Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 10 >-Direkcija - Obezbeđen posao za buduće zidare
 
DIREKCIJA
Odštampaj
 
Na inicijativu Komore i Opštine Obrenovac, počele prekvalifikacije za neimarska zanimanja

Obezbeđen posao za buduće zidare
 
Neimarska zanimanja Na inicijativu članova Inženjerske komore Srbije i građevinskih preduzeća kojima nedostaju rad-nici klasičnih neimarskih zanimanja (zidari, armirači, tesari, rukovaoci građevinskim mašanama), Opština Obrenovac i Komora pokrenuli su projekat prekvalifikacije nezaposlenih lica (počeo je sa realizacijom 17. marta). Inicijativu su oberučke podržali Nacionalna služba zapošljavanja, Građe-vinska škola iz Beograda (osnovana 1902. godine) i građevinsko preduzeće "Montera" koje je obezbedilo radna mesta za sve polaznike prekvalifikacije, sa početnom platom od 30.000 dinara.

Programom su obuhvaćeni kandidati sa trećim i četvrtim stepenom stručnosti, uz obavezu da su prijavljeni kao nezaposlena lica na Birou za zapošljavanje. Formirano je prvo odeljenje polaznika iz opštine Obrenovac, koja u potpunosti finansisra ovaj projekat, ali je i obezbedila stipendije za sve polaznike. Prekvalifikacija se realizuje u skladu sa školskim programima i traje šest meseci kroz tri ispitna roka - za svaku školsku godinu po jedan.

Svečanom početku realizacije ovog projekta u Građevinskoj školi, prisustvovali su prof. dr Drago-slav Šumarac, predsednik UO IKS, Nebojša Ćeran, predsednik Opštine Obrenovac, Dušanka Mi-lošević iz Nacionalne službe zapošljavanja, i Momir Andesilić, predsednik Saveza građevinskih škola Srbije i direktor Građevinske škole u Beogradu.

"Pošto je našoj opštini potreban veliki broj građevinskih radnika, jer se danas u našoj opštini gradi preko 30.000 kvadrata stambenog i poslovnog prostora, krenuli smo u susret problemu", kaže Ne-bojša Ćeran. "Inače, ovo nije prvi projekat prekvalifikacije, pošto sa firmom 'Termoelektro' neza-poslene prekvalifikujemo za zavarivače, bravare... Potpuno sam ubeđen da će ovaj projekat biti uspešno realizovan, jer smo pre dve godine jedva obezbedili 50 zavarivačkih prekvalifikanata, a ove godine se prijavilo preko 300, dok je na prekvalifikaciju krenulo 150 polaznika. Zahvaljujući programima prekvalifikacije, lane smo broj nezaposlenih smanjili za 1.300."
Brojčano stanje članstva 26.marta 2008.
Ukupan broj članova Komore 19.109
Broj izdatih licenci za odgovornog planera 113
Broj izdatih licenci za odgovornog urbanistu 1.024
Broj izdatih licenci za odgovornog projektanta 15.862
Broj izdatih licenci za odgovornog izvođača radova:  
Lica sa visokom stručnom spremom 12.328
Lica sa višom stručnom spremom 983
Ukupan broj izdatih licenci 30.310

<<< Nazad na sadržaj
 
03. februar 2023.