Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 8 > Regionalni odbori - Letnje zatišje pred jesenje akcije
 
REGIONALNI ODBORI
Odštampaj
 
Članovi regionalnih odbora tokom letnjih mesecipripremili obiman plan i program rada

Letnje zatišje pred jesenje akcije
- Vera Bubonja -
 
Vera Bubonja Dan Komore, 14. juni, bio je povod da se u Beogradu okupe članovi svih regionalnih odbora radi međusobne saradnje na izradi i usaglašavanju planova i programa rada. Od ukupno 318 članova regionalnih odbora, sastanku je prisustvovalo oko 250 članova iz svih regionalnih centara: Subotice, Novog Sada, Beograda, Kragujevca, Valjeva, Čačka, Kraljeva i Niša. Ovako veliki odziv umnogome pokazuje da regionalno organizovanje Inženjerske komore Srbije kroz izradu Planova i programa rada regionalnih odbora, aktivnostima u cilju decentralizacije daje novu dimenziju i u rad organa i tela Komore uključuje sve veći broj licenciranih inženjera. Svi članovi regionalnh odbora koji su prisustvovali ovom celodnevnom dešavanju, bili su izuzetno zadovoljni organizacijom i pozitivno su ocenili kompletan program, uz predlog da sastanak regionalnih odbora postane tradicionalan i da se događa 14. juna u Beogradu, u sklopu obeležavanja Dana Komore.

Beograd

BeogradRegionalni odbori podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike prvi su u regionu Beograd počeli realizaciju Plana i programa rada, prezentacijom na temu "Tehnička rešenja telekomunikacionih sistema i ostalih sistema u većim trenutno tehnološki najsavremenijim objektima na našem prostoru". Ovim predavanjem obuhvaćeni su sledeći objekti: "Ušće", NBS, "Delta Siti", diplomiranih inženjera elektrotehnike. Uvodno izlaganje o ciljevima serije prezentacija održali su Mirjana Jarić-Ćirić i Milovan Glavonjić, nakon čega je usledila sama prezentacija. Prvaprezentacija je bila o telekomunikacionim sistemima i mrežama koje se sreću u inteligentnim zgradama, strukturnom kabliranju, automatskoj dojavi požara, elektronskom obezbeđenju i automatskom upravljanju. Prezentaciju objekta "Delta siti" (Delta City) izveo je trio Jelena Nikolić, Darka Janković i Dario Bartolović, koji je sproveo investitorski nadzor tog projekta. Projektovanje i izvođenje objekta Narodne banke Srbije (NBS) na Slaviji prezentovali su Ljilja Dodić i Miodrag Stefanović. Poslednji prezentovani projekat bio je onaj vezan za hotel "Splendid" u Bečićima (Crna Gora), o čemu je govorio Mihajlo Urban. Svi govornici-prezenteri su prisutne slušaoce upoznali sa sledećim podacima: ličnim statusom u projektu, s kraćim opisom zaduženja; vrstom i tipuom objekta; sistemima koji su projektovani ili izvedeni na objektu; tehničkim rešenjima pojedinačnih sistema i njihovoj osobenosti, kroz šematske prikaze s komentarom i objašnjenjem razloga za izbor konkretnog rešenja - poseban naglasak stavljen je na eventualne dileme i probleme. Ukazano je i na izvedena rešenja i probleme u izvođenju i prikazane su fotografije ili animacije objekta u toku gradnje ili projektovanja. Prezentacija je ispunila očekivanja organizatora u pogledu masovnosti i zainteresovanosti članstva za ponuđene teme. Posredstvom prezentacije omogućeni su kontakti i formalna razmena iskustava između projektanata i izvođača - članova Komore. Beležimo i jedan od komentara učesnika u anketi nakon prezentacije: "Sve pohvale za prvi pokušaj iskazivanja projektantskog udela u zajedničkim naporima da veliki objekti ožive; posebno je interesantna sprega projektovanja i izvođenja (NBS). Posebno osveženje bio je prikaz problema pri izvođenju radova."

