Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj10 >- Odluke upravnog odbora - KONKURS za godišnje nagrade Komore
 
ODLUKE UPRAVNOG ODBORA
Odštampaj
 
KONKURS za godišnje nagrade Komore
 
KONKURS za godišnje nagrade Komore Inženjerska komora Srbije dodeljuje godišnje nagrade članovima Komore i drugim licima, kao priznanje i stimulaciju za uspeh i napredak u struci, i to u tri kategorije:
  • za životno delo,
  • za izuzetno dostignuće u struci iz delatnosti članova Komore,
  • za ostvarivanje izuzetnih rezultata na početku stručne karijere.
Nagrade Komore se laureatima dodeljuju na svečanosti povodom obeležavanja
Dana Komore - 14. jun 2008. godine. Predlozi kandidata za dodelu ovih nagrada se mogu dostaviti najkasnije do 20. maja 2008. godi-ne, poštom ili lično, na adresu:
Inženjerska komora Srbije, Kneza Miloša 9, II sprat, Beograd.
Pravo podnošenja predloga za dodelu Nagrada imaju svi organi i tela Inženjerske komore Srbije, matični fakulteti kao i najmanje 24 članova Komore.
Predlog kandidata trebalo bi da sadrži naziv predlagača sa potpisom ovlašćenog lica, lično ime kandidata, zanimanje, godine života, mesto prebivališta i adresu stana, i radnu biografiju i ostvarenja u struci. Uz predlog kandidata, potrebno je dostaviti i izjavu o prihvatanju kandidature za dodelu nagrada Komore.
Detaljnije informacije o uslovima i postupku predlaganja kandidata, nalaze se na Internet stranici: www.ingkomora.org.yu/aktikomore, gde je objavljena Odluka o postupku dodele Nagrada i Pravilnik o postupku dodele nagrada. Za nagrade će konkurisati samo blagovremene i potpune prijave kandidata.


Pročitajte iz oblasti "Odluke upravnog odbora" i:
  • Kandidati su svi članovi Komore
  • Cenovnik projektantskih usluga za visokogradnju
  • <<< Nazad na sadržaj
     
    03. februar 2023.