:: Naslovna strana > Glasnik broj 9 >-Regionalne kancelarije- Dva svečana otvaranja i brojna dešavanja
 
REGIONALNE KANCELARIJE
Odštampaj
 
Dva svečana otvaranja i brojna dešavanja
-Vera Bubonja -
 
U oktobru i novembru svečano otvorene regionalne kancelarije u Subotici i Čačku, dok je u preostalih pet od šest "starih" kancelarija, od septembra do decembra zabeležen veliki broj akcija i aktivnosti

Vera Bubonja Decentralizacija rada Inženjerske komore Srbije kroz ostvarivanje najvećeg broja aktivnosti u regionalnim odborima, što je bilo izborno obećanje predsednika prof. dr Dragoslava Šumarca, polako se realizuje i već daje zapažene rezultate. Otvoren je predviđeni broj regionalnih kancelarija - osam (Novi Sad, Subotica, Niš, Kragujevac, Čačak, Valjevo, Kraljevo i Vranje) - i sve su u proteklom periodu organizovale veći broj predavanja, tribina, savetovanja... Ovaj periodični izveštaj počinjemo svečanim otvaranjem kancelarija u Subotici i Čačku.Subotica

Ana Nađ Regionalna kancelarija svečano je otvorena 3. oktobra 2007. priredbom održanom u Velikoj većnici Gradske kuće, a prisustvovali su joj članovi Skupštine, regionalnih odbora, izvršnih odbora IKS, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata, kao i lokalne samouprave, fakulteta tehničkih nauka, svih strukovnih udruženja, ali i sva javna preduzeća i, naravno, predstavnici medija. Prisutnima su se prigodnim govorima obratili: Geza Kučera, predsednik Skupštine opštine Subotica, prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik IKS, Vladimir Zelenović, pokrajinski sekretar Sekretarijata za urbanizam i graditeljstvo, i Tatjana Đorđević, predsednik Matične sekcije izvođača radova IKS. "Inženjerska komora Srbije teži da se kao strukovna i esnafska institucija, demokratski organizuje, kako bi se, kroz decentralizaciju, težište aktivnosti prebacilo na regionalne kancelarije", rekao je profesor Šumarac. "Subotica je jak region sa preko 800 članova, pa je zadatak Komore da štiti njihove interese, ali samo kroz unapređenje struke. Jedan od zadataka regionalne kancelarije jeste i saradnja sa gradskim i opštinskim vlastima, kako bi se maksimalno pomoglo u rešavanju problema vezanih za samu struku." Na svečanosti povodom otvaranja, prikazan je dokumentarni film o prve četiri godine postojanja IKS i održana prezentacija poslovno-hotelskog kompleksa "Galerija", a promoter je bila arhitekta Branka Hegediš, autor arhitektonskog projekta. Regionalna kancelarija Subotica Regionalna kancelarija u Subotici organizovala je od septembra do novembra 2007. tri tematska skupa na kojima se stručno razgovaralo na sledeće teme: "Gromobranska i prenaponska zaštita" (15. novembra), "Od akata o urbanističkim uslovima do upotrebne dozvole" (29. novembra) i "Nove tehnologije za građevinsku stolariju, protivpožarna vrata, materijali za protivpožarnu zaštitu i paneli" (30. novembra).

Čačak

Svetlana Bogdanović Regionalna kancelarija je svečano otvorena 16. novembra 2007. godine u sali Skupštine opštine, kojoj su prisustvovali članovi regionalnih odbora, predsednik IKS, prof. dr Dragoslav Šumarac i čelnici dve najveće matične sekcije - Tatjana Đorđević iz sekcije izvođača, i mr Dejan Vasović iz sekcije projektanata, predstavnici opštinske uprave, Tehničkog fakulteta, strukovnih udruženja i javnih preduzeća. Svečanost je svojim prisustvom uveličao mr Velimir Ilić, ministar za infrastrukturu Srbije, koji je inženjere pozvao da učestvuju u razvojnim programima regiona. Na svečanom otvaranju održana su dva predavanja-prezentacije: "Modernizacija i revitalizacija sistema grejanja: izgradnja novih, rekonstrukcija starih i uvođenje novih tehnologija" (predavač je bio Nenad Ocokoljić, tehnički direktor JKP Čačak) i "Inicijativa za pripremu materijala za konkurs Regionalna kancelarija Čačak EU za infrastrukturne projekte vezane za vodu i ekologiju" sa posebnim osvrtom na pripremu programa "Integralni plan upravljanja slivom Zapadne Morave" (predavač je bio dr Jovan Despotović sa Građevinskog fakulteta iz Beograda, predsednik Komisije za informisanje IKS).

