:: Naslovna strana > Glasnik broj 9 >-Iz rada matičnih sekcija- U Srbiji preko hiljadu licenciranih urbanista
 
IZ RADA MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
 
U Srbiji preko hiljadu licenciranih urbanista
- Milorad Miladinović -
 
Miladin Miladinović Sa ponosom možemo da konstatujemo da je broj odgovornih urbanista nedavno prešao brojku 1.000, tačnije - u evidenciji Inženjerske komore Srbije je 1.004 odgovornih urbanista.

Kako se radi o malom jubileju, vredno je pomenuti da je 1.000. urbanista Gordana S. Jovanović, dipl. inž. arh. iz Smedereva, sa brojem licence 200 1003 07. Kada je već reč o statistici, interesantno je napomenuti da od 1.004 članova Matične sekcije urbanista (MSU), broj diplomiranih inženjera arhitekture je 683, diplomiranih inženjera građevine - 122, a ostalih struka - 199. Interesantan podatak je i da je raspon od najstarijeg do najmlađeg člana MSU ravno pola stoleća; naime, najstariji član MSU rođen je 1927. godine, a najmlađi - 1977. godine. Prema starosnoj strukturi, članova MSU do 40 godina je 162, do 50 godina - 373 i preko 50 godina - 469 članova.
Kraj godine je uvek zgodna prilika za osvrt na rad i postignute rezultate u tekućoj godini. U tom smislu smo, kao Izvršni odbor MSU, u obavezi da, pre svega svom članstvu, podnesemo izveštaj o radu.

Od samog konstituisanja, članovi Izvršnog odbora MSU održali su osam redovnih sednica (sedam u Beogradu i jednu u Čortanovcima) i formirali komisije koje su počele sa aktivnostima vezanim za realizaciju Plana i programa MSU za 2007. godinu. Ovo je prethodno usvojeno na Skupštini IKS.
Pored uobičajenih aktivnosti koje se odnose na organizaciju i funkcionisanje Sekcije, treba izdvojiti i nekoliko aktivnosti koje su obeležile rad MSU u 2007. godini.

Prva od aktivnosti, koja je i završena, bila je utvrđivanje kriterijuma za sufinansiranje projekata MSU iz oblasti urbanizma, koji su od interesa za članove Sekcije. Nakon utvrđivanja kriterijuma, raspisani su konkursi, 14. juna i 8. septembra 2007. godine, u dnevnom listu "Politika", na koje je pristiglo 14 prijava/zahteva, od kojih je odobreno devet.

Među sufinansiranim projektima, posebno bi trebalo istaći izuzetno uspešno izložbu "Barcelona in Progress" u organizaciji Urbanističkog zavoda Beograda u Galeriji "SuperSpace" na Savskom pristaništu, a zatim i publikaciju "URBOPHILIA" Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Kada je u pitanju izdavačka delatnost, izdvajamo knjigu "Mate Bajlon, arhitekta (1903-1995)" dr Predraga Miloševića, i simpozijume: "Nova urbanost - Globalizacija - Tranzicija" u organizaciji Društva urbanista Beograda, "Ekološki urbani modeli. Vlasina 2007 - VODA" autora i medijatora Suzane Stanković Aleksić, i "Regional Architekture and Identity in the Age of Globalisation" čiji je autor prof. dr Ružica Bogdanović.

Odobrena su sredstva i za sufinansiranje izložbe Arhitektonskog biroa "N Martin projekt" u okviru Meseca arhitekture u Budimpešti, pošto je u pitanju tradicionalna međunarodna manifestacija koja se održava svake godine, a učesnici su arhitekte, dizajneri i umetnici iz celog sveta.

Sufinansiran je projekat renovacije i revitalizacija, odnosno rekonstrukcije kulturno-istorijske celine Kalemegdan od strane CVIB, ali i još jedan projekat iz iste kategorije - "Urbanističko planiranje i projektovanje u zoni neposredne zaštićene okoline kulturnog dobra na primeru srednjovekovnog grada Magliča", autora Zorana Radonjića, arhitekte.

Raspisan je još jedan, treći po redu u ovoj godini, konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti urbanizma, koji teče od 3. decembra 2007. godine.

Jedna od završenih aktivnosti, koja je predviđena Planom i programom rada MSU, jeste i pružanje finansijske pomoći povodom organizacije skupa "Letnja škola urbanizma", sa temom "Investitori - investicije. Mesto i značaj u izradi strategije prostornog i urbanog razvoja Srbije". Skup je održan, u periodu od18. do 20. juna 2007. godine na Tari, u organizaciji Udruženje urbanista Srbije. Održan je i 16. salon urbanizma, 8. novembra 2007. godine u Nišu, i savetovanje "Strateški i metodološki pristup za promociju turističkog potencijala srpskog sela", 4. i 5. oktobra 2007. godine, u Beogradu i na Kosmaju.

Izvršni odbor MSU je, u saradnji sa Izvršnim većem Vojvodine, odnosno Pokrajinskim sekreterijatom za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, organizovao skup na temu "GIS - primena u urbanističkom planiranju". Skup je održan 6. decembra 2007. godine u Novom Sadu, a poziv je bio upućen svim licenciranim urbanistima u Srbiji.

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije po drugi put je raspisalo Konkurs za dodelu nagrade "Ranko Radović", u spomen na uglednog arhitektu međunarodne reputacije, koju je IO MSU finansijski podržao.

U okviru redovnih aktivnosti je i permanentno utvrđivanje ispunjenosti uslova za dobijanje i izdavanje licenci podnosiocima zahteva koji su ispunili zakonom i odlukama Upravnog odbora propisane uslove, kao i rad na neprestanoj komunikaciji sa članovima. Ukupan broj do sada izdatih urbanističkih licenci stigao je do broja 1004.

Komisija za praćenje potreba članstva održala je pet sednica, na kojima je pripremala predloge anketnih pitanja i definisala ciljeve, oblike i formu upitnika-ankete. Pomenuta anketa prosleđena je svim članovima MSU.

IO MSU podneo je zahtev Ministarstvu za infrastrukturu da, u skladu sa članom 34. Zakona o planiranju i izgradnji, ministar imenuje članove Komisija za planove, lica iz redova uglednih stručnjaka iz delokruga urbanizma, prostornog planiranja i drugih oblasti, a koji poseduju licence odgovornih urbanista i odgovornih planera, jer su ovim licima utvrđena profesionalna prava, dužnosti i etičke norme ponašanja, u skladu sa Zakonom, u obavljanju stručnih poslova urbanističkog i prostornog planiranja. Taj naš zahtev još nije realizovan i nismo dobili neophodne članove Komisije za planove.

U toku naredne godine, najvažniji zadatak MSU je da pripremi Program aktivnosti koji će biti razmatran na narednoj redovnoj sednici Skupštine IKS. U tom smislu, dobrodošli su svi predlozi za ovaj program, a treba ih uputiti na adresu Inženjerske komore Srbije.

Pročitajte iz oblasti "IZ RADA MATIČNIH SEKCIJA" i:
  • Dani inženjera Srbije
  • Aktivna saradnja i učešće na skupovima

  • <<< Nazad na sadržaj