:: Naslovna strana > Glasnik broj 11 > Nagrade Inženjerske Komore Srbije - Akademiku Đorđu Zlokoviću Nagrada za životno delo
 
NAGRADE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
Odštampaj
 

 
Akademiku Đorđu Zlokoviću Nagrada za životno delo
- Radoš O. Dragutinović -
 
1 Ovogodišnja najviša priznanja Komore dobilo je sedam članova - petoro arhitekata i po jedan geodeta i pro-storni planer, od kojih samo jedan nije inženjer. Pored akademika Đorđa Zlokovića, arhitekte-laurati su i Mi-lenija i Darko profesor Marušić, odnosno Snežana Vesnić i mr Vladimir Milenković. Ostali nagrađeni su pro-fesor dr Ivan Aleksić, diplomirani inženjer geodezije, i mr Aleksandar Vučićević, diplomirani prostorni pla-ner.
Đorđe Zloković Povelja za nagradu za životno delo dodeljuje se akademiku Đorđu Zlokoviću, diplomiranom inženjeru arhitekture. Laureatu za životno delo dodeljuje se novčana nagrada u iznosu od 5.577 evra.

Povelja sa novčanom nagradom za izuzetno dostignuće u struci iz delatnosti članova Komore, dodeljuje se:
autorskom timu Milenija Marušić, diplomirani inženjer arhitekture, i profesor Darko Marušić, diplomirani inženjer arhitekture, za upravno - poslovni objekat "Metals banka" u Novom Sadu;
profesoru dr Ivanu Aleksiću, diplomiranom inženjeru geodezije, za projekat "Razvoj kapaciteta u upravljanju zemljištem i katastru nepokretnosti - Twinning Project" i ukupna dostignuća u struci;
mr Aleksandru Vučićeviću, diplomiranom prostornom planeru, za vršenje funkcije rukovodioca izrade prostornih planova, i to: Regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda, Prostornog plana gradske opštine Obrenovac i Prostornog plana gradske opštine Surčin.
Laureatima nagrade za izuzetno dostignuće u struci iz delatnosti članova Komore, dodeljuje se po 2.390 evra.

Novčana nagrada za ostvarivanje izuzetnih rezultata na početku stručne karijere, dodeljuje se autorskom timu Snežana Vesnić, diplomirani inženjer arhitekture, i mr Vladimir Milenković, diplomirani inženjer arhitekture, za arhitektonsko ostvarenje poslovne zgrade "Tekstil" u Užicu.

Laureatima nagrada za ostvarivanje izuzetnih rezultata na početku stručne karijere, dodeljuje se novčana nagrada u iznosu od 1.062 evra.

Sve nagrade su izražene u neto vrednosti u evrima, ali će biti isplaćene u dinarskoj protivvrednosti na dan donošenja ove odluke.

Obaveštenje o odluci o dodeli nagrada Inženjerske komore Srbije, vrši se putem javnog saopštenja o dodeli nagrada Komore. Tekst javnog saopštenja publikuje se u glasilima Komore i dostavlja javnim medijima u formi zvaničnog saopštenja.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
(Odluka o dodeli nagrada Inženjerske komore Srbije doneta je na osnovu člana 4. stav 2. Pravilnika o nagradama Inženjerske komore Srbije, br. 6630/1-5, od 14. 12. 2006. Upravni odbor Inženjerske komore Srbije, na 15. redovnoj sednici održanoj 29. 5. 2008, kojom je predsedavao prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik IKS, doneo je napred predočenu odluku.)
zgrada Tekstil Metals banka
1
Osnov za donošenje ove odluke je odredba člana 4. stav 2. Pravilnika o nagradama Inženjerske komore Srbije, br. 6630/1-5, kojom je propisano da Upravni odbor Inženjerske komore Srbije donosi odluku o dodeli nagrada.

Cilj donošenja ove odluke je dodela nagrada Inženjerske komore Srbije i to: nagrade za životno delo, nagrada za izuzetno dostignuće u struci iz delatnosti članova Komore i nagrada za ostvarivanje izuzetnih rezultata na početku stručne karijere, koje će, u skladu sa Pravilnikom o nagradama Komore, laureatima biti uručene na Dan Komore, 14. juna 2008. godine.

