Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 7 > Iz rada matičnih sekcija - Mađarske kolege dolaze u Beograd krajem juna
 
Iz rada matičnih sekcija
Odštampaj
 
Urbanisti

Mađarske kolege dolaze u Beograd krajem juna
- Milorad Miladinović -
 

urbanisti Na sednici Izvršnog odbora Matične sekcije urbanista, održanoj 4. aprila, konstituisan je novi Izvršni odbor. Za predsednika je izabran Milorad Miladinović, diplomirani inženjer arhitekture. Od samog početka članovi IO MSU, formirali su komisije, koje su počele sa aktivnostima vezanim za realizaciju Plana i programa Matične sekcije urbanista za 2007. godinu, koji je usvojen na Skupštini Inženjerske komore Srbije. Pored uobičajenih aktivnosti koje se odnose na organizaciju i funkcionisanje sekcije, potrebno je izdvojiti nekoliko aktivnosti koje bi obeležile rad Matične sekcije urbanista u 2007. godini.

Prva od aktivnosti, koja je u toku, je utvrđivanje kriterijuma za sufinansiranje projekata Matične sekcije urbanista, iz oblasti urbanizma, koji su od interesa za članove sekcije. Nakon utvrđivanja pomenutih kriterijuma raspisao bi se Konkurs za sufinansiranje MSU projekata.

Takođe jedna od aktivnosti, koja je u toku, je organizacija i priprema naučno stručnog sastanka sa delegacijom Mađarske inženjerske komore. Dolazak mađarske delegacije i zajednička sednica planirana je da se održi od 27. do 29. juna 2007. godine u Beogradu. Osnovni cilj ovog sastanka je razmena iskustava Mađarske i Srbije u oblasti urbanističkog i prostornog planiranja.

U okviru redovnih aktivnosti je i permanentno utvrđivanje ispunjenosti uslova za dobijanje i izdavanje licenci podnosiocima zahteva koji su ispunili Zakonom i odlukama Upravnog odbora propisane uslove. U okviru MSU, između ostalih, formirana je nova Komisija za praćenje potreba članstva, koja bi radila na neprestanoj komunikaciji sa članovima Matične sekcije urbanista Inženjerske komore Srbije. Do kraja godine planira se i realizacija ostalih aktivnosti predviđenih Planom i programom rada za 2007. godinu, od kojih treba izdvojiti održavanje skupova i seminara sa aktuelnim temama, Letnju školu urbanizma, Salon urbanizma...


Pročitajte iz oblasti "Čelnici matičnih sekcija" i:
  • Cenovnik kao obaveza i odgovornost
  • Priručnik za izradu prosrornih planova
  • Komisija usklađuje planove

  • <<< Nazad na sadržaj
     
    03. februar 2023.