Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 6 > Uvodna reč - Nagrade najboljim za Dan Komore
 
UVODNA REČ
Odštampaj
 
Nagrade najboljim za Dan Komore
- dr Dragoslav Šumarac -
 
Za mesec dana, 14. juna, navršava se 48 meseci, ili četiri godine, od kako postoji Inženjerska komora Srbije, organizacija koja okuplja tehničku inteligenciju Srbije, zaduženu za projektovanje i izgradnju građevinskih objekata kao i za prostorno planiranje i urbanizam. Sa preko 17.563 članova to je najmoćnija naučna, intelektualna i kreativna snaga naše Republike, spremna i sposobna da se uhvati u koštac i reši svaki tehnički problem. Osnovana na temelju Zakona o planiranju i izgradnji za sada je jedina "stručna komora pojedinaca" u našoj državi, kojih je, pre svega, u razvijenom svetu mnogo.

Osnivanje Komore nije išlo glatko, jer u procesu projektovanja naše organizacije nismo izbegli sve zamke i probleme, kako bi start i prvi meseci odmah dali odlične rezultate. Na primer, verovali smo da će IKS imati tri-četiri hiljade članova, a prijavilo se preko 12 hiljada inženjera, ili, nismo predvideli da licencirani budu i inženjeri prvog stepena, već samo inženjeri sa visokom stručnom spremom... I pored toga, protekle četiri godine bile su iskorišćene za kvalitetno utemeljenje naše organizacije. Kao što ne treba našim članovima ni pominjati da je za svaki naš objekat najvažnije da bude dobro utemeljen, tako ćemo nastojati da godine koje dolaze iskoristimo za mnogo bolje društveno utemeljenje i pozicioniranje naše organizacije, kroz akcije i aktivnosti koje ćemo voditi, odmah od početka naše pete godine postojanja.

skupstinaPonosimo se time što nas ima gotovo 18.000. Ponosimo se našim pečatom, našom licencom. Drago nam je što smo prihvaćeni i učlanjeni u Evropski savet inženjerskih- komora od 2005. godine, dakle mnogo pre nego što ćemo kao čitavo društvo ući u EU. Međutim, nećemo spavati na lovorikama, moramo još mnogo toga da uradimo i da ojačamo našu Komoru. To je bio uostalom i zahtev delegata na prethodnoj Izbornoj skupštini IKS. Pre svega okrećemo se našim članovima. Već smo u postupku otvaranja svih regionalnih kancelarija. Posebno ćemo se posvetiti otvaranju kancelarije u Kosovskoj Mitrovici i dati veliku podršku njenom radu. Kroz regionalne kancelarije ćemo omogućiti učestvovanje svih članova u rešavanje životnih problema iz naše oblasti vezanih za njihov region. Regionalne kancelarije će biti i nosioci projekata koje će raspisati IO projektanata i izvođača radova u narednih mesec dana. Kroz regionalne kancelarije ćemo sprovoditi i program permanentnog usavršavanja. Preko regionalnih kancelarija ćemo ostvariti i bolju saradnju sa lokalnim vlastima i pre svega sa gradskim arhitektama. Značajno ćemo raditi na popravljanju odnosa sa resornim ministarstvom. Želimo da svi znaju koliku intelektualnu snagu posedujemo i nudimo se svim institucijama da pomognemo u bržem razvoju Srbije.

Dan Inženjerske komore Srbije obeležićemo svečanošću na kojoj će biti prezentovani rezultati dosadašnjeg rada. Nagradićemo najbolje članove IKS, nagradom za životno delo i sa tri nagrade za stručna ostvarenja. Međutim, dodelićemo i tri nagrade najmlađim članovima ili onima koji će to ubrzo postati. Time jasno stavljamo do znanja da nam je podmladak na prvom mestu. Pozvaćemo predstavnike evropskih komora da sa nama podele radost četvorogodišnjeg postojanja, kao i predstavnike naših vlasti.

Ozbiljno mislimo i nameravamo da menjamo i modernizujemo Komoru, a jedan od prvih koraka je potpuno novi izgled našeg štampanog informatora "Glasnika", koji će biti sadržajniji, atraktivniji, kvalitetniji. To znači da će promeniti format, biće štampan na boljem papiru, a sve članove pozivamo da se uključe i svojim prilozima učine da bude "baš onakav kakav je potreban" Komori.

<<< Nazad na sadržaj
 
09. jul 2020.