Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 7 > Regionalne kancelarije - Godišnji programi i ostale aktivnosti
 
REGIONALNE KANCELARIJE
Odštampaj
 
Iz rada regionalnih kancelarija u Kragujevcu, Nišu, Valjevu i Novom Sadu

Godišnji programi i ostale aktivnosti
- Vera Bubonja -
 

VeraBubonja Neposredno posle zajedničke sednice IO matičnih sekcija projektanata i izvođača radova, održane 8. maja, svi regionalni odbori pristupili su izradi sopstvenih "predlog planova i programa rada". U regionalnim kancelarijama održan je niz sastanaka regionalnih odbora da bi se što kvalitetnije pripremili za izradu tih dokumenata. Zaključno sa prvim danom juna u Komoru su stigli svi predlozi, čime je ispoštovan rok koji je prethodno dogovoren u Komisiji za razmatranje i usaglašavanje predloga planova i programa rada regionalnih odbora IKS.

Pored izrade pomenutih planova bilo je još značajnih akcija i aktivnosti u regionalnim kancelarijama.

REGIONALNA KANCELARIJA KRAGUJEVAC

Regionalni odbori podsekcije diplomiranih inženjera mašinstva u poslednje vreme pokušavaju da ostvare saradnju sa organima lokalne samouprave u cilju efikasnijeg uređenja prostora i rešavanja tekućih problema. Jedan od "tekućih problema" vezan je za intenzivnu gasifikaciju koja donosi mnogo administrativnog posla Odeljenju urbanizma Skupštine grada jer je od 1. januara 2007. godine kompletna dokumentacija, od sklapanja ugovora sa korisnicima do tehničkih prijema, preneta sa Odeljenja za urbanizam, što otvara posao za ovlašćene firme za izvođenje gasnih instalacija, a takođe i olakšava građanima da što pre uvedu gas u svoje stanove. U organizaciji RO podsekcije diplomiranih inženjera građevine, matične sekcije projektanata i izvođača radova, 24. maja, održano je stručno predavanje sa tri teme i uz prisustvo 20 licenciranih inženjera: "Nova atestirana rešenja u odvođenju dima i ventiliranju prostora za gasne kotlove namenjena za unutrašnju ugradnju" (predavači su bili predstavnici "Keramike" Mladenovac); "Primenjeni propisi i standardi u termo proračunima građevinskih elemenata u objektima visokogradnje" (predavač: prof. Petar Dančević, Arhitektonsko-građevinski fakultet Niš); "Predizolovani razvod, razvod tople i hladne vode i centralnog kotla - novi materijali" (predavači su bili iz firme "Rehau" - Beograd).
Gost predavanja kao i gost regionalne kancelarije bila je i Olga Milosavljević, dipl.maš.inž. predsednik regionalnog odbora podsekcije diplomiranih inženjera mašinstva, Matične sekcije izvođača radova za region Beograd koja se kao predstavnik IKS predstavila i pozdravila prisutne učesnike u ime cele Komore.

REGIONALNA KANCELARIJA VALjEVO

Protekli period su obeležila dva značajna događaja: 1. Savetovanje na temu: "GIS tehnologije u lokalnoj samoupravi i inženjerstvu". Savetovanje je bilo značajno za mogućnost praktične primene kroz dugogodišnja iskustva i znanja uz najnoviju tehnologiju - primenu savremenih informatičkih standarda uz značajno kvalitetniju komunikaciju korisnika.
2. Stručno predavanje: "Upotreba cevastih stubova naponskih nivoa od 0,4 KV do 400 KV" u organizaciji Regionalnih odbora Podsekcija diplomiranih inženjera elektrotehnike Matične sekcije projektanata i izvođača radova za Region Valjevo. Ovim predavanjem učesnici su dobili potpunu sliku o nastaloj problematici u projektovanju i izgradnji nadzemnih vodova gde se sukobljavaju različiti interesi: vlasnika nadzemnog voda, vlasnika nepokretnosti preko kojih prelazi vod i interes glavnog urbaniste.
Održane su dve zajedničke sednice Regionalnih odbora Podsekcija matičnih sekcija projektanata i izvođača radova.
Na prvoj sednici su se utvrdili predlozi Plana i programa rada Regionalnih odbora podsekcija i predlozi konkretnih aktivnosti u 2007. godini. Po donetim odlukama na ovoj sednici Izvršnim odborima matične sekcije projektanata i izvođača radova su se uputila dva zahteva za dobijanje saglasnosti i odobrenje sredstava za održavanje - Tribine: "Novi aspekti opravdanosti gradnje akumulacije Rovni iznad Valjeva u projektovanom gabaritu" i Stručnog predavanja: "Upotreba cevastih stubova naponskih nivoa od 0,4 KV do 400 KV".
Na drugoj sednici je utvrđen i usvojen Predlog plana i programa rada Regionalnog odbora Podsekcija matičnih sekcija projektanata i izvođača radova za 2007. godinu, Plan aktivnosti sa finansijskim planom i troškovima rada Regionalnih odbora Podsekcija.