Beograd

Zorica Marjanović Najveća regionalna kancelarija organizovala je pet akcija na sopstvenom terenu, dok je šesta imala internacionalni karakter - poseta Sajmu tehnike 2007. u Plovdivu (Bugarska), pa smo taj događaj locirali gde mu je i mesto - u rubriku Meridijani. Krajem septembra organizovana su dva dešavanja: konferencija organizovana u suorganizaciji sa KIM??? - "Zaštita zemljišta od erozije i uređenje bujica kao faktor održivog upravljanja rečnim slivovima" (25-28. novembra) i "Primena tehničkih normi - tehnički propisi za projektovanje i izvođenje gromobranske instalacije" (26.novembra). "Upoznavanje članova sa cenovnikom za izvođenje i projektovanje" bilo je 3. oktobra, dok je dan kasnije, 4. oktobra, održano predavanje na temu "Sistem upravljanja kvalitetom - uspostavljanje i sertifikacija", u organizaciji regionalnog odbora arhitekata. Jedan od najaktivnijih regionalnih odbora - regionalni odbor elektroinženjera - u novembru je organizovao veoma ineresantno predavanje na temu "Strukturno kabliranje u savremenim poslovnim objektima: standardi, projektna rešenja sa primerima u izvođenju". Izuzetna posećenost predavanja pokazuje da ovakve teme - upoznavanje sa projektantskim rešenjima i primeri i problemi prilikom izvođenja strukturnog kabliranja u savremenim objektima - imaju za cilj afirmaciju rada odgovornih projektanata i izvođača kroz razmenu iskustava i upoznavanje članstva sa savremenim tehničkim rešenjima u oblasti strukturnog kabliranja. Poslednje događanje imalo je temu "Solarna arhitektura: istorijat, energija, opšti principi, pasivi i aktivi" (22. novembra).

Niš

Dragan Zivkovic Regionalna kancelarija bila je veoma dinamična od kraja septembra do početka decembra pošto je organizovala, pomagala u organizaciji i učestvovala na čak sedam dešavanja. Pođimo redom. Na IV sajmu građevinarstva i opreme u Nišu, 11-14. septembra, Regionalna kancelarija je imala svoj štand na kome su organizovani Dani Inženjerske komore Srbije, dok je u pratećem programu priređena tribina na temu "Zaštita na radu - primena i praksa". U organizaciji Podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture Regionalne kancelarije i Društva arhitekata Niša, 25. septembra održana je tribina na temu "Investicije - koliko i šta gradimo u Nišu". Tema je bila vrlo ispirativna i pobudila je veliko interesovanje kako pripadnika Društva arhitekata, tako i, možda još i više, članova Inženjerske komore Srbije sa šireg područja Niša. U okviru seminara WSII upriličenog tokom održavanje konferencije TELSIKS 2007 (27. septembra), održano je i savetovanje "Nove tehnologije u građevinarstvu". Inače tema ovogodišnje Konferencije bila je "Prezentacija projektantskih rešenja telekomunikacionih i ostalih elektro sistema u danas najsavremenijim poslovnim objektima". Oktobar mesec je, takođe, bio bogat akcijama i aktivnostima. Tako je 19. oktobra organizovana tribina na temu "Problemi gasifikacije u Nišu - rešavanje". Poučeni iskustvom od prošle godine, kada je zainteresovanost članova iz regiona Niša za prisustvo na tradicionalnom skupu skupu Dani inženjera Srbije bilo veće od broja kotizacija koje su pripadale regionima, Regionalna kancelarija u Nišu blagovremeno je reagovala i obezbedila optimalan broj mesta na Danima inženjerstva od 22. do 24. oktobra u Vrnjačkoj Banji, što još uvek ni izdaleka nije dovoljno za sve zainteresovane za, sada već tradicionalno, druženje srpskih inženjera. Poslednja aktivnost Regionalne kancelarije u navedenom periodu bila je pomoć u organizaciji Dana arhitekture - Niš 2007, koji su trajali od 30. oktobra do 5. decembra. Ovogodišnji niški Dani arhitekture kao centralni događaj imali su izložbu posvećenu temi "Tradicionalna arhitektura jugoistočne Srbije kao inspiracija i podsticaj". Izložba je urađena kao triptih: u prvom segmentu izložena su autorska dela prof. Bože Petrovića - "Kuća je naša velika suština", u drugom "Atlas narodnog graditeljstva jugoistočne Srbije - arhitektura Stare planine" i u trećem - "Niške arhitekte u ogledalu tradicionalne arhitekture". Tribina "Investicije: koliko i šta gradimo" održana je 15. novembra u Regionalnoj privrednoj komori u Leskovcu - to je prva tribina održana van sedišta Kancelarije. Tribina je, po oceni organizacionog odbora, proglašena za jednu od najuspešnih do sada.

