Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 8 > Iz rada matičnih sekcija-Planeri - Tri dana napornog rada i dobrog druženja
 
Iz rada matičnih sekcija
Odštampaj
 
"Susreti prostornih planera Srbije - 2007" održani na Kopaoniku, 12-14. septembra

Tri dana napornog rada i dobrog druženja
- Mr Nebojša Stefanović -
 
Mr Nebojša Stefanović Na Kopaoniku su od 12. do 14. septembra održani Susreti prostornih planera Srbije 2007, koje je organizovala Matična sekcija planera Inženjerske komore Srbije. "Susreti 2007" predstavljaju nastavak tradicije rada i druženja prostornih planera Jugoslavije, koji su do 1991. godine održavani u Dubrovniku. Početkom 2006. godine Izvršni odbor Matične sekcije planera ocenio je da je potrebno nastaviti s tradicijom susreta prostornih planera u Srbiji, nakon čega je doneta odluka da se svake godine susreti održavaju u organizaciji Matične sekcije planera. Upravo održani Susreti su drugi u nizu, odnosno 13. ukoliko se računaju i raniji susreti prostornih planera Jugoslavije. Susreti su imali oko 120 učesnika, i to oko 60 odgovornih planera, članova Matične sekcije planera, i isto toliko gostiju iz planerskih institucija, lokalnih samouprava, članova Asocijacije prostornih planera Srbije i drugih društava. Osnovni cilj susreta bio je razmena iskustava odgovornih planera kao rukovodilaca izrade prostornih planova, kao i razgovor o aktuelnim pitanjima struke. Pre početka rada po unapred određenim sesijama, prisutnima su se obratili prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik Inženjerske komore Srbije, mr Nebojša Stefanović, predsednik Izvršnog odbora Matične sekcije planera i prof. dr Dejan Đorđević, član Organizacionog odbora. Drugog dana je "Susretima 2007" prisustvovao i prof. dr Miodrag Ralević, pomoćnik ministra za infrastrukturu Srbije.

Predsednički kontinuitet: Dejan Đorđević, Mr Nebojša Stefanović,u sredini Dragoslav Šumarac "Susreti 2007" trajali su tri dana, od utorka do četvrtka, a rad je bio organizovan u tri odvojene sesije. Prva sesija održana je prvog dana Susreta, 12. septembra, i bila je posvećena prezentacijama gostiju, i to na temu upotrebe geografskih informacionih sistema u izradi prostornih planova. Prezentacije o metodologiji i značaju geografskih informacionih sistema, geografskom informacionom sistemu rađenom za potrebe Prostornog plana područja posebne namene turističke regije i parka prirode Stara planina i informacionih sistema rađenih za potrebe više lokalnih samouprava, održali su gosti predavači Ninoslav Mitrić iz GIS-DATE i mr Nikola Krunić iz Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije. Nakon kraće diskusije, ocenjeno je da je u narednom periodu potrebno detaljnije propisati obaveze i način upotrebe geografskih informacionih sistema u izradi prostornih planova, kao i da je nužno uspostaviti jedinstven geografski informacioni sistem Srbije.

Druga sesija trajala je dva dana, 12. i 13. septembra, i imala je više prezentacija koje su se odnosile na probleme i dileme vezane za izradu prostornih planova, i to: Prostornog plana opštine (PPO) Kladovo, prof. dr Dejana Đorđevića; PPO Sremska Mitrovica, Mirjane Vašut; PPO Čačak, mr Milana Punišića; PPO Obrenovac, mr Aleksandra Vučićevića; PPO Šavnik, Dubravke Pavlović; PPO Smederevo, Nenada Krčuma; PPO Arilje, mr Nebojše Stefanovića; Prostornih planova područja posebne namene (PPPPN) za infrastrukturne koridore i Nacionalni park Kopaonik, dr Saše Milijića; PPPPN turističke regije i parka prirode Stara planina, mr Dragiše Dabića i PPO Kikinda, Dragane Dunčić.

