:: Naslovna strana > Glasnik broj 7 > Iz rada matičnih sekcija - Cenovnik kao obaveza i odgovornost
 
Iz rada matičnih sekcija
Odštampaj
 
Projektanti

Cenovnik kao obaveza i odgovornost
- Vera Jurjec -
 

projektanti Matična sekcija projektanata, sa svim svojim specifičnostima, deo je velike porodice inženjera u Komori po svojoj organizaciji, planovima rada i aktivnostima.

Nakon konstituisanja novog Izvršnog odbora, na sednici, koja je održana 16. aprila 2007. godine i izbora mr Dejana Vasovića, dia, za predsednika, Matična sekcija projektanata je počela sa aktivnostima vezanim za realizaciju Plana i programa rada za 2007. godinu, koji je usvojen na poslednjoj Skupštini Inženjerske komore Srbije.

U saradnji sa Izvršnim odborom Matične sekcije izvođača radova, formirana je Komisija za sufinansiranje projekata, koji su od interesa za članove Komore. U toku je izrada jedinstvenog Pravilnika za sufinansiranje projekata, koji su od interesa za članove Komore, kao jedan od prioriteta u radu ove Komisije. Nakon utvrđivanja Pravilnika, raspisao bi se Konkurs za sufinansiranje projekata.

Jedan od prioriteta Matične sekcije projektanata je učešće u radu na započetim aktivnostima u utvrđivanju minimalnih cena projektantskih usluga za poslovne, poslovno-stambene, javne , industrijske i ostale objekte visokogradnje. Izdavanje Cenovnika projektantskih usluga za poslovne, poslovno-stambene, javne , industrijske i ostale objekte visokogradnje, nema za cilj samo propisivanje cena i definisanje prava projektanata, već i određivanje njegovih obaveza i odgovornosti.

Tim stručnjaka iz "Energoprojekta - urbanizam i arhitektura", koji je izabran na pozivnom konkursu, dostavio je Komori Predlog cenovnika. Po usvajanju Cenovnika, pratiće se njegova primena i odgovori tržišta, ne bi li se taj dokument predstavio kao obavezujući za članove Komore.

U okviru trajnih aktivnosti Matične sekcije projektanata, predstavlja učešće u izradi preporuka, standarda, normativa i propisa za projektantsku delatnost, kao i aktivno učešće u primeni postojećeg Cenovnika projektantskih usluga za stambene i stambeno-poslovne objekte.

Izvršni odbor će, u okviru svog Plana i programa rada, inicirati preispitivanje i dopunu zakonske regulative i propisa na nivou lokalnih samouprava u vezi sa uslovima i kriterijumima za projektovanje (u saradnji sa regionalnim delovima Komore).


Pročitajte iz oblasti "Čelnici matičnih sekcija" i:
  • Mađarske kolege dolaze u Beograd krajem juna
  • Priručnik za izradu prosrornih planova
  • Komisija usklađuje planove

  • <<< Nazad na sadržaj