:: Naslovna strana > Glasnik broj 7 > Čelnici matičnih sekcija - Razvoj struke i zaštita interesa
 
Čelnici matičnih sekcija
Odštampaj
 
Prostorni planeri

Razvoj struke i zaštita interesa
- Nebojša Stefanović -
 

Nebojsa Stefanovic Osnovni cilj u budućem radu Matične sekcije planera jeste dalja afirmacija i razvoj struke prostornog planiranja, kao i zaštita interesa odgovornih planera. I pored ograničenih sredstava, Matična sekcija planera intenzivno radi na ostvarivanju planiranih aktivnosti u 2007. godini, i to: organizaciji "Susreta prostornih planera Srbije" u septembru na Kopaoniku (uz goste iz inostranstva); završetku izrade "Priručnika za izradu prostornih planova; prevođenju značajnih dokumenata iz evropske prakse planiranja"; održavanju jednodnevnih instruktivnih seminara. Pored toga, članovi Matične sekcije će biti angažovani i na izradi i predlaganju zakonodavne regulative iz oblasti prostornog planiranja, kontroli primene propisanih minimalnih cena izrade prostornih planova, kao i produbljivanju saradnje sa drugim strukovnim organizacijama, posebno Asocijacijom prostornih planera Srbije.

Na čelu Matične sekcije prostornih planera je magistar Nebojša Stefanović od marta kada je izabaran za predsednika Izvršnog odbora MSPP. Rođen je pre 35 godina (Beograd 24. maj 1972) gde je završio ciklus obrazovanja: XI beogradska gimnazija (1991), diplomirao na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Prostorno planiranje (1996), magistrirao na istom fakultetu sa temom "Smernice za primenu vodećih principa održivog prostornog razvoja u izradi prostornih planova u Srbiji" (2005). Govori engleski jezik. Oženjen je i otac dva deteta.

Stručnu karijeru počeo u Zavodu za prostorno planiranje i urbanizam Ministarstva građevina, da bi je nastavio u Republičkoj agenciji za prostorno planiranje, u kojoj i danas radi. Obavljao je niz značajnih rukovodnih funkcija i stručnih poslova, od kojih je najznačajniji direktor Agencije za prostorno planiranje Srbije. Učestvovao je u izradi velikog broja prostornih planova: Prostornog plana opštine Arilje, kao rukovodilac izrade; prostornih planova opština Obrenovac, Sremska Mitrovica i Surčin kao član sinteznog tima; član radnog tima i komisija za stručnu kontrolu za više od 15 prostornih planova. Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova.

Član je Inženjerske komore Srbije od 2004. godine. Učestvovao je u radu komisija za propise, za izradu "cenovnika", za sufinansiranje projekata... U periodu od 2004. do 2007. godine bio je član Izvršnog odbora Matične sekcije planera.


Pročitajte iz oblasti "Čelnici matičnih sekcija" i:
  • Očekujem zatrpavanje inicijativama
  • Što pre usvojiti propise, standarde, normative
  • Poboljšati uslove u kojima rade članovi Komore

  • <<< Nazad na sadržaj