Reg Kancelarije REGIONALNA KANCELARIJA NIŠ

Regionalni odbor Podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture matične sekcije projektanata na Prvoj redovnoj sednici usvojio je Predlog plana i programa rada za 2007. godinu na osnovu koga je uputio zahteve IO matičnih sekcija projektanata i izvođača radova za realizovanje aktivnosti. Doneo je Odluke o formiranju Organizacionih odbora za pripremu, organizaciju i realizaciju događanja u gradu na Nišavi: prvo, gostovanje izložbi "Arhienale Vranje 07", 15-25. maj, i "Savremene arhitekture Štajerske", odnosno, održavanje Tribine sa temom "Investicije - koliko i šta gradimo?", 7. jun. Izložba "Arhienale Vranje 07" ostvarila je važan cilj - međusobno upoznavanje kolega i njihovih radnih rezultata, sagledavanje arhitektonskog trenutka Južne Srbije (Vranja i šire okoline).
Na Prvoj redovnoj sednici svih predsednika RO podsekcija iniciran je rad na izradi planova i programa rada za 2007. godinu, dok je na Drugoj redovnoj sednici istih aktera, usvojen Predlog plana i programa rada RO za 2007. podsekcija Niškog regiona - matičnih sekcija projektanata i izvođača radova.

REGIONALNA KANCELARIJA NOVI SAD

Svečano otvaranje Regionalne kancelarije Inženjerske komore Srbije u Novom Sadu upriličeno je 5. juna u Velikoj sali i holu Saveza samostalnih sindikata Novog Sada. Svečanom skupu su prisustvovali, pored rukovodstva IKS, i predstavnici Sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo Vojvodine, glavni menadžer i arhitekta Novog Sada, načelnik Južnobačkog okruga, članovi Regionalnih odbora, kao i delegati Skupštine IKS-a sa regiona Novi Sad, članovi Izvršnih odbora IKS, a svečanost su uvećali i gosti sa Fakulteta tehničkih nauka, strukovnih udruženja i javnih preduzeća kao i brojni predstavnici medija.
Svečanost je otvorio Đorđe Lađinović, član IO Regionalne kancelarije Novi Sad i reč dao prof. dr Dragoslavu Šumarcu, predsedniku Komore."Za ukupnu efikasnost Inženjerske komore Srbije od izuzetnog je značaja decentralizacija akcija i aktivnosti Komore, koju smo proklamovali i otvaranjem Regionalne kancelarije Novi Sad to i u praksi potvrđujemo", istakao je predsednik Šumarac. "Regionalne kancelarije i regionalni odbori bi trebalo svojim radom da jačaju značaj i uticaj kompletne organizacije kroz podršku razvojnim programima regiona. Posebno je važno uspostaviti saradnju sa organima lokalne samouprave, grada Novog Sada kao i pokrajinskih institucija. Jedan od zadataka Komore - članice ESES-a biće i stvaranje uslova da licencu dobiju ne samo masteri već i diplomirani inženjeri posle završenih osnovnih studija".
Govoreći na svečanosti Vladimir Zelenović, sekretar Pokrajinskog sekretarijata za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo Vojvodine, istakao je značaj saradnje IKS-a sa organima lokalne samouprave kroz odgovornost inženjera koji učestvuju u svim procesima planiranja i izgradnje objekata.
Na otvaranju Regionalne kancelarije Novi Sad još su govorili Tatjana Đorđević i mr Dejan Vasović, predsednici IO dve najveće matične sekcije - Izvođača radova i Projektanata.
Na kraju programa prof. dr Srđan Kolaković, u saradnji sa Mađarskom inženjerskom komorom, održao je vrlo zanimljivo stručno predavanje: "Iskustva odbrane od poplava na Tisi, proleće 2006".


<<< Nazad na sadržaj
 
03. februar 2023.