Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47
 ◊ Glasnik broj 48

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj10 > Izveštaji - Najaktivniji regionalni odbori podsekcija
 
IZVEŠTAJI
Odštampaj
 
IzvršnI odbor Matične sekcije projektanata (IO MSP)

Najaktivniji regionalni odbori podsekcija
- Dejan Vasović -
 
Dejan Vasović Do konstituisanja novog, Izvršni odbor Matične sekcije projektanata je u starom sazivu održao tri zajedničke sednice sa Izvršnim odborom Matične sekcije izvođača radova.
Na drugoj zajedničkoj sednici, održanoj 2. februara, usvojena je odluka o sprovođenju izbora za članove regionalnih odbora i imenovane su komisije za pripremu, organizaciju i realizaciju izbora za članove regionalnih odbora. Na istoj sednici je utvrđen i postupak predlaganja kandidata za predsednika podsekcija u matičnim sekcijama projektanata i izvođača radova.
Izbori za članove regionalnih odbora su sprovedeni u periodu od 10. februara do 7. marta, u skladu sa usvojenom odlukom.
Konačna lista kandidata za izbor predsednika podsekcija matičnih sekcija projektanata i izvođača radova je utvrđena na Trećoj zajedničkoj sednici, 12. marta, što je bio uslov za donošenje odluke o sprovođenju izbora predsednika podsekcija i za formiranje komisije za izbor. Utvrđen je postupak predlaganja kandidata za članove izvršnih odbora u matičnim sekcijama projektanata i izvođača radova koji nisu članovi IO "po položaju".
U skladu sa ovom odlukom, predlaganje kandidata za članove IO vršilo se u periodu od 14. do 19. marta.
Na Četvrtoj zajedničkoj sednici, 22. marta, proglašeni su rezultati glasanja za izbor predsednika podsekcija u obe matične sekcije. Na osnovu Izveštaja sekretarijata IKS o rezultatima kandidovanja za izbor članova IO matičnih sekcija koji nisu članovi izvršnih odbora "po položaju", utvrđene su konačne liste kandidata. Na istoj sednici je usvojena i odluka o sprovođenju izbora za članove IO u matičnim sekcijama projektanata i izvođača radova, koji nisu članovi izvršnih odbora "po položaju", u periodu od 26. marta do 2. aprila. Formirane su izborne komisije za sprovođenje izbora za članove izvršnih odbora u matičnim sekcijama. Na istoj sednici su odobrena i finansijska sredstva za organizaciju konferencije "Savremena građevinska praksa" koja je održana na Fruškoj gori 19. i 20. aprila.
Nakon konstituisanja novog Izvršnog odbora, na sednici koja je održana 16. aprila, i izbora mr Dejana Vasovića za predsednika, Matična sekcija projektanata je počela sa aktivnostima vezanim za realizaciju Plana i programa rada za 2007. godinu, koji je usvojen na poslednjoj Skupštini Inženjerske komore Srbije.
U periodu od 16. aprila do 31. decembra, IO MSP održao je osam sednica sa unapred utvrđenim dnevnim redom, od toga šest redovnih i tri zajedničke sednice sa IO MSIR.
U cilju preispitivanja i dogradnje opisa postojećih i utvrđivanja predloga novih licenci, na svojoj Drugoj redovnoj sednici održanoj 10. maja, Izvršni odbor je pokrenuo inicijativu ka Upravnom odboru IKS da se zajedničkoj Komisiji za inoviranje opisa postojećih i utvrđivanja predloga novih licenci odgovornih projektanata i odgovornih izvođača radova, odredi krajnji rok završetka rada. Takođe je predloženo da se umesto člana Komisije (ispred Matične sekcije projektanata) prof. dr Martina Bognera, izabere novi član prof. dr Miroslav Stanojević.
Radi bolje koordinacije između Komisije za permanentno usavršavanje i članova Izvršnog odbora, članovi Komisije iz starog zamenjeni su članovima iz novog saziva IO MSP i to su: Suzana Jovanović, Boban Ilić i Goran Veličković.
U saradnji sa IO MSIR, na istoj sednici je formirana i Komisija za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove Komore, sa zadatkom da formira jedinstveni Pravilnik za sufinansiranje, razmotri pristigle prijave na Konkurs i dostavi izvršnim odborima Izveštaj i predlog odluke.