Predlagač ove odluke je Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za dodelu nagrada Inženjerske komore Srbije.

Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za dodelu nagrada IKS održala je dve sednice, 26. i 29. 5. 2008, u sledećem sastavu: Dragomir Acović, dipl. inž. arh., predsednik, i članovi - Nebojša Stefanović, dipl. prost. planer, Milorad Miladinović, dipl. inž. arh., Dejan Vasović, dipl. inž. arh.,
Tatjana Đorđević, dipl. građ. inž., Biserka Švarc, dipl. maš. inž., i Drago Ostojić, dipl. građ. inž.
Komisija je, posle razmatranja, među predloženim kandidatima za dodelu nagrada Komore, izabrala laureate, te donela odluku da Upravnom odboru predloži sledeće:
 1. Za nagradu za životno delo, Komisija predlaže akademika Đorđa Zlokovića, dipl. inž. arh.;
 2. Za nagradu za izuzetno dostignuće u struci iz delatnosti članova Komore, predlažu se:
  • autorski tim Milenija i prof. Darko Marušić, arhitekte, za upravno - poslovni objekat "Metals banka" u Novom Sadu;
  • prof. dr Ivan Aleksić, dipl. inž. geod., za projekat "Razvoj kapaciteta u upravljanju zemljištem i katastru nepokretnosti - Twinning Project" i ukupna dostignuća u struci;
  • mr Aleksandar Vučićević, dipl. pr. planer, kao rukovodilac izrade prostornih planova, i to: Regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda, Prostornog plana gradske opštine Obrenovac i Prostornog plana gradske opštine Surčin.
 3. Za ostvarivanje izuzetnih rezultata na početku stručne karijere, predlaže se:
  • autorski tim Snežana Vesnić, dipl. inž. arh., i mr Vladimir Milenković,
  • za arhitektonsko ostvarenje poslovne zgrade "Tekstil" u Užicu.
Po Odluci Upravnog odbora br. 2917/1-4, član 6. stav 3, Fond za nagrade za 2008. godinu je ukupno 24.000,00 evra bruto (15.936,00 evra neto), s tim što se na osnovu člana 6. stav 1. Pravilnika o nagradama, može dodeliti jedna nagrada za životno delo (35% ukupnog fonda), tri nagrade za izuzetno dostignuće u struci iz delatnosti članova Komore (45% ukupnog fonda) i najviše tri nagrade za ostvarivanje izuzetnih rezultata na početku stručne karijere (20% ukupnog fonda).
Kako Komisija predlaže jednu nagradu za životno delo, tri nagrade za izuzetno dostignuće u struci iz delatnosti članova Komore i jednu nagradu za ostvarivanje izuzetnih rezultata na početku stručne karijere, to pojedinačne nagrade iznose:
- nagrada za životno delo - 5.577 evra u dinarskoj protivvrednosti (u neto iznosu), odnosno 8.400 evra (u bruto iznosu);
- nagrada za izuzetno dostignuće u struci iz delatnosti članova Komore, svakom od troje nagrađenih, po 2.390 evra u dinarskoj protivvrednosti (u neto iznosu), odnosno 3.600 evra (u bruto iznosu);
- nagrada za ostvarivanje izuzetnih rezultata na početku stručne karijere, koja ove godine ima jednog dobitnika, 1.062 evra u dinarskoj protivvrednosti (u neto iznosu), odnosno 1.600 evra (u bruto iznosu).
Iz fonda za nagrade, biće iskorišćeno 20.800 evra bruto, tj. 13.809 evra neto, u dinarskoj protivvrednosti. Razlika do punog iznosa predviđenog za nagrade, biće iskorišćena za izradu povelja koje će biti uručene na samoj svečanosti povodom Dana Komore.
Uz predlog kandidata, Komisija u prilogu dostavlja zapisnik sa druge sednice Komisije, obrazloženje za svakog kandidata, kao i izjave predloženih o prihvatanju kandidature za dodelu nagrade Inženjerske komore Srbije.
Obrazloženje potpisuje Dragomir Acović, d. i. a., predsednik Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za dodelu nagrada Inženjerske komore Srbije


<<< Nazad na sadržaj