:: Naslovna strana > Glasnik broj 7 > Meridijani - U prospektu ECEC i Inženjerska komora Srbije
 
MERIDIJANI
Odštampaj
 
Delegacija IKS u dvodnevnoj poseti Mađarskoj inženjerskoj komori u Segedinu

Izrada zajedničkih projekata na slivu Tise
- Dr Jovan Despotović Dr Srđan Kolaković Gabor Silađi -
 

sednica Inženjerska komora Srbije i Mađarska inženjerska komora uspostavile su saradnju potpisivanjem sporazuma krajem prošle godine u Beogradu i odmah potom dogovorile temu za prvi naredni susret: "Problemi poplava koje su na slivu Tise izazvale ogromne štete tokom 2006. godine". Novi susret održan je u Segedinu 22-23. maja 2007. a u delegaciji IKS bili su dr Jovan Despotović, dr Srđan Kolaković i Gabor Silađi.

Prvog dana delegacija IKS je imala susret sa dr Gaborom Kovačem, predsednikom Mađarske inženjerske komore, da bi zatim prisustvovali prezentaciji iskustava mađarskih vodoprivrednih preduzeća koja su završila proces privatizacije. Posle oficijelnih razgovora kolege iz "Centra za upravljanje odbranom od poplava na donjem delu Tise" prikazali su iskustva iz poplava na Tisi iz 2006. godine, koja su ukazala na funkcionisanje objekata za zaštitu od poplava kao i aktivnosti koje su sprovedene u okviru operativnog plana zaštite od poplava. Pregled visine procenjenih šteta i radova na odbrani je bio oko 120 miliona evra, uključujući otklanjanje posledica. Posle sastanka je organizovana poseta i razgledanje vodotornja koji je izgrađen 1904. godine i koji je u proteklih nekoliko godina detaljno rekonstruisan. Osim osnovne namene održanja pritiska u sistemu vodosnabdevanja Segedina u unutrašnjosti vodotornja je i postavka muzeja tehnike.

Drugi radni dan, 23. maj, bio je ispunjen od ranog jutra, a prva je bila poseta postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda Segedina koje je pušteno u rad prošle godine i pokriva oko 200.000 stanovnika. Ovaj uređaj je od velikog značaja za donji deo Tise jer se nečistoća iz Segedina taložila u našoj zemlji, tačnije ispred brane Bečej. Mora se naglasiti da će izgradnjom postrojenja na nizvodnom delu Tise, biti znatno bolje stanje životne sredine Tise i priobalja, i u Mađarskoj i u Srbiji, za šta treba biti zahvalan susedima u Mađarskoj.

U nastavku je prikazan impresivan dokumetarni film o poplavi na Tisi 2006. godine. Zatim je predočena informacija o izradi Plana upravljanja na slivu Tise (u Mađarskoj) u saglasnosti sa EU WFD (Okvirnim direktivama o vodi EU) sa konstatacijom da će građani biti u prilici da odlučuju, odnosno, da bolje rečeno izaberu između stepena očuvanja životne sredine i nivoa zaštite od poplava. U Planu je odbačen sistem izgradnje nasipa na određeni povratni period obezbeđenja od poplava, kako se to do sada uvek radilo. Novi evropski koncept zaštite od poplava sadrži naime, ponovno otvaranje mrtvaja - ranije napuštenih korita i meandara. U cilju jedinstvenog sagledavanja problema velikih voda na Tisi predložen je zajednički rad na modeliranju tečenja metodom HEK- RAS. U okviru tog projekta analizirali bi se uslovi u gornjem toku Tise, uslovi u gradskim sredinama, poput Segedina, uslovi u donjem delu Tise, kao i efekti uspora Dunava na ušću Tise.

Mađarske kolege su predložile uspostavljanje zajedničke ocene ugroženosti od poplava i na uzvodnom i na nizvodnom delu Tise, uključujuću sve građevine, kao što su: nasipi, propusti, mostovi radi formiranja savremenih planova za odbranu od poplava u gradskim i vangradskim uslovima.

Na kraju dvodnevnih stručnih i profesionalnih razgovora i rasprava, zajednički predlog se sažeto može svesti na sledeće aktivnosti oko kojih će se konačni dogovori sačiniti tokom predviđenog sastanka preliminarno zakazanog za septembar u Beogradu: Zajednička stručna monografija o događajima na Tisi u 2006.godini (možda sa istorijskim uvodom sa podacima od 70-ih godina); Modeliranje velikih voda iz 2006. godine; Analiza i ispitivanje mogućnosti projekata za građevinarstvo u domenu zaštite od poplava na slivu Tise; Jedinstvena koordinacija zaštite od poplava na Tisi- plan zaštite od poplava i operativni planovi duž Tise; Organizacija skupa zemalja radi učešća u projektima, gde bi Srbija učestvovala do 10 odsto vrednosti projekta.

Konačno, nepodeljeno je mišljenje da bi ovi zajednički projekti za Tisu mogli i trebalo da budu prva, ali ne i jedina tema za saradnju dve komore - MKI i IKS.


Pročitajte iz oblasti "Meridijani" i:
  • Od Varšave do Beča preko Rima, Moskve
  • U prospektu ECEC i Inženjerska Komora Srbije

  • <<< Nazad na sadržaj