Posle navedenih prezentacija, pokrenuta je dugotrajna i konstruktivna diskusija u kojoj je učestvovao veliki broj učesnika. Diskutovalo se oko sledećih osnovnih tema:

- Uloga i značaj organa lokalne samouprave prilikom izrade prostornih planova opština - Ocenjeno je da problem prilikom izrade pojedinih planova predstavlja nezainteresovanost političkog rukovodstva opštine za proces izrade i donošenja plana, što u velikoj meri otežava rad planera i prolongira proceduru kontrole i donošenja plana;

- Značaj izrade prostornih planova opštine - Ocenjeno je da poslednjih nekoliko godina u praksi izrade prostornih planova u Srbiji, dominiraju prostorni planovi opština, odnosno da se razvija lokalni nivo planiranja u Srbiji. Regionalni i republički nivo planiranja, odnosno izrada regionalnih i prostornih planova područja posebne namene, za koje su nadležne republičke institucije, trenutno nije dovoljno razvijen i potrebno je intenzivnije pokrenuti izradu tih planova;

- Detaljnost prostornih planova opština i definisanje pravila gradnje - Na osnovu obavljenih prezentacija, ocenjeno je da su prostorni planovi dovoljno detaljni u delu u kome se definišu pravila gradnje u planskom području, odnosno da je na osnovu takvih planova moguće izdavati akt o urbanističkim uslovima i realizovati gradnju u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Time je porastao značaj planova u Srbiji i stvorena mogućnost da se oni mogu u pojedinim slučajevima direktno primenjivati;

- Odnos prostornih planova i "master planova" - Na osnovu prezentacija prostornih planova područja posebne namene za Staru planinu i Kopaonik, ocenjeno je da veliki problem predstavlja izrada "master planova", koji nisu usaglašeni sa rešenjima prostornih planova. Rad prostornih planera i njihova predložena rešenja bazirana na činjenicama i detaljnim analizama, nisu prihvaćena od strane obrađivača master planova. Istovremeno nije poznata procedura izrade i donošenja, kao ni sadržaj "master planova", dok se oni istovremeno favorizuju od strane ministarstva nadležnog za turizam i regionalni razvoj. U skladu sa navedenim, ocenjeno je da je potrebno prioritetno zaštititi prostorne planove i struku prostornog planiranja, kao i da se mora usaglasiti izrada "master planova" sa prostornim planovima.

Sesija U trećoj sesiji (13. i 14. septembra) održana je kraća prezentacija o publikaciji "Pregled izabranih prostornih planova evropskih zemalja", prilikom koje je mr Tijana Živanović predstavila osnovna rešenja i koncept šest planskih dokumenata. Posle toga se pristupilo diskusiji o aktuelnim pitanjima profesije prostornog planiranja, u kojoj je dominirao problem primene "Cenovnika" (Odluke o načinu utvrđivanja minimalnih cena izrade prostornih planova, urbanističkih planova, urbanističkih projekata i projektne dokumentacije za stambene i stambeno-poslovne objekte) i organizacije tendera za potrebe izrade prostornih planova.

Pošto je ocenjeno da se "Cenovnik" ne primenjuje u potpunosti od strane pojedinih institucija, čime se stvara nelojalna kokurencija i pogoršava kvalitet prostornih planova, predloženo je sledeće:

- Da Inženjerska komora Srbije uputi dopis institucijama koje se bave izradom planova, kojim bi ih obavestila o postojanju i potrebi primene "Cenovnika";

- Da Inženjerska komora Srbije uputi dopis organima lokalne samouprave, republičkim institucijama nadležnim za planiranje i institucijama koje se bave izradom planova, kojim bi im ponudila stručnu pomoć za potrebe primene "Cenovnika", odnosno za izračunavanje minimalnih cena izrade prostornih planova koje bi bile predmet postupka javnih nabavki.

Pored izrazito radne atmosfere, na Susretima je bilo omogućeno i druženje učesnika. Upražnjavane su sportske aktivnosti u večernjim časovima, pri čemu su se članovi Komore pokazali kao dobri fudbaleri, košarkaši, odbojkaši,...

Druge večeri je na opšte zadovoljstvo organizovana svečana večera, kada su uz druženje i muziku učesnici Susreta ocenili da se naporno radilo i dobro družilo!


Pročitajte iz oblasti "Iz rada matičnih sekcija":
  • Od deset zahteva, odobreno šest

  • <<< Nazad na sadržaj
     
    03. jul 2020.