:: Naslovna strana > Glasnik broj 5 > Ostalo - Sve na jednom mestu i iz prve ruke
 
OSTALO
Odštampaj
 


Sve na jednom mestu i iz prve ruke
- Miša Angeleski-
 
Svaki član Komore, brojni simpatizeri, ali i milioni "surfera i sajbera", imaju relevantnu korist od redovnog posećivanja internet sajta

Podstaknuti željom da članove upoznamo sa sadržajem sajta kao i željom za većim brojem poseta sajtu, odlučili smo da vam na ovaj način ukratko predstavimo nekoliko razloga zbog kojih ga treba redovno posećivati.

INFORMACIJE O KOMORI I NJENOM RADU. Na sajtu su prikazane opšte informacije o Komori: organi, unutrašnja organizacija, Izvršni odbori matičnih sekcija, organizacija regionalnih odbora podsekcija, kao i organizacija Suda časti. Postavljeni su razni akti Komore: Statut, Etički kodeks, važne odluke Upravnog odbora i Skupštine Komore. Objavljeni su vrste, opisi licenci i uslovi za dobijanje licence, kao i uslovi za mirovanje članstva. Postavljene su informacije o radu Upravnog odbora, najave sednica sa dnevnim redom, izveštaji i informacije o održanim sednicama. Redovno se objavljuju vesti i aktuelni događaji, najave organizacija tribina, savetovanja i kurseva, aktivnosti na polju međunarodne saradnje i slično.

ZAKON I PODZAKONSKA AKTA. Na sajtu je objavljen Zakon o planiranju i izgradnji sa svim podzakonskim aktima. U planu je postavljanje i ostalih zakona, podzakonskih akata i propisa od značaja za članove Komore.
Lokacija: www.ingkomora.org.yu/zakoni

PRESS CLIPPING. Press Clipping Komore ili šta "štampa štampa", a elektronski mediji govore i slikaju o IKS, nudi sistemsko praćenje i izvlačenje informacija odabranih na osnovu ključnih reči, vezanih za oblasti od interesa za članstvo. Ove informacije se mogu pročitati direktno na računaru, odštampati ili proslediti saradnicima. Sve objave sačuvane su u arhivi i dostupne preko sajta Komore 24 časa dnevno. Pretraživač omogućava brzo i precizno pronalaženje arhivskih objava dok deskriptori omogućavaju dodatni opis određene objave. Svaka objava ima svoj link na prilog - sliku ili tekst.
Lokacija: www.ingkomora.org.yu/pressclipping.php

LIČNE PREZENTACIJE ILI PREDSTAVLJANJE INŽENJERA NA SAJTU. Negde oko šest stotina inženjera do sada je dobilo pristup informacionom sistemu Komore. Od toga je preko 350 postavilo ličnu prezentaciju. Prezentacija se sastoji od prikaza podataka o obrazovanju, kontaktu i zaposlenju člana; zatim prikaza referenc liste gde je omogućen unos i prikaz neograničenog broja referenci (naziv, opis, datum, investitor, izvođ ač, slika i slično), i ostalih podataka: radnog iskustva, biografije, objavljnih radova, knjiga, trenutnih projekata na kojima radi, korisnih internet linkova koje preporučuje i računarskih programa, stranih jezika koje poznaje. Postavljanjem prezentacije član dobija jedinstvenu internet adresu na sajtu Komore. Pristupanje sistemu članu omogućava i samostalnu promenu ličnih podataka u bazi Komore: promenu kontakt adrese, telefona, elektronske adrese i slično, što je veoma važno zbog komunikacije Komore i njenih članova. Kako pristupiti? Jednostavnim popunjavanjem zahteva za izdavanje korisničkog imena i lozinke koji se nalazi na sajtu Komore.
Lokacija: www.ingkomora.org.yu/download/zahtevuser.zip
Za sve ostale informacije možete se obratiti Službi za informatičku podršku.

BERZA POSLOVA, PONUDA I POTRAŽNJA ZAPOSLENJA U STRUCI. Berza poslova je poseban servis u okviru sajta Komore koji omogućava besplatno oglašavanje ponude i potražnje zaposlenja u inženjerskoj struci. Pravo na oglašavanje ponude posla imaju sva preduzeća kojima su potrebni licencirani inženjeri. U okviru oglasa navodi se radna pozicija, ponuđač, mesto, uslovi rada, rok važenja oglasa i kontakt podaci. Pravo na oglašavanje potražnje posla imaju svi licencirani inženjeri koji traže posao, a od podataka koje treba dostaviti Komori su: kvalifikacije, radno iskustvo i željena radna pozicija.
Lokacija: www.ingkomora.org.yu/berzaposlova

PRETRAGE NA SAJTU. Pretraga je servis koji omogućava pretraživanje sadržaja sajta po ljučnim rečima ili predefinisanim arametrima. Na sajtu je postavljen pretraživač sadržaja sajta po ključnoj reči, zatim petraživač članova Komore (po sekciji, tipu licence, zvanju, imenu i prezimenu i opštini stanovanja) a odskora i najavljivani pretraživač po podacima iz referenc liste članova koji su postavili ličnu prezentaciju.

FORUMI IKS. Članovi koji imaju pristup informacionom sistemu Komore imaju mogućnost i korišćenja foruma. Forum omogućava članovima da na organizovan način razmenjuju ideje, mišljenja i informacije, dugim rečima da se jave za reč i prodiskutuju o temi koja ih "svrbi".
Lokacija: http://forum.ingkomora.org.yu
(na ovoj lokaciji dato je i detaljno uputstvo za korišćenje).

"GLASNIK" U ELEKTRONSKOJ FORMI. Na sajtu su prikazana internet izdanja svih do sada objavljenih glasnika, tako da je i novim članovima omogućen pregled sadržaja ranijih izdanja.
Lokacija: www.ingkomora.org.yu/glasnik

I naravno, ovo nije kraj liste razloga. Sajt Komore je u procesu preuređivanja i stalnog uvođenja novih sadržaja. Očekuje nas uvođenje internet mail servisa, to jest, svaki član Komore imaće mogućnost da koristi e-mail sa nastavkom ingkomora.org.yu

Zato apelujemo na članove da redovno posećuju i prate razvoj sajta Komore jer je to najbrži način da saznaju i informišu se o radu Komore i servisima koji se na sajtu nude. A na kraju upitnik. Interesuje nas šta bi to novo od sadržaja i servisa članovi želeli da se uvede na internet sajtu Komore. Upitnik možete popuniti i poslati preko sledeće lokacije: www.ingkomora.org.yu/upitnik

<<< Nazad na sadržaj