Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj10 > Inicijativa - Prvo javno sertifikaciono telo - Pošta Srbije
 
INICIJATIVA
Odštampaj
 
Početak implementacije Zakona o elektronskom potpisu

Prvo javno sertifikaciono telo - Pošta Srbije
- Dragan Spasić -
 
Dragan Spasić Usvajanjem tri nova Pravilnika o elektronskom potpisu (Pravilnik o tehničkotehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa, Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata i Pravilnik o Registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji) koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS" broj 26, 14. marta 2008. godine, a stupili na snagu 22. marta 2008. godine, stvoreni su zakonski preduslovi za implementaciju Zakona o elektronskom potpisu ("Sl. glasnik RS", broj 135, 21. 12. 2004). Pravilnik o evidenciji sertifikacionih tela ("Sl. glasnik RS", broj 48/2005, 82/2005 i 116/2005) nije menjan.
Prvi sledeći korak u implementaciji Zakona o elektronskom potpisu predstavlja registrovanje i evidentiranje sertifikacionih tela (Certification Authority - CA). Implementacija Zakona o elektronskom potpisu i registrovanje i evidentiranje sertifikacionih tela je u nadležnosti Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo.
Sertifikaciono telo je pravno lice koja izdaje elektronske (digitalne) sertifikate zainteresovanim korisnicima. Elektronski sertifikati mogu da se koriste za autentifikaciju, odnosno, predstavljanje korisnika na Internetu, šifrovanje ili dešifrovanje i elektronsko potpisivanje ili verifikovanje potpisanih dokumenata, elektronskih pisama i transakcija, u okviru aplikacija koje podržavaju rad sa elektronskim sertifikatima.
Jedan od preduslova za uvođenje javnih elektronskih Internet servisa u jednoj državi (tu se pre svega misli na servise eUprave, to jest - eGovernmenta) jeste da se građanima, korisnicima tih servisa, dodele elektronski sertifikati od strane sertifikacionih tela. Sertifikaciona putanja
U ovom trenutku (mart 2008), Javno preduzeće PTT saobraćaja Srbije (Pošta Srbije) prvo je i jedino javno sertifikaciono telo u Republici Srbiji. Sertifikaciono telo Pošte (http://www.cepp.co.yu/ca) sastoji se od centralnog ROOT CA servera (Posta CA Root) i izdavačkog CA servera (Posta CA 1), kao što je prikazano na slikama 1. i 2.
Elektronski sertifikati Sertifikacionog tela Pošte namenjeni su svim učesnicima elektronskog poslovanja u Republici Srbiji, i fizičkim i pravnim licima (državna uprava, lokalna samouprava, javne službe, preduzeća, organizacije, institucije...). U oblasti eUprave, elektronski sertifikati Sertifikacionog tela Pošte mogu i trebalo bi da se koriste za elektronske servise za građane (services for citizens), kojih prema Evropskoj klasifikaciji, ima 12, i elektronske servise za pravna lica (services for business), kojih ima osam.
Primarni cilj Pošte kao sertifikacionog tela, jeste da se registruje za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata. Osim Pošte, realno je očekivati da u Republici Srbiji postoji još nekoliko institucija i preduzeća koja bi bila javna sertifikaciona tela za izdavanje elektronskih sertifikata, s tim što broj sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata verovatno neće biti veći od četiri.

1 Prvi sledeći korak u implementaciji Zakona o elektronskom potpisu predstavlja registrovanje i evidentiranje sertifikacionih tela (Certification Authority - CA)

Pročitajte iz oblasti "Inicijative" i:
  • Nova verzija popularnog softvera za numeričku analizu i dimenzionisanje konstrukcija
    (Preuzmite dokument u pdf formatu)

  • <<< Nazad na sadržaj
     
    03. februar 2023.