:: Naslovna strana > Glasnik broj 9 >-Sud časti- Novi-stari čelnici - Gaon i Zorić
 
SUD ČASTI
Odštampaj
 
Novi-stari čelnici - Gaon i Zorić
-Radoš O. Dragutinović -
 
Sudije insistiraju da njihov rad bude prisutniji u "Glasniku", i to prikazom izveštaja i analiza šta se dogodilo između dva broja

Miroljub Gaon Jovan Zorić Sud časti Inženjerske komore Srbije održao je 5. decembra redovnu sednicu koja je, pored podnošenja godišnjeg izveštaja o radu, imala i izborni karakter. Naime, mandat predsednika i zamenika predsednika Suda časti traje dve godine i upravo je isticao, tako da je izvršen (re)izbor, pošto je dosadašnjim čelnicima - Miroljubu Gaonu, predsedniku, i Jovanu Zoriću, zameniku - mandat jednoglasno produžen na naredne dve godine. Čelnike je izabralo 16 sudija, koliko ih je bilo na sednici.

Izbornoj sednici prisustvovao je i predsednik Komore, prof. dr Dragoslav Šumarac koji je dao i uvodnu analizu o dosadašnjem radu Suda časti i očekivanja za naredni period, pri čemu je posebno naglasio da efikasnost tužioca mora da bude još bolja. Takođe, dao je i opšti pogled na budući rad Komore i podvukao dobru saradnju između Komore i resornog Ministarstva.

Podsećanja radi, Sud časti IKS je nezavisan i samostalan organ koji utvrđuje odgovornost i izriče mere članovima Komore zbog povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti). Izabran je 16. decembra 2005. godine. Sačinjavaju ga 25 sudija, izabranih na vremenski period od četiri godine, koji iz svog sastava biraju predsednika i potpredsednika, čiji mandat traje dve godine. Sud časti ima branioca i tužioca, a ovi po tri zamenika, sekretara i jednog stručnog saradnika. Drugim rečima, ukupno je 35 ljudi angažovano u radu Suda časti.

"U protekle dve godine Sud časti je dobro radio, iako je morao da prođe sve 'dečije bolesti': uhodavanja, lutanja, otkrivanja prave mere, tehničkog i prostornog (infrastrukturnog) kondicioniranja", kaže Miroljub Gaon, novi-stari predsednik. "Još pre konstituisanja Suda časti, u Komoru je stiglo preko 100 prijava. U 2006. je primljeno pet predmeta, od kojih su dva spojena u jedan, tako da su sva četiri okončana: oduzete su četiri licence na šest meseci, jedna mera je bila javna opomena sa objavljivanjem u štampi, dok je u četvrtom slučaju doneta oslobađajuća presuda. Tokom ove godine, primljeno je pet prijava i svi slučajevi su okončani: dve mere javne opomene sa objavljivanjem u štampi, jedna oslobađajuća presuda i dve oslobađajuće mere donete zbog odustajanja tužioca. Trenutno imamo četrdesetak nerešenih prijava, a velika većina se obrađuje, radi se na njima, što znači da se i predmetu vidi kraj."

Analizirajući protekli period, Miroljub Gaon naglašava da, iako je više puta upozoravao da Sud časti nije državni organ, i dalje stiže veliki broj prijava na investitore, urbanističke propise i propuste, na rad opština i države... Područje rada Suda časti IKS isključivo je vezano za članstvo ove strukovne organizacije, odnosno - da li se članovi u radu pridržavaju pravila struke. I ništa više, zaključuje Miroljub Gaon.

Od maja meseca Sud časti je dobio svoje prostorije, pravu sudnicu, pa mu je rad znatno olakšan, što će, bez sumnje, uticati na efikasniji rad. Inače, u proteklom periodu Sud je imao samo dve značajne promene. Naime, u martu je izabran novi tužilac - Miodrag Isailović, pošto je dotadašnji - mr Dejan Vasović, izabran za predsednika IO MS projektanata, a promenjen je, na sopstveni zahtev, i branilac Selimir Lelović, na čije je mesto izabrana Dea Lukić.

"Verujem da će Sud časti u dolazećem periodu biti brži i efikasniji, naravno ne na štetu pravde i pravičnosti", kaže Gaon. "U tome, u povećanju efikasnosti, potrebna je pomoć svih članova. Na prvom mestu, rast odgovornosti trebalo bi da se ogleda i u tome da članovi našem radu daju punu podršku. Neretko se događa da se ne reaguje na poziv tužioca ili branioca, po principu 'ko vas šiša'. Ubuduće ćemo sankcionisati i nesaradnju sa Sudom časti, a dotle da ćemo izricati javne opomene i oduzimati licence. Takođe, očekujemo da mnogo više članova Komore reaguje na primećen neprofesionalan i nestručan rad. Moram da istaknem da 90 odsto prijava dolazi od inspekcije i drugih institucija, a gotovo da nema prijava od članova. To je lažna solidarnost (da se ne cinkare kolege iako ne rade kako treba) od koje će najveću štetu imati Komora. Inače, na izbornoj sednici je zahtevano da Sud časti u 'Glasniku' bude prisutniji, kroz iscrpne izveštaje i analize šta se radilo i događalo između dva broja lista Komore. Neophodno je i češće sastajanje sudija, barem dva puta godišnje, da bi se analizirao dotadašnji rad i davali predlozi za dalja poboljšanja Suda časti. Na kraju, insistirano je da sastancima matičnih sekcija u regionalnim odborima van Beograda, obavezno prisustvuje i predsednik Suda časti, a da se na sastanke pozivaju i sudije koje pripadaju toj regiji, da bi se što više članova Komore upoznalo sa radom Suda."
Sud časti - 34 aktera

U radu Suda časti Inženjerske komore Srbije angažovano je 34 ljudi: sudije, tužilac, branilac, zamenici tužioca i branioca, sekretar i saradnik. Sudije: Branka Bajović i Vesna Jeremić (Matična sekcija planera), Konstantin Kostić, Milan Barbul i Nadežda Planojević (MS urbanista), Slobodan Đorđević, Mihajlo Milošević, Miroljub Gaon, Branislav Šotra, Branislav Banjac, Milorad Kočević, Milenko Babić, Stojan Vasović, Zoran Gavrilović i Jovo Stojisavljević (MS izvođači radova), Jelena Ivanović-Vojvodić, Jovan Zorić, dr Slobodan Milenković, Radoslav Lekić, Zoran Stupar, Petar Protić, Srđan Bošnjak, Dragutin Antonić, Časlav Lačnjevac i Smiljan Vukanović (MS projektanata) - 25. Tužilac: Miodrag Isailović, zamenici: mr Nenad Ivanišević, Jasmina Pavlović i Marija Savić - 4. Branilac: Dea Lukić, zamenici: Dragan Svrkota, Dobrivoje Belić i Božidar Stošić - 4. Sekretar Suda časti: Irena Rašović.

<<< Nazad na sadržaj