:: Naslovna strana > Glasnik broj 7 > Iz rada matičnih sekcija - Mađarske kolege dolaze u Beograd krajem juna
 
Iz rada matičnih sekcija
Odštampaj
 
Urbanisti

Mađarske kolege dolaze u Beograd krajem juna
- Milorad Miladinović -
 

urbanisti Na sednici Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista, održanoj 4. aprila, konstituisan je novi Izvršni odbor. Za predsednika je izabran Milorad Miladinović, diplomirani inženjer arhitekture. Od samog početka članovi IO MSU, formirali su komisije, koje su počele sa aktivnostima vezanim za realizaciju Plana i programa Matične sekcije urbanista za 2007. godinu, koji je usvojen na Skupštini Inženjerske komore Srbije. Pored uobičajenih aktivnosti koje se odnose na organizaciju i funkcionisanje sekcije, potrebno je izdvojiti nekoliko aktivnosti koje bi obeležile rad Matične sekcije urbanista u 2007. godini.

Prva od aktivnosti, koja je u toku, je utvrđivanje kriterijuma za sufinansiranje projekata Matične sekcije urbanista, iz oblasti urbanizma, koji su od interesa za članove sekcije. Nakon utvrđivanja pomenutih kriterijuma raspisao bi se Konkurs za sufinansiranje MSU projekata.

Takođe jedna od aktivnosti, koja je u toku, je organizacija i priprema naučno stručnog sastanka sa delegacijom Mađarske inženjerske komore. Dolazak mađarske delegacije i zajednička sednica planirana je da se održi od 27. do 29. juna 2007. godine u Beogradu. Osnovni cilj ovog sastanka je razmena iskustava Mađarske i Srbije u oblasti urbanističkog i prostornog planiranja.

U okviru redovnih aktivnosti je i permanentno utvrđivanje ispunjenosti uslova za dobijanje i izdavanje licenci podnosiocima zahteva koji su ispunili Zakonom i odlukama Upravnog odbora propisane uslove. U okviru MSU, između ostalih, formirana je nova Komisija za praćenje potreba članstva, koja bi radila na neprestanoj komunikaciji sa članovima Matične sekcije urbanista Inženjerske komore Srbije. Do kraja godine planira se i realizacija ostalih aktivnosti predviđenih Planom i programom rada za 2007. godinu, od kojih treba izdvojiti održavanje skupova i seminara sa aktuelnim temama, Letnju školu urbanizma, Salon urbanizma...


Pročitajte iz oblasti "Čelnici matičnih sekcija" i:
  • Cenovnik kao obaveza i odgovornost
  • Priručnik za izradu prosrornih planova
  • Komisija usklađuje planove

  • <<< Nazad na sadržaj