:: Naslovna strana > Glasnik broj 9 >- Odgovor Inženjerske komore Srbije na pismo SITS-a -
 
VAŽNO
Odštampaj
 
Inženjerska komora Srbije dobila nalog za iseljenje zbog neplaćene kirije

Odgovor Inženjerske komore Srbije na pismo SITS-a
 
Obaveštavaju se članovi Inženjerske komore Srbije (IKS) da je Savez inženjera i tehničara Srbije (SITS), kao institucija koja raspolaže prostorom koji Sekretarijat IKS koristi, uputio pismo u kome se zahteva iseljenje u roku od 15 dana zbog neplaćanja zakupa prostora za poslednja tri meseca.

Sekretatijat IKS-a je u hladnom periodu, novembar 2007. januar 2008. zbog izuzetno slabog grejanja, neprekidno koristio dodatne izvore za zagrevanje (grejalice, kalolifere, erkondišne), što je zbog loših instalacija dovodilo do problema sa ostalim uređajima i računarskom mrežom. Zbog toga su, u navedenom periodu, gotovo sve aktivnosti Sekretarijata IKS bile svedene na najmanju meru.

Upravni odbor IKS-a je na sednici od 27. decembra 2007. godine doneo odluku da se prekine sa plaćanjem zakupa SITS-u i da se plaćaju samo "režijski" troškov (električna energija, grejanje, voda, građevinsko zemljište, komunalne usluge, održavanje liftova i zajedničkih prostorija, telefon...). U tom smislu sačinjen je predlog Aneksa ugovora o zakupu i poslat SITS-u na razmatranje, dok su "režijski" troškovi i dalje redovno plaćani.

Na taj predlog dobijen je pomenuti odgovor - ultimativno pismo, o iseljenju iz prostorija SITS-a u roku od 15 dana (na predhodnoj strani je skenirano pismo kako bi svaki član Komore mogao da ga se uveri u ozbiljnost namere SITS-a).

Podsećamo članstvo IKS-a na nekoliko činjenica: (a) da je IKS neprekidno finansijski podržavala aktivnosti mnogih društava - članica SITS-a i da je u te svrhe, od marta 2005. godine (kada je zaključen ugovor o korišćenju poslovnog prostora) uplaćeno 8,932.481 dinara (samo u 2007. godini 4,675,040 dinara); (b) na ime nadoknade za zakup plaćeno je 13,507.109 dinara, od dana useljenja u poslovni prostor na adresi Kneza Miloša broj 7; (c) za sanaciju, odnosno, adaptaciju poslovnog prostora IKS je uložila iznos od 17,272,001 dinara i za taj izos je povećana vrednost poslovnog prostora koji nije bio upotrebljiv za odvijanje aktivnosti sekretarijata IKS (kako se pokazalo ni instalacije grejanja ni električni vodovi nisu bili zadovoljavajući, ali se to u vreme izvođenja sanacije nije znalo).

Posebno napominjemo da je tokom dogovaranja o prelasku IKS-a u poslovni prostor SITS-a, sa adrese Bulevar kralja Aleksandra, na novu lokaciju ulica Kneza Miloša broj 7.) postignut usmeni sporazum sa SITS-om da se naknada za zakup plaća samo u početnom - kraćem periodu, a da se kasnije finansira zajednički rad dveju inženjerskih organizacija - IKS i SITS. Drugim rečima, da pozicija IKS bude kao i ostalih društava - korisnika ovog prostora. Kao osnova za takav dogovor poslužila je činjenica da se radi o aktivnostima, praktično, istih ljudi - inženjera, koji su ne samo članovi, nego se i nalaze u rukovodstvima IKS i SITS. Drugi vid pomoći "zajedničkoj kući" bio je dogovor o investiciono održavanju, zapravo, ulaganju u uređenje zgrade (fasade ) i prostora koji je bio, a i dan danas je, u veoma lošem - zapuštenom stanju. Kao što smo već naveli IKS je uložila preko 17 miliona dinara u saniranje i adaptaciju poslovnog prostora koji koristi sekretarijat IKS, a u skladu sa ranijim usmenim dogovorima.

Uprkos svim dogovorima, uplaćenim sredstvima u ukupnom iznosu od 42,654,303 dinara (8,932.481.00 dinara na ime podrške programskim aktivnostima SITS-a, 17,272,002 na ime adaptacije poslovnog prostora, 13,507.108 na ime zakupnine i 2,942.711 - na ime komunalija), kao i zatečenim lošim uslovima za rad uopšte, kao i zbog grejanja i električne mreže, SITS zahteva da se IKS-u nametnu isti ili još gori i teži finansijski uslovi. Lošiji nego oni pod kojima je poslovni prostor iznajmljen ostalim zakupcima, kao što su turistička agencija "Jolly Tours", butik odevnih predmeta od kože "Kodžić", Bilijar klubu i drugim. Pri tom se potpuno ignoriše činjenica da je mimo ugovorenih obaveza IKS u dobroj volji na ime podrške programima i adaptacije poslovnog prostora SITS-a u vrlo kratkom periodu izdvojila iznos od 26,204,482 dinara.

Kada se uzme u obzir sve navedeno, jedino se može zaključiti - što je mnogo, mnogo je.

U Beogradu 20. januara 2008.

<<< Nazad na sadržaj