Kragujevac

Kragujevac Samo pet dana posle sastanka regionalnih odbora u Beogradu, u Kragujevcu je, u organizaciji podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike, matične sekcije projektanata i izvođača radova, održan okrugli sto na temu "Projektovanje i izvođenje gromobranskih instalacija za stambene, stambeno-poslovne i poslovne objekte u užem gradskom jezgru". Uža gradska jezgra odlikuju se nedostatkom slobodnog prostora, blokovskom gradnjom, primenom različitih vrsta krovnih konstrukcija i slično. Zaštita ovih objekata od atmosferskih pražnjenja, pored zadovoljenja aktuelnih propisa, vezana je i za neispunjavanje estetskih zahteva i uslova institucija zaštite spomenika kulture, protivpožarne policije i drugih razloga. Aktuelni propisi omogućavaju primenu različitih vrsti prihvatnog sistema, a oni su: klasični, hvataljke s kružnim prstenom i hvataljke s raznim startom. Pored članova IKS-a iz regiona Kragujevac, okruglom stolu prisustvovali su i predstavnici protivpožarne policije (načelnik sa saradnicima), odnosno stručnjaci iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ovoj skup predstavljao je odličnu priliku za razmatranje problema i rešavanje dilema pri projektovanju i izvođenju, kao i tehničkom prijemu gromobranskih instalacija.


Kraljevo

KraljevoPrezentacija Plana i programa rada regionalnih odbora podsekcija za region Kraljevo održana je 29. juna u maloj sali Regionalne privredne Komore. Osim članova regionalnih odbora, prezentaciji su prisustvovali i: Dragoslav Šumarac, predsednik IKS-a, Tatjana Đorđević, predsednica Matične sekcije izvođača radova, Mirko Miladinović, predsednik Matične sekcije urbanista, Milorad Kočević, sudija Suda časti u IKS-u, kao i mnogobrojni gosti, a pre svih predstavnici lokalne samouprave: opštinski menadžer Zvonko Tufegdžić, načelnik Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti opštine Kraljevo, Miloje Dragojlović, predstavnici Ministarstva za infrastrukturu, republički građevinski inspektor B. Radomirović (puno ime) i republički urbanistički inspektor Z. Zečević, (puno ime) predstavnici "Telekoma", na čelu sa D. Popovićem, (puno ime) direktorom sektora za logistiku u regionu , kao i mnogobrojni gosti. U organizaciji Regionalnih odbora podsekcije Kraljevo, Inženjerska komora Srbije ove godine učestvovala je na "Veselom spustu", manifestaciji koja se 18 godina održava na Ibru u Kraljevu i koja, osim gostiju iz naše zemlje, sve više privlači pažnju i ljudi iz inostranstva.


