Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 7 > Iz rada matičnih sekcija - Cenovnik kao obaveza i odgovornost
 
Iz rada matičnih sekcija
Odštampaj
 
Projektanti

Cenovnik kao obaveza i odgovornost
- Vera Jurjec -
 

projektanti Matična sekcija projektanata, sa svim svojim specifičnostima, deo je velike porodice inženjera u Komori po svojoj organizaciji, planovima rada i aktivnostima.

Nakon konstituisanja novog Izvršnog odbora, na sednici, koja je održana 16. aprila 2007. godine i izbora mr Dejana Vasovića, dia, za predsednika, Matična sekcija projektanata je počela sa aktivnostima vezanim za realizaciju Plana i programa rada za 2007. godinu, koji je usvojen na poslednjoj Skupštini Inženjerske komore Srbije.

U saradnji sa Izvršnim odborom Matične sekcije izvođača radova, formirana je Komisija za sufinansiranje projekata, koji su od interesa za članove Komore. U toku je izrada jedinstvenog Pravilnika za sufinansiranje projekata, koji su od interesa za članove Komore, kao jedan od prioriteta u radu ove Komisije. Nakon utvrđivanja Pravilnika, raspisao bi se Konkurs za sufinansiranje projekata.

Jedan od prioriteta Matične sekcije projektanata je učešće u radu na započetim aktivnostima u utvrđivanju minimalnih cena projektantskih usluga za poslovne, poslovno-stambene, javne , industrijske i ostale objekte visokogradnje. Izdavanje Cenovnika projektantskih usluga za poslovne, poslovno-stambene, javne , industrijske i ostale objekte visokogradnje, nema za cilj samo propisivanje cena i definisanje prava projektanata, već i određivanje njegovih obaveza i odgovornosti.

Tim stručnjaka iz "Energoprojekta - urbanizam i arhitektura", koji je izabran na pozivnom konkursu, dostavio je Komori Predlog cenovnika. Po usvajanju Cenovnika, pratiće se njegova primena i odgovori tržišta, ne bi li se taj dokument predstavio kao obavezujući za članove Komore.

U okviru trajnih aktivnosti Matične sekcije projektanata, predstavlja učešće u izradi preporuka, standarda, normativa i propisa za projektantsku delatnost, kao i aktivno učešće u primeni postojećeg Cenovnika projektantskih usluga za stambene i stambeno-poslovne objekte.

Izvršni odbor će, u okviru svog Plana i programa rada, inicirati preispitivanje i dopunu zakonske regulative i propisa na nivou lokalnih samouprava u vezi sa uslovima i kriterijumima za projektovanje (u saradnji sa regionalnim delovima Komore).


Pročitajte iz oblasti "Čelnici matičnih sekcija" i:
  • Mađarske kolege dolaze u Beograd krajem juna
  • Priručnik za izradu prosrornih planova
  • Komisija usklađuje planove

  • <<< Nazad na sadržaj
     
    03. februar 2023.