:: Naslovna strana > Glasnik broj10 > Izložbe - Težnja ka novim tendencijama
 
IZLOŽBE
Odštampaj
 
Prva regionalna izložba arhitektonskih ostvarenja "ARH 001"Subotica, 15-22. februar

Težnja ka novim tendencijama
- Ljubica Dašić -
 
Arh 001 U organizaciji Regionalnog odbora podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture iz regiona Subo-tice, u holu tržnog centra ispred knjižare "Plato", od 15. do 22. februara 2008. godine održana je izložba pod nazivom "ARH 001". Izloženi su radovi 29 autora i 4 timska rada, iz svih oblasti - od prostornog planiranja i urbanizma do arhitekture i enterijera. Izlagači su pokazali radove iz svih perioda svog rada s obzirom da je ovo prva izložba takvog tipa u regionu. Većina radova je iz prethodne dve-tri godine i predstavlja izvedene objekte ili je njihova realizacija u toku. Pokaza-na je težnja ka novim tendencijama u arhitekturi, tako da preovlađuju jednostavnije forme, a sa-vremeni materijali dopuštaju igru i optimalnu razigranost formi, oblika, boja. Vidna je i želja za zaštitom arhitektonskog i graditeljskog nasleđa. Osim toga, prikazana su realizovana dela iz obla-sti organske arhitekture, nastala korišćenjem prirodnih materijala u novoj formi, a na osnovu na-sleđa regiona.
Ne računajući gostujuće izložbe i izložbe radova povodom nekog konkursa, izložba arhitekton-skih radova ovog tipa prvi put je održana na našim prostorima, što za region smatramo veoma značajnim. Prostor u kome je izložba održana je neformalnog tipa, ciljno odabran da bi što širi krug posetilaca video postavku. Cilj izložbe je lična prezentacija arhitekata - pojedinaca i timova, međusobno upoznavanje u svrhu profesionalne saradnje, kao i predstavljanje široj javnosti, sa že-ljom da postane tradicionalna manifestacija. Na otvaranju je bilo više od sto prisutnih, a štimung i atmosferu ulepšavao je džez trio. Osim izložbe, organizovan je i prateći program: tri predavanja i pet prezentacija.
Prisutne je prvo pozdravila Ljubica Dašić, d.i.a. predsednik Regionalnog odbora podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture Subotice, a zatim je pozdravnu reč okupljenima uputio i menadžer grada Duško Guslov, dok je na mađar-skom jeziku prisutne pozdravio Terteli Karolj, d. i. a. Izložbu je zvanično otvorio prof. dr Vojislav Kujundžić.
Pre otvaranja, održano je predavanje prof. dr Vojislava Kujundžića - "Nove tehnologije u građe-nju drvetom". U toku izložbe održana su i predavanja "Urban-rural dizajn - Božica 2007" Suzane Stanković Aleksić, pejzažnog arhitekte, i "Ekološki urbani modeli - Vlasina 2007" Dušana Mom-čilovića d. i.a.
Prezentacije svojih proizvodnih programa imalo je pet kompanija, po dve iz Subotice i Beograda i jedna iz Kanjiže. Tako je "Kolpa Trade" iz Subotice prikazala opremu za kupatila i materijale za opremanje enterijera, "Esal" iz Beograda - kompozit cementne, fasadne i krovne ploče, "Potisje - Kanjiža" - član grupe Tondah - proizvodni program sa posebnim osvrtom na novitete u ponudi, "MWI" iz Subotice - leksan, njegove karakteristike i način primene i ugradnju, a "Ruukki" iz Be-ograda - Ruukki sisteme. Sve firme za prezentaciju pažljivo su odabrane, u trendu sa stručnim predavačima, i izazvale su veliko interesovanje i kod projektanata i kod izvođača radova.

1Grad razapet između krajnosti
U gradu koji je naviknut na krajnosti bogatog i plodnog kulturnog života u određenim periodima, a zatim na pustoš i tišinu tokom nekih drugih, izložba "ARH 001" dočekana je kao nešto što se "konačno" desilo, ali i kao jedno u nizu dešavanja koja u talasima zapljuskuju grad. Kao grad koji je, opet zbog razapetosti između krajnosti, sa jedne strane izuzetno ponosan i sve-stan svog raskošnog graditeljskog nasleđa, a sa druge pritisnut i zakočen prašnjavim i teškim tere-tom istog, izložba koja u svojoj liberalnoj i semi-haotičnoj postavci prikazuje avangardne i ekspe-rimentalne studentske radove odmah do pravih, "živih" izvedenih objekata, ima krajnje zanimljiv, ako ne i gotovo terapeutski oslobađajući efekat. Naime, konačno su svi - od onih koji u građenju učestvuju, do onih koji učestvuju u životu grada - imali priliku da sagledaju i procene arhitekton-sku sadašnjost, budućnost i utopiju. Prošlošću su, u ovom gradu, svakako već okruženi svakoga dana. Za tih nekoliko dana koliko su veliki šareni plakati stajali okačeni u subotičkoj knjižari "Pla-to", građani su imali priliku da vide šta se to u gradu arhitektonski desilo, šta će se tek dešavati, a šta bi sve moglo da se desi samo kada bi...
Mihaela Mitrović, diplomirani inženjer arhitekture

Pročitajte iz oblasti "Izložbe" i:
  • Jugu Srbije nedostaju investitori
  • <<< Nazad na sadržaj