:: Naslovna strana > Glasnik broj10 > Permanentno usavršavanje - Opšti komentar na cenovnik za minimalne cene za izradu tehničke dokumentacije po odluci IKS 3707 / 1-4 od 17.07.2006. godine
 
PERMANENTO USAVRŠAVANJE
Odštampaj
 
 

OPŠTI KOMENTAR NA CENOVNIK ZA MINIMALNE CENE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PO ODLUCI IKS 3707 / 1-4 OD 17.07.2006. GODINE
 

Minimalna cena za izradu tehničke dokumentacije obračunava se na bazi procenjene predračunske vrednosti objekta, ili vrste radova prema obrascu : C = p × PPV ( Din - Evro ) C - Cena za izradu tehničke dokumentacije ( Din - Evro ) p - Procenat od procenjene predračunske vrednosti objekta ili vrste radova (PPV ), koji se očitava iz tablice za pojedinu vrstu objekata ili vrste radova.
PPV - Procenjena predračunska vrednost objekta ili vrste radova na dan utvrđivanja cene za izradu tehničke dokumentacije - u vreme datuma ponude ( Din - Evro )
Posle izrade projekta, navedena minimalna cena za izradu projektne dokumentacije se koriguje, kako je već navedeno u Opštim uslovima, prema predračunskoj vrednosti objekta ili vrste radova ( PV ), odnosno C1 = p × PV ( Din - Evro )
C1 - Cena korigovana za izradu tehničke dokumentacije ( Din - Evro )
p - Procenat od predračunske vrednosti objekta ili vrste radova ( PV ), koji se očitava iz iste tablice za pojedinu vrstu objekata ili vrste radova, koja je data i za PPV
PV -Predračunska vrednost objekta, ili vrste radova nakon izrade projekta. Određuje se po predmeru i predračunu iz projekta i to kao zbir: - Potrebnog materijala i opreme ( po tehnološkim operacijama ), uvećano za manipulativne troškove i - Potrebne radne snage ( po tehnološkim operacijama ), po normativima za pojedine vrste radova, koje usvoji ili preporuči Inženjerska komora Srbije, ili Privredna komora Srbije i po podacima za prosečnu vrednost radnog časa, koje izdaje Republički zavod za statistiku ( Din - Evro ).
Navedena tema je vrlo obimna, jer su navedeni samo delovi iz tako delikatne delatnosti kao što su ugovaranje izvođačkih i projektantskih radova. Takođe, predstoji nam i izmena Zakona o obligacionim odnosima u delu Ugovora o građenju, odnosno njegovo prilagođavanje FIDIC-ovim uslovima za ugovaranje građevinskih radova, jer je to evropska praksa.
Zato se za dodatna objašnjenja zainteresovani članovi mogu javiti direktno Draganu Stašiću, dipl.inž.el. na telefon 063 / 712-3087, kao predavaču i autoru Normativa i kao predstavniku izvođača radova u Upravnom odboru Inženjerske komore Srbije.

Pročitajte iz oblasti "Permanentno usavršavanje" i:
  • Normativ i komentari
  • Ocena rizika od požara
  • <<< Nazad na sadržaj