:: Naslovna strana > Glasnik broj10 > Inicijativa - Prvo javno sertifikaciono telo - Pošta Srbije
 
INICIJATIVA
Odštampaj
 
Početak implementacije Zakona o elektronskom potpisu

Prvo javno sertifikaciono telo - Pošta Srbije
- Dragan Spasić -
 
Dragan Spasić Usvajanjem tri nova Pravilnika o elektronskom potpisu (Pravilnik o tehničkotehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa, Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata i Pravilnik o Registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji) koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS" broj 26, 14. marta 2008. godine, a stupili na snagu 22. marta 2008. godine, stvoreni su zakonski preduslovi za implementaciju Zakona o elektronskom potpisu ("Sl. glasnik RS", broj 135, 21. 12. 2004). Pravilnik o evidenciji sertifikacionih tela ("Sl. glasnik RS", broj 48/2005, 82/2005 i 116/2005) nije menjan.
Prvi sledeći korak u implementaciji Zakona o elektronskom potpisu predstavlja registrovanje i evidentiranje sertifikacionih tela (Certification Authority - CA). Implementacija Zakona o elektronskom potpisu i registrovanje i evidentiranje sertifikacionih tela je u nadležnosti Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo.
Sertifikaciono telo je pravno lice koja izdaje elektronske (digitalne) sertifikate zainteresovanim korisnicima. Elektronski sertifikati mogu da se koriste za autentifikaciju, odnosno, predstavljanje korisnika na Internetu, šifrovanje ili dešifrovanje i elektronsko potpisivanje ili verifikovanje potpisanih dokumenata, elektronskih pisama i transakcija, u okviru aplikacija koje podržavaju rad sa elektronskim sertifikatima.
Jedan od preduslova za uvođenje javnih elektronskih Internet servisa u jednoj državi (tu se pre svega misli na servise eUprave, to jest - eGovernmenta) jeste da se građanima, korisnicima tih servisa, dodele elektronski sertifikati od strane sertifikacionih tela. Sertifikaciona putanja
U ovom trenutku (mart 2008), Javno preduzeće PTT saobraćaja Srbije (Pošta Srbije) prvo je i jedino javno sertifikaciono telo u Republici Srbiji. Sertifikaciono telo Pošte (http://www.cepp.co.yu/ca) sastoji se od centralnog ROOT CA servera (Posta CA Root) i izdavačkog CA servera (Posta CA 1), kao što je prikazano na slikama 1. i 2.
Elektronski sertifikati Sertifikacionog tela Pošte namenjeni su svim učesnicima elektronskog poslovanja u Republici Srbiji, i fizičkim i pravnim licima (državna uprava, lokalna samouprava, javne službe, preduzeća, organizacije, institucije...). U oblasti eUprave, elektronski sertifikati Sertifikacionog tela Pošte mogu i trebalo bi da se koriste za elektronske servise za građane (services for citizens), kojih prema Evropskoj klasifikaciji, ima 12, i elektronske servise za pravna lica (services for business), kojih ima osam.
Primarni cilj Pošte kao sertifikacionog tela, jeste da se registruje za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata. Osim Pošte, realno je očekivati da u Republici Srbiji postoji još nekoliko institucija i preduzeća koja bi bila javna sertifikaciona tela za izdavanje elektronskih sertifikata, s tim što broj sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata verovatno neće biti veći od četiri.

1 Prvi sledeći korak u implementaciji Zakona o elektronskom potpisu predstavlja registrovanje i evidentiranje sertifikacionih tela (Certification Authority - CA)

Pročitajte iz oblasti "Inicijative" i:
  • Nova verzija popularnog softvera za numeričku analizu i dimenzionisanje konstrukcija
    (Preuzmite dokument u pdf formatu)

  • <<< Nazad na sadržaj