1Pokrenuta je inicijativa da se Inženjerska komora Srbije priključi Republičkom zavodu za standardizaciju u izradi strateškog projekta "Usaglašavanje nacionalnih standarda sa evropskim normama iz oblasti graditeljstva"

Kako bi se unapredio rad regionalnih odbora, formirana je Komisija za razmatranje i usaglašavanje predloga planova i programa rada regionalnih odbora za tekuću godinu i razmatranje zahteva regionalnih odbora, čiji je jedan od glavnih zadataka da analizira i usaglasi predloge planova i programa rada regionalnih odbora, u cilju unapređenja njihove delatnosti i delatnosti članova Komore, kao i da razmotri predloge finansijskih planova regionalnih odbora za aktivnosti koje su planirane u tekućoj godini. Utvrđen je i rok za završetak rada ove Komisije 30. jun 2007. godine.
Na prvoj zajedničkoj sednici IO MSP i IO MSIR (Niš, 1. jun), usvojena je Odluka o izboru preostalih članova regionalnih odbora matičnih sekcija, kojom su predsednici podsekcija zaduženi da, kao članovi Komisije, u saradnji sa već formiranim regionalnim odborima, izvrše izbore u regionalnim centrima u kojima nisu izabrani svi regionalni odbori podsekcija zbog slabog odziva članstva.
Pokrenuta je inicijativa da se Inženjerska komora Srbije priključi Zavodu za standardizaciju u izradi strateškog projekta "Usaglašavanje nacionalnih standarda sa evropskim normama iz oblasti graditeljstva".
Podržana su dva projekta: prvi, održavanje okruglog stola na temu "Projektovanje i izvođanje gromobranskih instalacija za stambene, stambenoposlovne i poslovne objekte u užem gradskom jezgru", (održan 19. juna u organizaciji Regionalnog odbora Kragujevac, podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike); drugi, održavanje prezentacije "Telekomunikacioni sistemi i mreže u nekoliko većih javnih objekata, trenutno tehnološki najsavremenijih u Srbiji, koji su izgrađeni ili je njihovo projektovanje u toku" (održan 30. juna u organizaciji Regionalnog odbora Beograd, podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike).
Na istoj sednici su odobrena i finansijska sredstva za pripremu i organizaciju svečanog otvaranja Regionalne kancelarije u Novom Sadu (5. juna) i pripremu i organizaciju sastanka svih regionalnih odbora podsekcije zbog međusobne saradnje na izradi i usavršavanju planova i programa rada i unapređenju njihove i delatnosti članova Komore (14.juna).
Za drugu zajedničku sednicu matičnih sekcija, koja je održana 4. jula, Komisija za sufinansiranje projekata je uradila Pravilnik za sufinansiranje, koji su usvojila oba izvršna odbora. Uzimajući u obzir da u finansijskom Planu IKS, sredstva za sufinansiranje projekata nisu striktno određena, nego su u sklopu tačke (B 1.2 i B 2.2 Permanentno usavršavanje članova IKSa i sufinansiranje projekata matične sekcije), usvojena je Odluka da se od ukupnih raspoloživih sredstava sa pomenutih stavki, 70 odsto koristi za sufinansiranje, a 30 odsto za permanentno usavršavanje. Nakon toga je doneta Odluka o raspisivanju Konkursa. Konkurs je trajao od 14. jula do 10. septembra; prijavljeno je ukupno 103 projekta.