Valjevo

Valjevo Dana 22. juna u velikoj sali Valjevske banke, u organizaciji Regionalnih odbora podsekcije diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka, diplomiranih inženjera građevinarstva i diplomiranih inženjera arhitekture - matične sekcije projektanata i izvođača radova za region Valjevo, održana je tribina pod nazivom "Novi aspekti opravdanosti gradnje akumulacije 'Rovni' iznad Valjeva u projektovanom gabaritu". Tribini je prisustvovalo 57 licenciranih inženjera, a pored njih i vođa projekta "Akumulacije 'Rovni'", mr Aleksandar Glišić iz "Energoprojekt-hidroinženjeringa" iz Beograda, Miroslav Burmazović, direktor Direkcije za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju iz Valjeva, predstavnici opštine i direktor Vodovoda iz Uba, predstavnici Termoelektrane "Kolubara B" iz Lazarevca, predstavnik Direkcije Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom u Valjevu, kao i predstavnici i vlasnici uspešnih preduzeća iz Valjeva. Usled velikog publiciteta i interesovanja, ovu tribinu su propratili i javni mediji koji su svemu dali poseban značaj i pozitivno ocenili stručnost organizacije ove tribine. Nakon završenog izlaganja predavača, usledila je diskusija u kojoj su izneta mišljenja i predlozi velikog broja prisutnih učesnika. Zaključaka je bilo mnogo, a izdvajamo tri najznačajnija: 1. Da se obezbedi izrada analize uticaja "Akumulacije 'Rovni'" na životnu sredinu, koja mora da obuhvati uticaj akumulacije na podzemne vode Lelićkog karsta, uticaj akumulacije na životnu sredinu iz perspektive inženjersko-geoloških aspekata, s posebnim osvrtom na stabilnost terena, seizmičnost i slično, uticaj akumulacije na mikroklimatske promene i ostali aspekti uticaja akumulacije (uticaj na rečni tok Kolubare, podzemne vode aluvijona Kolubare, vek trajanja akumulacije...). 2. S obzirom na ozbiljne indicije da je došlo do korekcije potreba za vodom koje su prvobitno projektovane, kao i činjenicu da je u međuvremenu došlo do značajnog napretka u rešavanju problema vodosnabdevanja pojedinih potrošača, potrebno je izvršiti rebalans potreba za vodom iz akumulacije, saglasno izmenjenim okolnostima i potrebama pojedinih korisnika, odnosno uraditi studiju opravdanosti njene gradnje u projektovanom gabaritu. Gabarit brane treba usaglasiti s inoviranom analizom i neophodnom maksimalnom zaštitom kako životne sredine, tako i crkve Gračanice iz 14. veka. 3. Akumulacija treba da bude prevashodno regulaciona, ali odgovarajuća i turizmu i rekreaciji, kao i tehničkim potrebama zainteresovanih korisnika. Nedopustivo je mešanje vode iz prirodnih izvora i podzemnih izdani koje su visokog kvaliteta, s vodom iz akumulacije koja je mnogo lošijeg kvaliteta.


Novi Sad

Novi SadRegionalni odbori podsekcije diplomiranih inženjera elektrotehnike matične sekcije projektanata i izvođača radova organizovali su 22. juna stručno predavanje na temu "Protivpožarna zaštita i novi materijali za zaštitu", koje je održano u "Žutoj sali" Elektrovojvodine. Ovo je bilo prvo predavanje iz Plana i programa rada regionalnih odbora diplomiranih inženjera elektrotehnike i ujedno prva aktivnost regionalnih odbora od kad je otvorena regionalna kancelarija u Novom Sadu. Predavanju je prisustovalo 80 licenciranih inženjera, a otvorila ga je Evica Suša, predsednik regionalnog odbora. Predavači su bili Nikola Kleut, s temom "Tehnička regulativa u oblasti bezbednosti od požara i eksplozije", i Slobodan Koldžić, predstavnik "Wurth-a", čija je tema bila "Sistemi za zaštitu prrodora instalacija kroz granične konstruktivne elemente". Prisutni su s autorima razmenjivali mišljenja, čime je ostvaren primarni cilj - upoznavanje s radovima kolega i sagledavanje proteklog rada, iz čega bi, na profesionalnom planu, trebalo da proisteknu pozitivne posledice. U Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka Novosadskog univerziteta 26. juna izabrani su članovi regionalnog odbora podsekcije diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka matične sekcije projektanata i izvođača radova.

Niš

Niš 26. juna održani su dopunski izbori za članove Regionalnih odbora podsekcije diplomiranih inženjera mašinstva MSP i diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka MSP i MSIR. Tom prilikom izabrani su predsednici, zamenici predsednika i članovi regionalnih odbora navedenih podsekcija, čime su u Niškom regionu oformljeni svi odbori podsekcija.

<<< Nazad na sadržaj
 
03. jul 2020.