:: Naslovna strana > Glasnik broj 7 > Direkcija - Rešenja koja ce da unaprede rad Komore
 
DIREKCIJA
Odštampaj
 
Komisija za izmene i dopune Statuta Inženjerske komore Srbije

Rešenja koja ce da unaprede rad Komore
- Dragomir Acović -
 
Resenje Od dana formiranja Komore i usvajanja prvih dokumenata kojima se ureduje rad Komore i njenih organa suočavamo se sa činjenicom da sa ogromnim zakašnjenjem uspostavljamo delatnost koja je, voljom okolnosti nad kojima kao struka nismo imali nikakvu kontrolu, u vecem delu sveta kome pripadamo i istorijski i civilizacijski, daleko odmakla i postala sastavni i sistemski cinilac ukupnog pravnog, ekonomskog i normativnog poretka država i društava unutar kojih deluje.

To je činjenica, i te činjenice su članovi Inženjerske komore Srbije i svih institucija u okviru kojih se odvija delatnost inženjera bolno svesni.

Danas smo u situaciji da je edvidentna potreba da se uočeni problemi u organizaciji i funkcionisanju Komore, brojne inicijative, predlozi i kritike na aktuelni Statut analiziraju, procene i pretoce u niz sistemskih rešenja koja bi trebalo da unaprede rad Komore i njenih organa, da jasnije, ubedljivije i efikasnije zaštite njeno clanstvo od zloupotreba i arbitrarnosti, ali i citavu struku i društvo od neodgovornosti, neznanja i ogrešenja o elementarna pravila i norme ponašanja u stručnom, poslovnom i etičkom domenu.

To je osnovni zadatak ove Komisije, i tim poslom imamo nameru i dobru volju da se ozbiljno bavimo tokom njenog postojanja. Dok ne obavi postavljeni joj zadatak, Komisija će raditi, marljivo i predano u sledecem sastavu: Dragomir Acovic dia, predsednik plus petorica članova, mr Aleksandar Vučićević, prostorni planer, Marin Krešic, dia, Gligor Obrenovic, gradevinac, Petar Živanovic, elektricar i dr Igor Maric, dia.
resenje3
resenje2
Brojčano stanje članstva
Ukupan broj članova Komnore 17782
Broj izdatih licenci za odgovornog planera 105
Broj izdatih licenci za odgovornog urbanistu  969
Broj izdatih licenci za odgovornog projektanta  14784
Broj izdatih licenci za odgovornog izvođača radova:
Lica sa visokom stručnom spremom 11401
Lica sa višom stručnom spremom 636
Ukupan broj izdatih licenci 27895

<<< Nazad na sadržaj