Regionalni odbori podsekcija su pripremili i Komisiji na usaglašavanje dostavili predloge planova i programa rada u skladu sa planovima i programima rada izvršnih odbora matičnih sekcija. Komisija ih je razmotrila, usaglasila i podnela Izveštaj, koji su prisutni članovi izvršnih odbora i usvojili.
Između dve sednice su sprovedeni izbori za preostale članove regionalnih odbora podsekcija i jednoglasno je usvojen Izveštaj Komisije za izbore.
Na inicijativu Bobana Ilića i Marije Anđelković, članova MSP, a u skladu sa Odlukom o organizovanju regionalnih odbora sekcija i podsekcija (br. 6059/14. od 23. novembra 2006), formiran je Organizacioni odbor za pripremu, organizaciju i realizaciju izbora za članove regionalnih odbora podsekcija u regionu Kosovska Mitrovica, da pripremi, organizuje i realizuje izbore.
Na Trećoj redovnoj sednici Izvršnog odbora, održanoj 6. septembra, doneta je odluka o visini novčanih sredstava MSP u realizaciji Plana i programa rada regionalnih odbora podsekcija za 2007. godinu, prema kojoj MSP učestvuje sa 55 odsto od ukupno odobrenih novčanih sredstava. Takođe su razmotreni i usvojeni zahtevi regionalnih odbora podsekcija za aktivnosti planirane za mesec septembar. Odobrena su finansijska sredstva svim regionalnim odborima.
Regionalni odbor Beograd: predavanje "Upoznavanje članova sa cenovnikom za izvođenje i projektovanje"; organizovanje stručne posete Jesenjem sajmu tehnike 2007; predavanje "Primena tehničkih normi tehnički propisi za projektovanje i izvođenje gromobranske instalacije"; predavanje "Sistem upravljanja kvalitetom, implementacija i sertifikacija"; predavanje "Zaštita zemljišta od erozije i uređenje bujica kao faktor održivog upravljanja rečnim slivovima".
Regionalni odbor Novi Sad: predavanje "Problemi pri projektovanju i pokretanje inicijative za izmenu Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara"; predavanje "Projektovanje računske mreže"; manifestacija "Proslava svetskog dana arhitekture"; izložba "Tabakovićeva nagrada za arhitekturu"; predavanje "Visoke tehnologije u oblasti obnovljivih izvora energije i njihova primena u arhitekturi".
Regionalni odbor Čačak: predavanje "Analiza i razmatranje normativa za elektro radove"; predavanje "Značaj i izrada planske dokumentacije". Regionalni odbori Regionalni odbor Kragujevac: predavanje "Ispitivanje sleganja objekata inženjerskim geodetskim metodama"; okrugli sto "Projektovanje i izvođenje elektro instalacija u podzemnim garažama".
Regionalni odbor Kraljevo: predavanje "Od urbanizma do građevinske dozvole kako primenjujemo Zakon o planiranju i izgradnji"; predavanje "Daljinska kontrola podstanica i aktivacija podataka u praksi"; predavanje "Projekat inteligentne kuće".
Regionalni odbor Niš: prezentacija Dana inženjerske komore Srbije na Četvrtom sajmu građevine i opreme; prezentacija Dana inženjerske komore Srbije na Međunarodnom sajmu građevine "Neimar"; savetovanje "Nove tehnologije u građevinarstvu"; tribina "Investicije koliko i šta gradimo"; tribina "Zaštita na radu".
Regionalni odbor Subotica: predavanje "Upoznavanje članova sa cenovnikom za projektovanje i izvođenje radova".
Regionalni odbor Valjevo: predavanje "Arhitektonskourbanistički aspekti razvoja turizma u regiji"; predavanje "Primer sanacije krovnih nosača industrijske hale"; tribina "U susret izradi saobraćajne studije Valjeva".
