:: Naslovna strana > Glasnik broj 7 > Čelnici matičnih sekcija - Poboljšati uslove u kojima rade članovi Komore
 
Čelnici matičnih sekcija
Odštampaj
 
Projektanti

Poboljšati uslove u kojima rade članovi Komore
- Dejan Vasović -
 

Dejan Vasovic "Rad Matične sekcije projektanata usmerićemo ka poboljšanju uslova u kojima rade članovi Inženjerske komore", kaže mr Dejan Vasović, "prvi čovek" Izvršnog odbora MS Projektanata. "To se pre svega odnosi na pripremu i prevođenje propisa EU, pripremu i donošenje Pravila projektovanja za pojedine struke, pripremu i predlaganje Pravilnika i drugih podzakonskih akata koji bliže uređuju rad članova IKS. Pokušaćemo da uspostavimo i institucije zaštite članova (pravnu pomoć, stručnu pomoć...). Zahtevaćemo da svi učesnici, tehnička lica, u lancu projektovanja i izgradnje budu članovi Inženjerske komore Srbije i da imaju podjednaku odgovornost pred strukom i Sudom časti. Trudićemo se da uvedemo osiguranje projektanata od pričinjene štete. Osigurani će biti samo oni projektanti i poslovi koji se rade poštujući Pravila IKS (pravila struke, minimalne cene ...). Nastavićemo sa organizovanjem skupova permanentnog usavršavanja. Nastojaćemo da te skupove učinimo dostupnim što većem broju članova Komore. Želimo da što veći broj članova Komore bude predlagač akcija i aktivnosti koje bi trebalo da realizuju organi, od Upravnog odbora IKS, preko Izvršnih odbora matičnih sekcija, komisija svih nivoa,... Da bismo započeli da ostvarujemo ove naše planove neophodna nam je pomoć svih zainteresovanih kolega. Zbog toga molim sve članove Komore da svoje predloge i sugestije upute Veri Jurjec, sekretaru Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata".

Mr Dejan Vasović sa 41 godinom života, najmlađi je čelnik matične sekcije u IKS-u. Arhitektonski fakultet u Beogradu završio je 1990. i na istom mestu stekao magistarsko zvanje 1998. godine. Do sada radio: deset godina kao asistent pripravnik/asistent na beogradskom Arhitektonskom fakultetu, 2001-2004. Ministarstvo urbanizma i građevina, 2004-2007. zamenik generalnog direktora Građevinske direkcije Srbije (GDS), trenutno generalni direktor GDS. Legenda: Dejan Vasović


Pročitajte iz oblasti "Čelnici matičnih sekcija" i:
  • Razvoj struke i zaštita interesa
  • Očekujem zatrpavanje inicijativama
  • Što pre usvojiti propise, standarde, normative

  • <<< Nazad na sadržaj