:: Naslovna strana > Glasnik broj 7 > Iz rada matičnih sekcija - Priručnik za izradu prostornih planova
 
Iz rada matičnih sekcija
Odštampaj
 
Prostorni planeri

Priručnik za izradu prostornih planova
- Nebojša Stefanović -
 

Prostorni planeri Matična sekcija planera Inženjerske komore Srbije je uveliko počela sa realizacijom Plana i programa rada za 2007. godinu. Pored uobičajenih aktivnosti koje se odnose na organizaciju i funkcionisanje Matične sekcije, važno je izdvojiti nekoliko ključnih aktivnosti koje će obeležiti rad Matične sekcije planera u 2007. godini.

Kao prva aktivnost, koja je već realizovana, je izdavanje publikacije "Pregled izabranih prostornih planova evropskih zemalja", i to kao treća publikacija prevoda koju je pripremila i štampala Matična sekcija planera. Publikacijom su obuhvaćeni prevodi šest prostornih planova iz različitih evropskih zemalja (Španija, Irska, Francuska, Holandija, Švajcarska), sa ciljem da se članstvu Matične sekcije približe iskustva i predstavi sadržaj planova u pomenutim zemljama.

Jedna od najvažnijih aktivnosti koju Matična sekcija planera projektuje da realizuje u 2007. godini jeste izrada "Priručnika za izradu prostornih planova", koji bi trebalo da pomogne u radu odgovornim planerima i svim drugim stručnjacima koji se bave prostornim planiranjem. Projekat izrade "Priručnika..." je odobren od strane Izvršnog odbora Matične sekcije planera u toku 2006. godine. Na izradi "Priručnika" je angažovan tim od 11 odgovornih planera, kojim rukovodi Đorđe Milić. Izrada "Priručnika" je predviđena u dve faze, pri čemu je u januaru i februaru ove godine realizovana prva faza, kojom je obuhvaćena problematika izrade strategije razvoja planskog područja kao prve faze u izradi prostornog plana. U toku je rad na drugoj fazi odnosno, na problematici vezanoj za predlog prostornog plana. "Pravilnikom" će biti obuhvaćene sve vrste prostornih planova definisane Zakonom o planiranju i izgradnji i to: prostorni plan opštine, prostorni plan područja posebne namene i regionalni prostorni plan.

Pre štampanja i distribucije koja je planirana za kraj 2007. godine, prva radna verzija "Priručnika za izradu prostornih planova" će biti prezentovana članstvu MSPP, kako bi se mogle razmotriti i prihvatiti one sugestije koje mogu doprineti poboljšanju kvaliteta konačne verzije ove, za prostorne planere, značajne publikacije.

Pored navedenih aktivnosti na publikovanju materijala, MSPP se uveliko bavi organizacijom i pripremom "Susreta prostornih planera Srbije - 2007.", kao nastavka tradicionalnih Susreta prostornih planera Jugoslavije, odnosno prvih Susreta prostornih planera Srbije koji su održani prošle godine. Za organizaciju skupa je zadužen Organizacioni odbor čiji je predsednik mr Milan Punišić.

"Susreti prostornih planera Srbije" će biti održani na Kopaoniku, u periodu od 12. do 14. septembra, a radna događanja biće realizovana kroz četiri osnovne sesije: - predavanja gostiju iz Norveške na temu strateškog i prostornog planiranja
- prezentacije većeg broja odgovornih planera koje se odnose na iskustva i probleme u izradi prostornih planova
- aktuelna pitanja profesije
- inovacije u izradi prostornih planova (GIS tehnologije)
Od septembra se planira i realizacija ostalih aktivnosti predviđenih Planom i programom rada za 2007. godinu, od kojih treba izdvojiti sprovođenje konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti prostornog planiranja, održavanje nekoliko jednodnevnih seminara, pomoć u izdavanju časopisa "Planer" Asocijacije prostornih planera Srbije, ažuriranje zbirke propisa koji se odnose na oblast prostornog planiranja.


Pročitajte iz oblasti "Čelnici matičnih sekcija" i:
  • Mađarske kolege dolaze u Beograd krajem juna
  • Cenovnik obaveza i odgovornost
  • Komisija usklađuje planove

  • <<< Nazad na sadržaj