Tim stručnjaka iz "Energoprojekta odeljenje Urbanizam i arhitektura", koji je izabran na pozivnom konkursu, dostavio je Komori Predlog cenovnika minimalnih cena projektne dokumentacije za poslovne, poslovnostambene, javne, industrijske i ostale objekte visokogradnje. Prezentacija je održana u okviru Četvrte redovne sednice Izvršnog odbora MSP, 26.septembra 2007. godine. Dogovoreno je da članovi IO MSP u pisanoj formi dostave svoje komentare na Predloga cenovnika, koje bi se kasnije prosledile u "EP Urbanizam i arhitektura" na usaglašavanje. Po usvajanju Cenovnika, pratiće se njegova primena i odgovori tržišta, kako bi se taj dokument predstavio kao obavezujući za članove Inženjerske komore Srbije.
Na istoj sednici su odobrena i finansijska sredstva potrebna za pripremu i organizaciju svečanog otvaranja regionalnih kancelarija u Čačku i Subotici, planiranih za oktobar, kao i zahtevi regionalnih odbora podsekcija za aktivnosti planirane za oktobar (razmotreni i usvojeni). Odobrena su i finansijska sredstva za šest regionalnih odbora podsekcija, zapravo svima koji su ih tražili.
Regionalni odbor Beograd: predavanje i prezentacija "Solarna arhitektura, istorijat i opšti pasivni principi"; predavanje "Strukturno kabliranje u savremenim poslovnim zgradama sa primerima u izvođenju"; predavanje "Predstavljanje i rad u programskom paketu TeleCADGIS"; stručno usavršavanje kroz posetu postrojenju za preradu pijaće vode u Subotici; stručno usavršavanje kroz posetu HE "Bajina Bašta".
Regionalni odbor Novi Sad: tribina "Tunel ispod Fruške gore kao deo saobraćajnice koja spaja Temišvar, Novi Sad i Šabac"; predavanje o SATV.
Regionalni odbor Kragujevac: predavanje "Geo Info softver za digitalnu predstavu prostora".
Regionalni odbor Kraljevo: predavanje "Primena savremenih geodetskih metoda u projektovanju i izvođenju geodetskih radova"; predavanje "Protivpožarna zaštita norme i propisi"; predavanje "Seizmičko pojačanje objekata prilikom nadgradnje i izrada novih seizmičkih karata Srbije".
Regionalni odbor Niš: manifestacija 8. dani arhitekture Niša, sa pratećim sadržajem; tribina "Problemi gasifikacije u Nišu"; organizovana poseta Danima inženjerstva Vrnjačka Banja, u organizaciji Podsekcije DIA (diplomiranih inženjera arhitekture).
Regionalni odbor Valjevo: predavanje "Mini hidroelektrane u regionu"; predavanje "Lasersko skeniranje terena i objekata iz vazduha"; predavanje "Geološke i geotehničke podloge kao sastavni deo projektne dokumentacije".
Na petoj redovnoj sednici, održanoj 7. novembra, odobrena su inicijalna novčana sredstva na ime troškova organizacije i pripreme manifestacije Dani inženjera, koja je održana od 22. do 24. oktobra u Vrnjačkoj Banji. Na istoj sednici odobreni su i zahtevi regionalnih odbora podsekcija, za aktivnosti planirane za novembar. Odobrena su i finansijska sredstva za aktivnosti svih osam regionalnih odbora podsekcija.
Regionalni odbor Beograd: predavanje "Zaštita podzemnih metalnih objekata od lutajućih struja"; manifestacija Drugi salon pejzažne arhitekture; predavanje "Uticaj projekata na životnu sredinu".

