:: Naslovna strana > Glasnik broj 9 >- Uvodna reč - Danas smo jači i efikasniji, spremni za nove izazove
 
PISMO GLAVNOG UREDNIKA
Odštampaj
 
Danas smo jači i efikasniji, spremni za nove izazove
- Prof. dr Dragoslav Šumarac -
 
Dragoslav Šumarac Poštovani članovi Komore, drage kolege i koleginice,

Kraj jedne kalendarske godine uvek je povod da se sumiraju rezultati. Koliko smo toga uradili i koliko realizovali od predviđenih planova i programa, analiziraćemo na V skupštini, a sada samo podsećamo na najvažnije.

Početak godine obeležio je rad Upravnog odbora - na čijem su čelu bili Milan Vuković, predsednik, i Goran Vukobratović, potpredsednik - koji je bio usmeren na pripremu IV redovne sednice skupštine IKS održane 29. marta 2007, na kojoj su izabrani novi predsednik i potpredsednik UO IKS, dok je Upravni odbor nastavio da radi u izmenjenom i proširenom sastavu. Nastavili smo započete aktivnosti, a poseban akcenat smo dali donošenju novih propisa i pravilnika.

Komora je postala član Instituta za standardizaciju Srbije, a naš istaknuti član, Slobodan Cvetković, izabran je za predsednika Skupštine Instituta.

Sud časti je prvo dobio novog Tužioca, Miodraga Isailovića, mašinca, i novog Branioca, Deu Lukić, arhitektu, da bi u decembru bili (re)izabrani predsednik Miroljub Gaon i zamenik Jovan Zorić. Inače, Sud je 2007. godine oduzeo prvu licencu, tačnije, u slučaju rušenja objekta u Čuburskoj ulici, oduzete su četiri licence: projektantu, izvođaču radova, nadzoru i tehničkoj kontroli.

Prošle godine smo otvorili još tri regionalne kancelarije: u Novom Sadu, Subotici i Čačku. Time smo, uz postojećih pet, dobili ukupno osam kancelarija. Za planove i programe rada koje su predložili regionalni odbori, iz budžeta Komore za 2007. godinu izdvojeno je preko 18 miliona dinara. Neki regioni su veoma aktivno sproveli svoj plan, a posebno ističem Niš, Valjevo i Novi Sad. Otvaranjem ovih kancelarija, stvorili su se uslovi za efikasniji rad regionalnih odbora.

Dan Komore prvi put je obeležen i dodeljenim nagradama IKS. Prvi laureati su: akademik Nikola Hajdin, za životno delo, Slaviša Kondić, uspeh na početku karijere, i Milena Pištalo, dr Milan Rakočević i Zoran Radojičić - za najbolja godišnja ostvarenja. Sve se to događalo 14. juna u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Poseban trag u prošloj godini ostavila je međunarodna saradnja. Jedna od najvažnijih akcija bilo je naše učešće na Četvrtoj generalnoj sednici Skupštine Evropskog saveta inženjerskih komora (ECEC), 23. i 24. novembra u Zagrebu, u Hrvatskoj. Dobro smo sarađivali sa Inženjerskom zbornicom Slovenije, kolegama iz Hrvatske, Grčke, Austrije... Kao ravnopravan član Evropskog saveta inženjerskih komora, nastojimo da zaživi projekat "Inženjerske karte", neke vrste pasoša za sve inženjere, sa podacima o profesionalnom iskustvu. Kad naša zemlja postane član EU, članovi naše Komore će sa tom kartom moći ravnopravno da rade i u drugim zemljama, kao što će i drugi moći da rade kod nas.

Mogu slobodno da kažem da je za nama ostala jedna veoma uspešna godina. U saradnji sa Ministarstvom za infrastrukturu, urađen je Pravilnik o sadržaju i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje, kojim ćemo konačno uspeti da zaštitimo projektante od investitora i lokalne administracije, ali ćemo takođe i povećati njihovu odgovornost. Pravilnik je završen krajem novembra 2007. godine, a Ministarstvo za infrastrukturu ga je poslalo instituciji za zakonodavstvo Vlade Srbije na usvajanje.

S obzirom na aktuelnost, kao poseban segment "Glasnika", u rubrici Dokumenti objavljujemo Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, sa Uredbom o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i prenos akcija bez naknade. Na kraju, tu je i Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora u toku građenja objekta, izuzetno važan dokument/propis, koji je potreban većini članova.

Sa zadovoljstvom zaključujem da u Novu 2008. godinu ulazimo jači i efikasniji, a da su novi projekti i izazovi pred nama. Preostaje mi samo da vam čestitam Novu godinu i poželim mnogo uspeha na profesionalnom planu i mnogo lepih trenutaka. Srećno!

<<< Nazad na sadržaj