Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj10 > Izveštaji - Dan urbanista i časopis
 
IZVEŠTAJI
Odštampaj
 
IzvršnI odbor Matične sekcije urbanista (IO MSU)

Dan urbanista i časopis
- Milorad Miladinović -
 
Milorad Miladinović Od početka 2007. godine do konstituisanja novog Izvršnog odbora, održane su tri sednice, na kojima je usvojen Plan i program rada Matične sekcije urbanista za 2007. godinu i doneta Odluka o sprovođenju izbora za članove Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista IKS. Izbori za članove Izvršnog odbora su održani u skladu sa Odlukom Upravnog odbora br. 6630/19 od 14. decembra 2006. godine. Predlaganje i izbor kandidata vršeno je elektronskim putem. Konstitutivna sednica IO MSU održana je 4. aprila, na kojoj je za predsednika izabran arhitekta Milorad Miladinović.
U prošloj godini, IO MSU održao je osam redovnih sednica (sedam u Beogradu i jednu u Čortanovcima). Kako bi MSU što bolje i efikasnije funkcionisala, IO je formirao osam komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova: za dobijanje licenci, za sufinansiranje projekata, za međunarodnu saradnju, za praćenje realizacije Plana i programa MSU, za permanentno usavršavanje i obrazovanje, za praćenje primene minimalnih cena izrade urbanističkih planova, za zakonske promene i za praćenje potreba članstva. Pomenute komisije su počele sa aktivnostima vezanim za realizaciju Plana i programa MSU za 2007. godinu, koji je usvojen na Skupštini IKS. Pored uobičajenih aktivnosti koje se odnose na organizaciju i funkcionisanje sekcije, potrebno je izdvojiti i nekoliko aktivnosti koje su obeležile rad MSU u 2007. godini.
Prva od aktivnosti bila je utvrđivanje kriterijuma za sufinansiranje projekata MSU iz oblasti urbanizma, koji su od interesa za članove sekcije. Nakon utvrđivanja kriterijuma, Komisija je tokom godine raspisala tri posebna konkursa.
Na prvi Konkurs (objavljen 14. juna 2007. godine, u dnevnom listu "Politika") stiglo je 10 prijava, od kojih je Komisija odobrila šest i to: zahtev Urbanističkog zavoda Beograda organizacija gostovanja izložbe "Barcelona in Prograss"; zahtev Arhitektonskog fakulteta publikacija knjige URBOPHILIA; zahtev Društva urbanista Beograda simpozijum "Nova urbanost globalizacija tranzicija" (ovaj projekat je posvećen kako teorijskom pristupu, tako i transformaciji urbanog dizajna Beograda i predstavlja razmenu znanja i diskusiju o aktuelnim temama koje generišu urbanistički razvoj); zahtev Suzane Stanković Aleksić simpozijum i radionica "Ekološki urbani modeli Vlasina 2007 VODA"; zahtev dr Predraga Miloševića knjiga Mate Bajlon, arhitekta (19031995); zahtev prof. Ružice Bogdanović simpozijum "Regional Architecture and Identity in the Age of Globalisation".
Na svojoj šestoj sednici, IO je doneo Odluku o raspisivanju drugog Konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma (objavljen 8. oktobra 2007. godine, u dnevnom listu "Politika"), na koji su pristigle četiri prijave. Komisija je odobrila tri: zahtev Arhitektonskog biroa "N Martin projekt" za izložbu u okviru Meseca arhitekture u Budimpešti (u pitanju je tradicionalna međunarodna manifestacija koja se održava svake godine; učesnici su arhitekte, dizajneri i umetnici iz celog sveta koji kroz izložbe, predavanja, radionice, okrugle stolove i konferencije prezentuju projekte, nove ideje i trendove u arhitekturi i umetnosti); zahtev CVIB projekat renovacije "Revitalizacija projekta rekonstrukcije kulturnoistorijske celine Kalemegdan (ovaj projekat predstavlja otvaranje mogućnosti renovacije kulturnoistorijskog nasleđa); zahtev Zorana Radonjića "Urbanističko planiranje i projektovanje u zoni neposredne zaštićene okoline kulturnog dobra na primeru srednjovekovnog grada Magliča" (predloženi projekat bi predstavljao pokretanje inicijative da se na konkretnom primeru Magliča pristupi uređenju prostornog resursa, unapređenju uslova za odvijanje "veselog spusta", raftinga na Ibru i kajakaškog sporta, obogaćivanje turističke ponude i prezentovanje kulturnog dobra).
Na sedmoj sednici IO MSU, doneta je Odluka o raspisivanju trećeg Konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma (raspisan 3. decembra 2007. godine, u dnevnom listu "Politika").
Jedna od realizovanih aktivnosti, koja je predviđena Planom i programom rada MSU, jeste pružanje finansijske pomoći povodom organizacije skupa "Letnja škola urbanizma", sa temom "Investitori investicije. Mesto i značaj u izradi strategije prostornog i urbanog razvoja Srbije". Skup je održan od 18. do 20. juna na Tari, sa preko 300 učesnika iz Srbije i inostranstva. Osnovni cilj skupa je sveobuhvatnost i unapređenje stručnog rada na poslovima, od ideje do realizacije, a tematski blokovi koji su obeležili skup su: planskourbanistički, pravnoimovinski, ekonomskoprivredni, globalnonacionalni i lokalnoregionalni.
IO MSU je pružio finansijsku pomoć organizovanju 16. salona urbanizma, koji je održan 8. novembra u Nišu. Salon je tradicionalna godišnja manifestacija Udruženja urbanista Srbije i predstavlja smotru najznačajnijih aktuelnih ostvarenja u oblasti urbanističkog i prostornog planiranja, urbanističkog projektovanja i realizacija. Ova manifestacija je okupila oko 600 stručnjaka, preduzeća, fakulteta, instituta i drugih institucija. Bilo je izloženo oko 250 radova, u devet kategorija, iz Srbije i inostranstva.
U skladu sa Planom i programom MSU, pružena je finansijska pomoć organizaciji savetovanja "Strateški i metodološki pristup za promociju turističkog potencijala srpskog sela". Navedeno savetovanje održano je 4. i 5. oktobra u Beogradu i na Kosmaju.
IO MSU je u saradnji sa Izvršnim većem Vojvodine Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, organizovao skup "GIS primena u urbanističkom planiranju". Skup je održan 6. decembra u Novom Sadu i prisustvovalo je 108 polaznika.
Na skupu je prezentovano sedam tema: "Tehnološki postupak za izradu digitalno kartografske baze APV za oblast urbanizma, baziran na satelitskoj i avionskoj daljinskoj detekciji" Dušan Jovanović, dipl.inž. el.; "Digitalni prostorni model priobalja Dunava" Dubravka Bošković, dipl.inž. el.; "Digitalni prostorni model područja posebne namene specijalni rezervat prirode 'Obedska bara'" Vladimir Pajić, dipl.inž. el.; "Tehnološki postupak za precizno prikupljanje podataka o drumskoj putnoj mreži u APV" prof. dr Zora Konjević; "Rezultati projekata osnovni rezultati i mogućnosti primene" prof. dr Miro Govedarica (prva petorica predavača su sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu); "Uspostavljanje informacionog sistema o prostoru za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu" Stojanka Budovalčev Papić, dipl. ek., i Olivera Njegomir, dipl. mat., iz JP Zavod za urbanizam Vojvodine; "Primena GISa na primeru opštine Subotica" Jožef Čipa, dipl. inž. arh., JP Direkcija za izgradnju opštine Subotica.

