli su i nagrađeni za ostvarenje rezultata na početku stručne karijere, arhitekte Snežana Vesnić i mr Vladimir Milenković.

U toku su ponovljeni izbori za Skupštinu Inženjerske komore Srbije. Sigurni smo da je proces izbora sada nemoguće zloupotrebiti, da je on malo komplikovaniji za članove Komore, ali vas zato molim da budete aktivni, kako bi bili izabrani zaista najbolji i kako bi se posle pet godina uspešnog razvoja Komore, u narednom periodu, ostvarili još bolji rezultati i učvrstio njen uticaj u društvu. U trenutku kada Glasnik broj 12 bude u vašim rukama, biće završen proces kandidovanja budućih članova Skupštine Inženjerske komore Srbije. Tada predstoji drugi krug u kome će se, među predloženim kandidatima, izvršiti izbor članova. Potrebno je samo da na svom listiću zaokružite one za koje mislite da će zastupati vaše interese i unaprediti rad Inženjerske komore Srbije. U interesu je Komore da odziv na izborima bude što veći, jer će tako i njen legitimitet porasti.

Do sada se za posetu sajamu SAIE 08 (Bolonja 15-18. oktobar 2008) prijavilo preko 100 članova Komore. Svi posetioci Sajma će dobiti besplatne ulaznice i mogućnost plaćanja povoljnog aranžmana na tri rate. Nadamo se da će ovo biti dobar početak i za buduće aktivnosti kod organizovanja posete drugim sajmovima.

Od redovnih aktivnosti u proteklom periodu, treba izdvojiti: Dane Inženjerske komore Srbije na Vlasini, Nedelju arhitekture u Beogradu i skup o Zapadnoj Moravi u Čačku. Na danima IKS na Vlasini, imali smo lepu saradnju sa gradom Surdulicom, odnosno sa turističkom manifestacijom 23. Vlasinsko leto. Uz veliku podršku gradonačelnika Surdulice, Novice Tončeva, diplomiranog građevinskog inženjera i uvaženog člana IKS, angažovani su eminentni predavači, što je privuklo veliki broj posetilaca. Na skupu je izražena želja da Dani IKS na Vlasini postanu sastavni deo, praktično prateća manifestacija, Vlasinskog leta koje traje gotovo četvrt veka.

U ovom broju dajemo i prikaz izložbe projekata dr Mirjane Lukić, diplomiranog inženjera arhitekture, naše uvažene koleginice, vrlo aktivnog člana IKS i, posebno, saradnice Glasnika. Poseban prilog je prikaz aktivnosti iz delokruga permanentnog usavršavanja naših članova. Poslednji prilozi u ovom broju Glasnika su iz pera cenjene koleginice Biserke Švarc, diplomiranog inženjera mašinstva, u kojima daje "presek" događanja, kroz skupove i susrete, stručnjaka za KGH oblast (klimatizacija, grejanje i hlađenje), odnosno najavljuje jedan svetski relavantan skup. Naime, Društvo za klimatizaciju, grejanje i hlađenje Srbije (KGH) koje deluje u sastavu Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), organizuje svoj 39. međunarodni kongres KGH (Sava centar, 3-5. decembar). Tokom njegovog trajanja, biće obeležen veliki jubilej - 100 godina postojanja Međunarodnog instituta za hlađenje (IIR - The International Institute of Refrigeration). Zapravo, centralna svečanost "prvog veka" IIR biće održana u Beogradu, uz pomoć i podršku Inženjerske komore Srbije.


<<< Nazad na sadržaj
 
06. jun 2023.