:: Naslovna strana > Glasnik broj 11 > Meridijani - IKS dobila punu podršku KIIP
 
MERIDIJANI
Odštampaj
IKS dobila punu podršku KIIP
- Olga Milosavljević -
 
Olga Milosavljevic Inženjerska komora Srbije se spremala da u aprilu ugosti radnu grupu Evropskog saveta inženjerskih komora (ECEC), čiji je punopravni član. Međutim, desilo se, kao i uvek kada se politika umeša u struku, da kolege iz Evrope i okruženja odustanu od dolaska u Beograd zbog "nesigurnih političkih turbulencija" izazvanih jednostranim proglašavanjem nezavisne države Kosovo, unutar međunarodno priznatih granica države Srbije, i prihvatanjem njenih granica od strane jednog broja članica Evropske unije. Tako je Izvršni odbor ECEC odlučio da se planirani sastanak, umesto u Beogradu, održi u Beču, 22. aprila. Procena rukovodstva Inženjerske komore Srbije bila je da ni naši predstavnici ne idu u Beč, jer je Beograd dovoljno bezbedan grad, pa tako sasvim odgovarajući za domaćina ovog važnog sastanka.

1 U Beogradu je 22. aprila održan susret predsednika dve prijateljske inženjerske organizacije - Inženjerske komore Srbije i Bugarske komore za inženjersko i investiciono projektovanje


Desetak dana pre sednice IO ECEC, tačnije 10. aprila, u IKS je stiglo pismo iz Bugarske komore za inženjersko i investiciono projektovanje - KIIP (Chamber of Engineers in the Investment Design, Sofija) u kome je Dimitar Načev, predsednik KIIP, pokazao interesovanje da na putu za Beč, obiđe svoje kolege u Beogradu, konsultuje se o važnim temama iz stručnog organizovanja inženjerskih komora i to prenese ostalim članicama ECEC. Tako je u prostorijama IKS 22. aprila održan sastanak predsednika i najbližih saradnika dve inženjerske komore.

U prijatnoj i prijateljskoj atmosferi, razmena informacija je bila na maternjim jezicima, jer su srodni i razumljivi za obe strane. Predsednik Šumarac se, na samom početku, zahvalio predsedniku Dimitru Načevu na podršci kolegama iz Srbije, a posebno zbog neodobravanja zvaničnog priznavanja (od strane bugarskih političara) pravljenja veštačke protivpravne države Kosovo na teritoriji Srbije. "Inženjerska inteligencija Bugarske ne odobrava takav primitivan presedan na tlu Evrope", rekao je Načev, "i smatra ga štetnim u vreme evropskih integracija i planiranih velikih investicija na teritoriji čitavog Balkanskog poluostrva."

Dva predsednika su u prezentacijama funkcionisanja dve komore našli puno zajedničkog, ali i različitog. Dok je IKS organizovana po takozvanom vertikalnom sistemu u odnosu na struke, KIIP ima osam struka projektantske kategorije, organizovanih po horizontalnom sistemu.
"KIIP je formiran na osnovu Zakona o komorama za arhitekte i inženjere u investicionom projektovanju, 24. marta 2003. godine, sa zadatkom da zaštiti profesionalna prava i interese svojih članova - profesionalnih inženjera projektanata, kojih sada ima 9.000", naglasio je Dimitar Načev. "Administraciju u našoj Komori vode inženjeri i nemaju poseban sekretarijat. Iako je u nazivu naše Komore "prednost" data arhitektama, KIIP praktično zastupa interese desetak struka: arhitektonsku, građevinsku, vodoinženjersku, struku transportnog inženjerstva, geodezijsku, struku inženjera za grejanje i klimatizaciju, za rashladne tehnike i ventilaciju, za elektrotehniku i automatike, za rudarstvo i geologiju, tehnologiju..."

Delegacija KIIP Predsednik Dragoslav Šumarac je objasnio da je, kao ministar građevinarstva 2003. godine, po donošenju Zakona o planiranju i investicionoj izgradnji, inicirao formiranje IKS, koja sada ima blizu 20.000 članova. Tadašnje Ministarstvo građevine, a sada Ministarstvo za infrastrukturu, postalo je resorno ministarstvo Inženjerske komore Srbije.
Predsednici IKS i KIIP su zajednički konstatovali da je regionalizacija korisna i potrebna u savremenim evropskim tokovima, a veza inženjerskih komora sa lokalnim upravama i investitorima jedini pravi put.
Predsednik IKS se posebno interesovao dokle su bugarske kolege stigle u harmonizaciji nacionalnih tehničkih standarda sa evropskim i koji su izvori finansiranja tog projekta.
Načev i Šumarac su razmenili mišljenja i stavove o vrstama licenci i njihovom usaglašavanju sa najnovijim trendovima EU u obrazovanju stručnjaka u redovnom školovanju, kao i naknadnom usavršavanju i specijalističkim studijama. Nezaobilazna tema je tada bila i EU direktiva 2005/36/ES. Predsednik Dragoslav Šumarac je akcenat dao i uticaju komora na zakonsku zaštitu profesionalnih autorskih prava, i zakonskim mehanizmima za ostvarivanje tih prava u praksi. Prednost ima IKS, jer ima Sud časti čiji je uticaj sve veći i teži proširenju nadležnosti, što će biti realizovano kroz izmene i dopune postojećeg Statuta. Razgovaralo se i o naplati profesionalnih usluga (cenama), članarini, pomoći države, komunikaciji sa investitorima, brizi o zapošljavanju profesionalnih inženjera, održavanju nivoa tehničkog znanja putem stručnih seminara, predavanja, kongresa... Predsednik Dimitar Načev je izložio načine osiguranja profesionalne odgovornosti koje KIIP nudi svom članstvu. Predsednik Šumarac se složio da je to važno pitanje, ali da su sredstva IKS, kao i skromne plate inženjera u Srbiji, ograničavajuće za tu vrstu ulaganja u ovom momentu; ipak, intenzivno se traga za optimalnim rešenjem.

Na kraju sastanka, čelnici IKS i KIIP su razmenili prezentacione materijale, uz obećanje da će nastaviti traženje najboljih rešenja za osavremenjivanje načina rada svojih (nacionalnih) organizacija, kako bi se što više približile članstvu u rešavanju tekućih zadataka. Predsednik Šumarac je zamolio predsednika Načeva da u Beču pozdravi kolege iz ECEC i prenese spremnost IKS za nastavak profesionalne saradnje.

Zaključak aprilskog "susreta na vrhu" IKS i KIIP je bio: iskustva u organizaciji i radu dve komore mogu biti dobar jedinstveni model za savremene evropske inženjerske komore, koje bi trebalo da teže prilagođavanju novim tendencijama u investicionoj izgradnji, štiteći neposredne aktere, odnosno profesionalne inženjere svih struka.

Samo nekoliko nedelja kasnije, polovinom maja, u Inženjersku komoru Srbije stiglo je informativno glasilo KIIP u kom je članstvo obavešteno o prijateljskom sastanku u Beogradu i značajnim iskustvima srpskih kolega.