Novi Sad

Evica Suša Regionalna kancelarija u Novom Sadu organizovala je osam veoma zanimljivih dešavanja/predavanja: "Problemi pri projektovanju i pokretanje inicijative za izmenu Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara" (27. septembra), "Visoke tehnologije u oblasti obnovljivih izvora energije i njihova primena u arhitekturi" (5. oktobra), "Projektovanje računarskih mreža" (10. oktobra), predavanje o SATV (30. oktobra), da bi se u novembru održala dva više nego interesantna predavanja na teme "Tunel ispod Fruške Gore kao deo saobraćajnice koja spaja Temišvar, Novi Sad i Šabac" (6. novembra) i "Kontrolni sistemi osvetljenja" (22. novembra). U suorganizaciji sa DANS-om (Društvo arhitekata Novog Sada), dodeljena je i Tabakovićeva nagrada arhitekture (23. novembra), a ovogodišnji laureat je Đorđe Grbić. Čini se da je za aktiviste/članove novosadske regionalne kancelarije najinteresantnije bilo poslednje predavanje o deonici puta M-21 od Novog Sada do Šapca, koja spada u red najfrekventnijih u zemlji. Od toga je u saobraćajnom, ekološkom i građevinskom smislu, najkritičniji deo od Iriškog venca do iza Iriga, dužine nešto preko 10 kilometara. Sa postojećom trasom upoređuju se dve varijante bez tunela (po starim projektima) i dve varijante sa tunelima, dužine 1.233 i 2.790 metara. Konačan zaključak je da varijanta sa dužim tunelom daje najveće efekte u saobraćajnom i ekološkom smislu. Realizacija ove ideje, s obzirom na potrebna sredstva, realna je i ostvarljiva. Podrazumeva se da se prihvati načelo, davno prihvaćeno u razvijenim ekonomijama, da je cilj ne samo jeftin put, nego i jeftin saobraćaj. Znači, za određeni period, troškovi eksploatacije, posmatrani zajedno sa troškovima izgradnje, trebalo bi da rezultiraju smanjenjem troškova u saobraćaju. Poslednje u nizu, predavanje "Harmonizacija naše regulative za projektovanje seizmički otpornih konstrukcija zgrada i mostova sa Eurocode 8" održano je na Građevinskom fakultetu (6. decembra).

Kragujevac

Stanko Božilović Od kraja septembra do početka decembra, Regionalna kancelarija u Kragujevcu organizovala je četiri dešavanja - dva predavanja i po jednu prezentaciju i savetovanje, na teme: "Ispitivanje sleganja objekata geodetskim metodama" (savetovanje, 25. septembra), "Primena informacionih tehnologija u projektovanjima i unapređenju rada lokalnih samouprava" (predavanje, 29. oktobra), a četiri nedelje kasnije održano je i drugo predavanje - "Toplotne pumpe i njihova primena" (27. novembra). U okviru predavanja o toplotnim pumpama, obrađeno je čak 11 podtema: šta je potrebno uraditi da se prevaziđe lokalno i globalno zagađenje i globalno pregrevanje, zašto se upotrebljavaju toplotne pumpe za grejanje i hlađenje, funkcionisanje toplotnih pumpi u svetlu II zakona termodinamike, rad kompresorskih toplotnih pumpi, rad apsorpcionih toplotnih pumpi, upotreba geotermalnih toplotnih pumpi, rad toplotnih pumpi koje koriste vazduh kao izvor toplote, rad toplotnih pumpi koje uzimaju solarnu energiju kao izvor toplote, primer toplotne pumpe kao primer studentske edukacije, ekonomske koristi primene toplotne pumpe i zaštita okoline usled rada toplotne pumpe... Pretposlednje događanje bila je prezentacija 20. novembra, vezana za građevinske ploče, nove proizvode i primenu ploča u kupatilima, spa i velnes prostorima, bazenima i strehama.

