:: Naslovna strana > Glasnik broj 7 > Sud časti - Kazna kao zaštita struke i profesije
 
SUD ČASTI
Odštampaj
 
Sud časti dobio naophodnu logistiku koja mi obezbeđuje bolju efikasnost

Kazna kao zaštita struke i profesije
- Radoš O. Dragutinović -
 

Miroljub Gaon Sud časti Inženjerske komore Srbije jedan je od stubova nosača njenog rada u kome je profesionalni dignitet struke i pojedinca u prvom planu. Ova institucija već 15 meseci optužuje i brani licencirane inženjere za (ne)učinjene profesionalne propuste. Prigovori na račun nesavesnih inženjera članova Komore počeli su da stižu već 2003. godine, kada je IKS i osnovana, tako da je Sud časti u trenutku njegovog formiranja već čekalo preko 100 "slučajeva" - prigovora. "

Sud časti je za protekli period dobio na razmatranje 144 prijave, a do sada je ukupno rešeno 25 predmeta", kaže Miroljub Gaon, predsednik Suda časti. "Tri prijave nisu u nadležnosti Suda časti, dok je od pet prijava napravljeno dva predmeta. Dve prijave su ocenjene kao nepotpune (nema podataka o podnosiocu, jer su isključene anonimne dostave). Tužilac je 15 prijava vratio na dopunu, dok na odgovor po pozivu za izjašnjavanje čeka 31 predmet. Od 25 rešenih predmeta - za sedam je doneta odluka o odbacivanju i čeka se mogući prigovor Upravnom odboru, za 14 je prošao rok za prigovor, dok je u četiri slučaja usledio prigovor UO i postupak je u toku. Trenutno je u obradi 40 predmeta, dok još 17 čeka na postupanje. UO IKS je doneo drugostepeno rešenje u slučaju dva predmeta. Sve u svemu, nisam nezadovoljan radom Suda časti, naprotiv. Početkom ove godine dobili smo potrebnu logistiku za još efikasniji rad - Sud časti ima posebnu prostoriju/kancelariju, dve saradnice/pravnice koje pripremaju predmete, a privodi se kraju uređenje - sudnice".

Ono čime predsednik Gaon nije zadovoljan je malo učešće članova Komore u otkrivanju i prijavljivanju onih koji krše profesinonalna pravila struke. Od 136 podnetih prijava preko 95 odsto su došle, pre svega od inspektora rada do komšija, a samo 5-6 prijava došlo je od licenciranih inženjera. "Kao i svaki put do sada apelujem da članovi Komore počnu da podnose prijave zbog neprofesionalnog rada licenciranih stručnjaka, što bi značilo da Sud časti počinje da postaje sastavni deo razmišljanja svih naših članova. Ja volim da kažem da je i kazna zaštita našeg članstva", kaže Gaon. "U poslednje vreme najveći broj prijava dolazi zbog nepoštovanja urbanističkih uslova, a to znači da projektanti i izvođači "proizvode" objekte koji su viši, spratniji, gabaritniji, sa većom površinom i zauzetom lokacijom. Od deset prijava, samo jedna nije bila opravdana, ali i ni jedna nije stigla od članova Komore. Reagovali su inspektori, pa i komšije, ali ne i licencirani inženjeri. Ono na šta sam naročito ponosan jeste što su sudije (i njihovi zamenici) iz svih krajeva Srbije, a ne samo iz Beograda i velikih gradova. Formirali smo dovoljan broj sudijskih veća, pa se nadam da ćemo najveći broj preostalih slučajeva rešiti do kraja godine, najkasnije do sledeće Skupštine IKS. Sud je u proteklih 15 meseci imao jedno nepisano pravilo, koga se pridržavao, a radi se o tome da su po hitnom postupku na dnevni red dolazili slučajevi koji su uzbunili, uzbudili ili zatalasali javnost. To je razlog što je prvi do kraja završeni slučaj bio onaj vezan za rušenje kuće na Vračaru u Beogradu".

I taman kad je uhvatio dobar radni ritam, Sud časti je napravio mali zastoj u poslednjih mesec-dva dana. Razlog je proceduralne prirode: dosadašnji tužilac, Dejan Vasović, izabran je za predsednika Izvršnog odbora Matične sekcije projektanata, pa ga dalji rad u Sudu časti uvodi u područje sukoba interesa. "

Reagovali smo sa malom zadrškom, ali smo već uspeli da obezbedimo novog tužioca", kaže Miroljub Gaon. "Mi smo predložili, a Upravni odbor prihvatio, da dosadašnji zamenik tužioca Miodrag Isailović postane tužilac. Po Pravilniku o radu Suda časti, tužilac ima autonomno pravo da sam izabere svog najbližeg saradnika - zamenika". Legenda: Miroljub Gaon: U vremenu koje dolazi radićemo brže i efikasnije jer smo se opremili ljudima i prostorom


<<< Nazad na sadržaj