1Izdato 1.529 licenci

ZStalne Komisije Matične sekcije projektanata, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2007. godine, pregledale su sve prispele zahteve za izdavanje licenci i predložile da se izda ukupno 1.529 licenci i to: 397 diplomiranim građevinskim inženjerima, 325 diplomiranim inženjerima arhitekture, 375 diplomiranim inženjerima elektrotehnike, 299 diplomiranim mašinskim inženjerima, 18 diplomiranim inženjerima geodezije, 19 diplomiranim inženjerima šumarstva, 47 diplomiranim saobraćajnim inženjerima, 37 diplomiranim inženjerima tehnologije, 5 diplomiranim inženjerima metalurgije i 8 diplomiranim inženjerima poljoprivrede.

Regionalni odbor Novi Sad: predavanje "Harmonizacija naše regulative za projektovanje seizmički otpornih konstrukcija zgrada i mostova sa Eucorde 8"; naučnostručni skup "Pravci razvoja traktora i mobilnih sistema"; predavanje "Kontrolni sistemi osvetljenja"; tribina "Pasivna solarna energija u arhitekturi poboljšanje termičke zaštite objekata".
Regionalni odbor Kragujevac: predavanje "Toplotna pumpa i njena primena"; predavanje "Primena sistema suve gradnje u mokrim čvorovima uz upotrebu adekvatnih materijala"; prezentacija "Sistem suve ugradnje u mokrim čvorovima WEDI materijala".
Regionalni odbor Kraljevo: tribina "Problem nadgradnje i lokalna samouprava"; predavanje "Studija o mogućnostima proizvodnje električne energije iz mini hidroelektrana na području Nacionalnog parka Kopaonik"; predavanje "Obnovljivi izvori energije, teorija i praksa".
Regionalni odbor Valjevo: tribina "Odredbe aktuelne regulative iz oblasti zaštite zidnih konstrukcija od požara"; tribina "Projekti saobraćajne signalizacije potrebna i zakonska obaveza".
Regionalni odbor Niš: okrugli sto "Uloga organa lokalne samouprave u planiranju i izgradnji komunalnih objekata"; tribina "Energetska efikasnost podizanje pritiska vode u višespratnicama"; savetovanje "Nove tehnologije u građevinarstvu".
Regionalni odbor Subotica: okrugli sto "Važeća normativna akta, zakoni, pravilnici, uredbe, te primena na nivou regiona"; okrugli sto "Nove tehnologije za građevinsku stolariju, protivpožarna vrata, materijali za protivpožarnu zaštitu i paneli"; izložba "Đorđe i Olgica Mijić".
Regionalni odbor Čačak: okrugli sto "Kako gradimo uslovi investiranja od zahteva do dozvole".
Izveštaj Komisije za sufinansiranje projekata MSP i MSIR o podnetim zahtevima na Konkursu, takođe je usvojen na ovoj sednici. Od 103 podneta zahteva, novčana sredstva su odobrena za 31 projekat, odbijeno je 55, dok je 17 zahteva upućeno da se razmotri u 2008. godini.
Na poslednjoj redovnoj sednici u 2007. godini, održanoj 25. decembra, IO MSP je razmatrao i podržao niz dopisa upućenih od strane Regionalnog odbora Beograd, podsekcija arhitekata i diplomiranih građevinskih inženjera. Formirana je i Komisija za pripremu teksta Predloga odluke o utvrđivanju minimalnih cena usluga projektovanja. Odobrena su finansijska sredstva za aktivnosti regionalnih odbora podsekcija za decembar.
Regionalni odbor Beograd: predavanje "Srpsko crkveno graditeljstvo i autorsko pravo"; anketa "Prepoznavanje kompetencija svršenih studenata arhitekture koje ih kvalifikuju za uključivanje u profesionalnu praksu"; predavanje "Transponovanje tradicionalne gradnje u savremena projektantska rešenja".
Regionalni odbor Novi Sad: stručni skup "Izveštaj o radu RO sa pregledom svih dešavanja u regionu Novi Sad"; predavanje "KNXEIB"; predavanje "Strukturno kabliranje u savremenim poslovnim objektima standardi i projektna rešenja sa primerima u izvođenju"; predavanje "Betoni u 21. veku"; tribina "Izgradnja objekata za stranog investitora"; savetovanje podsekcija diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka.
Regionalni odbor Kragujevac: predavanje "Zaštita od požara u objektima visokogradnje namenjenih poslovanju i višeporodičnom stanovanju"; prezentacija "Kompjuterski programi za proračune termotehničkih instalacija"; predavanje "Ušteda električne energije u industrijskoj, javnoj i individualnoj potrošnji".
Regionalni odbor Kraljevo: tribina "Uloga i položaj geodetske struke na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji"; predavanje "Prenos optičkih signala i primena"; predavanje "Niskoenergetski objekti ušteda energije"; predavanje "Evropske norme i direktive iz oblasti energetske efikasnosti zgrada".
Regionalni odbor Valjevo: predavanje "Seizmičko ojačanje objekata prilikom nadgradnje i izrade seizmičkih karata"; predavanje "Opravdanost toplifikacije grada sa aspekta smanjenja produkcije ugljen dioksida u atmosferi".
Regionalni odbor Niš: seminar "Primena važećih propisa u projektovanju i izgradnji"; izložba "Arhienale 3".
Regionalni odbor Čačak: predavanje "Nove tehnologije u građenju drveta"; predavanje "Zamena dotrajalih azbestcementnih i drugih cevi"; stručni skup "Označavanje radova na putu"; predavanje "Detekcija požara u objektima različitih profila".
Regionalni odbor Subotica: izložba "Savremena arhitektura arhitekta regiona".


Pročitajte iz oblasti "Izveštaji" i:
 • Za godinu dana održano trinaest sednica
 • U regionalnim odborima stotinu manifestacija
 • Komentari i sugestije
 • Dan urbanista i časopis
 • Pojačana Regionalna saradnja
 • Neophodno je brže reagovati na inicijative
 • Složena i utemeljena procedura rada
 • <<< Nazad na sadržaj
   
  06. jun 2023.