IO MSU finansijski je pomogao manifestaciju "Nagrada Ranko Radović" koja je održana 21. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
U okviru redovnih aktivnosti je i permanentno utvrđivanje ispunjenosti uslova za dobijanje i izdavanje licenci podnosiocima zahteva koji su ispunili Zakonom i odlukama Upravnog odbora IKS propisane uslove, kao i rad na kontinuiranoj komunikaciji sa članovima. U toku 2007. godine izdate su 62 licence odgovornog urbaniste. Ukupan broj izdatih licenci za odgovornog urbanistu zaključno sa 31. decembrom iznosi 1.013 (od kojih je 1.006 aktivnih).
IO MSU uputio je dopis Ministarstvu za infrastrukturu, u vezi sa dostavljanjem mišljenja, da li je prihvatljivo jednovremeno učešće u organima uprave i u okviru radnih timova koji su nosioci izrade urbanističkih planova, a koji se navode kao reference za dobijanje licence odgovornog urbaniste. Odgovor na dopis još nije dobijen.
Još jedan dopis IO MSU uputio je domicilnom ministarstvu, a reč je o spisku licenciranih urbanista i planera koje resorni ministar može da imenuje u stručne komisije iz njegove nadležnosti. Naime, u skladu sa članom 34. Zakona o planiranju i izgradnji, resorni ministar imenuje za članove komisija za planove lica iz redova uglednih stručnjaka iz delokruga urbanizma, prostornog planiranja i drugih oblasti, a koja poseduju licence odgovornih urbanista i odgovornih planera, jer su ovim licima utvrđena profesionalna prava, dužnosti i etičke norme ponašanja, u skladu sa Zakonom, u obavljanju stručnih poslova urbanističkog i prostornog planiranja. Nakon održanog sastanka, sa pomoćnikom ministra prof. dr Miodragom Ralevićem, na kome su bili i predsednici IO MSU i IO MSP, odnosno Milorad Miladinović i mr Nebojša Stefanović, Ministarstvu za infrastrukturu dostavljen je spisak licenciranih članova matičnih sekcija urbanista i planera. Rezultati još uvek nisu uočljivi.
Na sednici održanoj 10. oktobra, IO MSU doneo je dve odluke: prva je o pokretanju mesečnog časopisa MSU, a druga o organizovanju godišnjeg skupa MSU.
Komisija za praćenje potreba članstva bila je izuzetno aktivna. Održala je pet sednica na kojima je pripremala predloge anketnih pitanja i definisala ciljeve, oblike i formu upitnikaankete. Pomenuta anketa je prosleđena svim članovima Matične sekcije urbanista.

Pročitajte iz oblasti "Izveštaji" i:
 • Za godinu dana održano trinaest sednica
 • Najaktivniji regionalni odbori podsekcija
 • U regionalnim odborima stotinu manifestacija
 • Komentari i sugestije
 • Pojačana Regionalna saradnja
 • Neophodno je brže reagovati na inicijative
 • Složena i utemeljena procedura rada
 • <<< Nazad na sadržaj
   
  06. jun 2023.