Kraljevo

Živojin Milenković Tokom septembra, oktobra i novembra, Regionalna kancelarija u Kraljevu je organizovala pet stručnih predavanja, a najveće interesovanje izazvalo je ono održano u septembru - "Od urbanizma do građevinske dozvole - kako primenjujemo Zakon o planiranju i izgradnji" (27. septembra). Predavanje je izazvalo neočekivano veliko interesovanje kod inženjera svih struka, ne samo sa teritorije regiona. Slobodanka Perović, advokat, napravila je kratak osvrt na Zakon o planiranju i izgradnji sa konkretnim problemima u njegovoj primeni, dok je arhitekta dr Veroljub Trifunović govorio o marginalizaciji urbanizma, što za posledicu ima neverovatne i nepotrebne probleme na putu od urbanizma do odobrenja za izgradnju. "Brz razvoj društva i gradova nije moguće pratiti sporim i zapostavljenim urbanizmom", konstatovao je Trifunović. Branko Radomirović, diplomirani građevinski inženjer, uputio je na postupke i primenu regulative u građevinarstvu, sa osvrtom na konkretne probleme u praksi sa kojima se susretao. U oktobru su održana, čak tri predavanja i to: "Daljinska kontrola podstanica i akvizicija podataka u praksi" (2. oktobra), "Projekat: inteligentne kuće" (5. oktobra) i "Protivpožarna zaštita - norme i propisi" (29. oktobra). Poslednje predavanje održano je 12. novembra, a tema je bila "Primena savremenih geodetskih metoda u projektovanju i izvođenju geodetskih radova". Krajem novembra održano je još jedno predavanje u organizaciji RO podsekcije diplomiranih mašinskih inženjera, na temu "Obnovljivi izvori energije - teorija i praksa".

Valjevo

Milan Petrović Jedna od najaktivnijih regionalnih kancelarija u analiziranom periodu bila je valjevska - organizovala je čak sedam događaja: šest tribina i jedno stručno predavanje. Prvi događaj bio je u septembru, četiri u oktobru i dva u novembru. Prva u nizu bila je tribina na temu "Primer sanacije krovnih nosača industrijske hale", održana 21. septembra. Prvo oktobarsko dešavanje bilo je 5. oktobra, i to tribina na temu "U susret izradi saobraćajne studije Valjeva". Usledilo je geodetsko predavanje "Lasersko skeniranje terena i objekata iz vazduha" (12.oktobra), a zatim dve nove tribine (19. i 26. oktobra): "Geološke i geotehničke podloge kao sastavni deo projektne dokumentacije" i "Mini hidroelektrane u regionu". Na dve novembarske tribine teme su bile "Projekti saobraćajne signalizacije - potreba i zakonska obaveza" (22. novembra) i "Odredbe aktuelne regulative iz oblasti zaštite od požara zidanih konstrukcija" (29. novembra). Ova poslednja tribina bila je veoma dobro posećena, jer je bilo šta da se čuje i vidi - izlagači su bili eksperti, Milovan Glavonjić i Živko Danilović, koji su za samo 50 minuta preneli veliki broj pravih informacija - što pokazali na videu, što izgovorili, što podelili u pisanoj formi. Oba predavača su naglasila da je kod izrade projektne dokumentacije za objekte koje prati određena tehnologija, važno priložiti tehnološku dokumentaciju, jer je ona od izuzetnog značaja za tretman protivpožarne zaštite tih objekata.

<<< Nazad na sadržaj