Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj10 > Anketa - Za anketiranje pozvano 1.020 članova
 
ANKETA
Odštampaj
 
Istraživanje-anketa Komisije za praćenje potrebe članova Matične sekcije urbanista

Za anketiranje pozvano 1.020 članova
- Tihomir Obradović -
 
(U nameri da sazna kakve su potrebe, želje i očekivanja članova Matične sekcije urbanista orgamozovana je akcija-anketa prikupljanja mišljenja i stavova. Predlagač ankete je mr Tihomir Obradović, dok je Izvršni odbor MSU oformio Komisiju za praćenje potreba članstva u koju su izabrani Valentina Arambašić, Dragana Sinobad-Petrović, Miša Angeleski i Tihomir Obradović.. Komisija je predložila, a Izvršni odbor prihvatio, da je anonimna anketa koja se šalje poštom sa plaćenim odgovorom, najneposredniji i najprecizniji način saznavanja šta naši članovi očekuju od svoje Komore, odnosno Matične sekcije. Tačno 1.020 pisama-anketa je poslato na prethodno ažurirane adrese članova i gotovo svaki treći je odgovorio. Pred kompletnim članstvom Inženjerske komore Srbije ponuđeni su najinteresantniji odgovori prikazani u obliku grafikona koje je pripremio Miša Angeleski rukovodilac službe za informatičku podršku Inženjerske komore Srbije. Nakon obrade (analize sadržaja) koja je pri kraju, rezultati Ankete će biti dostavljeni Izvršnom odboru Matične sekcije i poslužiće kao polazna osnova za izradu Programa rada Matične sekcije urbanista za 2008. godinu. Ovim putem se zahvaljujemo koleginicama i kolegama koji su popunjavanjem ankete omogućili Inženjerskoj komori Srbije, a posebno Matičnoj sekciji urbanista da bude što bolji servis i strukovna potpora svojim članovima. U narednom broju ćemo objaviti analizu sadržaja i komentare pokretača ankete, odnosno, Komisije za praćenje potreba članstva. Oobjavljujemo preliminarne, ali autentične rezultate ove jedinstvene ankete za koju postoji interesovanje i u ostalim matičnim sekcijama, jer predstavlja do sada jedinstven način komunikacije strukovnog udruženja kakva je Inženjerska komora sa svojim članovima.

  • Rezultati anketiranja
    ( Preuzmite dokument u pdf formatu)

  • Pročitajte iz oblasti "Anketa" i:
  • Odnos arhitektonskog obrazovanja i profesije
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    03. februar 2023.