:: Naslovna strana > Glasnik broj 10 >-Direkcija - Obezbeđen posao za buduće zidare
 
DIREKCIJA
Odštampaj
 
Na inicijativu Komore i Opštine Obrenovac, počele prekvalifikacije za neimarska zanimanja

Obezbeđen posao za buduće zidare
 
Neimarska zanimanja Na inicijativu članova Inženjerske komore Srbije i građevinskih preduzeća kojima nedostaju rad-nici klasičnih neimarskih zanimanja (zidari, armirači, tesari, rukovaoci građevinskim mašanama), Opština Obrenovac i Komora pokrenuli su projekat prekvalifikacije nezaposlenih lica (počeo je sa realizacijom 17. marta). Inicijativu su oberučke podržali Nacionalna služba zapošljavanja, Građe-vinska škola iz Beograda (osnovana 1902. godine) i građevinsko preduzeće "Montera" koje je obezbedilo radna mesta za sve polaznike prekvalifikacije, sa početnom platom od 30.000 dinara.

Programom su obuhvaćeni kandidati sa trećim i četvrtim stepenom stručnosti, uz obavezu da su prijavljeni kao nezaposlena lica na Birou za zapošljavanje. Formirano je prvo odeljenje polaznika iz opštine Obrenovac, koja u potpunosti finansisra ovaj projekat, ali je i obezbedila stipendije za sve polaznike. Prekvalifikacija se realizuje u skladu sa školskim programima i traje šest meseci kroz tri ispitna roka - za svaku školsku godinu po jedan.

Svečanom početku realizacije ovog projekta u Građevinskoj školi, prisustvovali su prof. dr Drago-slav Šumarac, predsednik UO IKS, Nebojša Ćeran, predsednik Opštine Obrenovac, Dušanka Mi-lošević iz Nacionalne službe zapošljavanja, i Momir Andesilić, predsednik Saveza građevinskih škola Srbije i direktor Građevinske škole u Beogradu.

"Pošto je našoj opštini potreban veliki broj građevinskih radnika, jer se danas u našoj opštini gradi preko 30.000 kvadrata stambenog i poslovnog prostora, krenuli smo u susret problemu", kaže Ne-bojša Ćeran. "Inače, ovo nije prvi projekat prekvalifikacije, pošto sa firmom 'Termoelektro' neza-poslene prekvalifikujemo za zavarivače, bravare... Potpuno sam ubeđen da će ovaj projekat biti uspešno realizovan, jer smo pre dve godine jedva obezbedili 50 zavarivačkih prekvalifikanata, a ove godine se prijavilo preko 300, dok je na prekvalifikaciju krenulo 150 polaznika. Zahvaljujući programima prekvalifikacije, lane smo broj nezaposlenih smanjili za 1.300."
Brojčano stanje članstva 26.marta 2008.
Ukupan broj članova Komore 19.109
Broj izdatih licenci za odgovornog planera 113
Broj izdatih licenci za odgovornog urbanistu 1.024
Broj izdatih licenci za odgovornog projektanta 15.862
Broj izdatih licenci za odgovornog izvođača radova:  
Lica sa visokom stručnom spremom 12.328
Lica sa višom stručnom spremom 983
Ukupan broj izdatih licenci 30.310

<<< Nazad na sadržaj