:: Naslovna strana > Glasnik broj11 > Uvodna reč - Kredibilitet se ne sme dovoditi u pitanje
 
PISMO GLAVNOG UREDNIKA
Odštampaj
 
Kredibilitet se ne sme dovoditi u pitanje
- Prof. dr Dragoslav Šumarac -
 
Dragoslav Šumarac Poštovani clanovi Komore, drage koleginice i kolege,

Peta redovna sednica Skupštine Inženjerske komore Srbije, održana je 8. maja, na već tradicionalnoj lokaciji, u Svečanoj sali na Građevinskom fakultetu u Beogradu. U "Glasniku" broj 10. imali ste priliku da pročitate izveštaje o radu svih organa Komore, Upravnog i Nadzornog odbora i izvršnih odbora matičnih sekcija, kao i skupštinskih komisija za period mart 2007. - mart 2008. godinu, koji su usvojeni na Petoj redovnoj sednici Skupštine.

U ovom broju vas upoznajemo sa planovima i programima koje ćemo nastojati da realizujemo do marta 2009. godine. Uz saglasnost Ministarstva za infrastrukturu, a vodeći računa o interesima naših članova, na Skupštini je doneta Odluka o minimalnom povećanju godišnje članarine, za 1.000 dinara, tako da ona sada iznosi 6.000 dinara, a počeće da se primenjuje od 31. jula 2008. godine. Kao što dobro znate, članarina je smanjena 2006. godine a tada je uvedena i praksa da se uplaćuje samo jedna članarina, bez obzira koliko licenci poseduje član Komore. Na taj način, a uzimajući u obzir i inflaciju, značajno je bio ugrožen rad Komore. Dakle cilj povećanja članarine je da se ostvare svi planovi koje su predvideli izvršni odbori matičih sekcija kao i regionalni odbori.

S obzirom da je mandat članovima Skupštine isticao 24. juna, tri meseca ranije, 24. marta 2008. godine, raspisani su izbori za nove članove najvišeg organa Komore. Izbori su završeni 20. maja ove godine. Nažalost sistem izbora je ostao isti kao i za izbore za Izvršne odbore, a tu je moglo da dođe do zloupotreba. Tada nam se i uključio "Marfijev zakon" (Ako nešto može da krene loše - sigurno će se i desiti) - dogodile su nam se zloupotrebe. Predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije, akademik Branislav Mitrović, uz podršku svih organa Komore: Upravnog i Nadzornog odbora, izvršnih odbora svih matičnih sekcija (osim Matične sekcije projektanata), ali i resornog Ministarstva za infrastrukturu poništio je izbore. Mislimo da je ova odluka ispravna u cilju daljeg jačanja kredibiliteta Komore. Zato sam vam prezentirao sve o samom toku izbora i njihovom poništavanju, kao i o postupku i načinu održavanja novih.

U ovom broju imaćete priliku da pročitate i intervju sa generalnim sekretarom ECEC - Jozefom Roblom, koji izlaže aktivnosti vezane za Evropski savet inženjerskih komora.

Proslava Dana Inženjerske komore Srbije održana je po drugi put, 14. juna 2008. godine u Operi i teatru Madlenianum u Zemunu. Bili smo počastvovani prisustvom predstavnika Komore inženjera za invesiciono projektovanje (KIIP) iz Sofije, Bugarska, ali i praktični, jer smo potpisali Sporazum o bližoj saradnji izmedu KIIP i IKS, sličan onome koji smo već imamo sa komorama Mađarske, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore.

Danu Komore su prisustvovali i predsednik Privredne komore Beograda gospodin Milan Janković, predstavnici matičnih fakulteta, građevinskih firmi, gradova i opština, članovi regionalnih odbora kao i mnogobrojni gosti, koji su sa nama podelili radost petogodišnjeg postojanja.

I ove godine smo nastavili tradiciju dodele godišnjih nagrada Komore u tri kategorije. Za životno delo, najbolja ostvarenja i početak karijere. Nagrada za životno delo je pripala akademiku Đordu Zlokoviću, dvostrukom inženjeru - arhitekture i građevine. Nagrada za izuzetno dostignuće u struci iz delatnosti članova Komore: autorskom timu arhitekata Mileniji i profesoru Darku Marušiću, prof. dr Ivanu Aleksiću i mr Aleksandru Vučićeviću. Nagrada za ostvarenje izuzetnih rezultata na početku stručne karijere autorskom timu Snežani Vesnić i mr Vladimiru Milenkoviću. Još jednom, u ime svih nas 20000 clanova Komore, najiskrenije čestitke svim nagrađenim, koji će biti ponos i inspiracija sadašnjim i budućim generacijama, članovima Inženjerske komore Srbije.

U delu Dokumenti, stavljamo vam na uvid predlog novog Statuta IKS, koji je, na predlog Komisije za promenu statuta, usvojio UO IKS na sednici održanoj 29. maja 2008. godine. Javna rasprava po ovom predlogu traje do kraja septembra, pa svih 20.000 članova Komore najljubazije molim da predloge pošaljete do tog datuma - pismima, Komisiji za promenu Statuta IKS, na adresu: Beograd, Kneza Miloša 9/II ili e-mailom statut@ingkomora.rs.

I dalje nastavljamo praksu obezbeđivanja sponzora za naš "Glasnik". Tako smo obezbedili i sponzora iz Italije i to za dva broja, i to na zadnjoj strani "Glasnika". Naime, od 15. do 18. oktobra ove godine u Bolonji se održava specijalizovani sajam SAIENERGIA 08. Komora će za svoje članove organizovati posetu ovom Sajmu uz veliki broj pogodnosti kako za putne troškove tako i za smeštaj. Zato odmah koristim priliku da pozovem sve članove Komore kako bismo u velikom broju videli najnovija dostignuća iz naše oblasti, lepo se družili i videli Bolonju - najstariji univerzitetski grad na svetu. Potrebno je da pošaljete prijavu na e-meil: saie08@ingko-mora.rs.

O detaljima posete sajmu u Bolonji, bićete detaljno obavešteni putem sajta i e-mail servisa Komore.


<<< Nazad na sadržaj