:: Naslovna strana > Glasnik broj 5 > Iz rada matičnih sekcija - Pokušaj usvajanja 3K principa rada
 
IZ RADA MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
Urbanisti


Pokušaj usvajanja 3K principa rada
- Dr Veroljub Trifunović -
 
Približavanje kraja 2006. dovodi do postepenog bilansiranja aktivnosti i rezultata u toj godini.

Izvršni odbor Matične sekcije urbanista (MSU) Inženjerske komore Srbije je radio po veoma ambicioznom programu pripremljenom uz podršku Upravnog odbora i usvojenom na Trećoj redovnoj Skupštini Komore. Po broju planskih pozicija i programiranim sredstvima ovogodišnji program rada MSU je višestruko uvećan u odnosu na prethodnu godinu. Izveštaj o devetomesečnom radu dobar je osnov za procenu da će i godišnji plan biti uspešno ostvaren.

Izvršni odbor Matične sekcije urbanista se trudio da u svom radu i akcijama usvoji evropske principe poznate kao 3K - komplementarnost, kooperativnost i kompromis.

Implementacija navedenih principa može se pratiti kroz najveći broj pozicija rada. U ovom članku izvršen je pokušaj da se sagleda kroz dve aktivnosti MSU u 2006. godini.

Matična sekcija urbanista po broju članova spada u male sekcije Inženjerske komore Srbije. Ima nas manje od hiljadu. Zato Statutom Inženjerske komore Srbije nije predviđeno regionalno organizovanje urbanista. To nije smetalo Izvršnom odboru da u ovogodišnji program rada unese skupove članova po izvesnim teritorijalnim celinama.

Namera je bila da IO MSU izađe neposredno pred članstvo i kroz kompatibilne interese izražene u raznim delovima Srbije dođe do aktivnosti značajnih za ciljeve Komore. Skupovi su održani: u Nišu, za Južnu i Istočnu Srbiju, u Bečeju, za Vojvodinu, u Valjevu, za Zapadnu Srbiju, u Beogradu, za metropoliten; a u Kraljevu, za Centralnu Srbiju (12. decembra 2006).

Dnevni red je na svim sastancima obuhvatao sledeće teme i oblasti: informisanje članstva o programu Komore, ostvarivanje plana rada MSU i cenovnik obavljanja urbanističkih poslova.

U drugom delu skupa je razmatrana aktuelna stručna tema: Primena Strateške procene uticaja na životnu sredinu u praksi izrade urbanističkih i prostornih planova.

Posećenost skupova je bila dobra. U svim mestima bilo je po više desetina prisutnih. U Beogradu je prisutnost bila znatno ispod proseka. Učešće članovau radu je bilo po pravilu zadovoljavajuće i uvek su formirani zaključci rasprave sa ciljem da budu prosleđeni organima Komore.

Posle skupova su održavane sednice IO MSU - po prvi put izvan Beograda. U Bečeju je održana zajednička sednica IO MSU sa Predsednistvom Vojvođanskog udruženja urbanista.

Može se zaključiti da je održavanje regionalnih skupova forma rada koju treba nastaviti i sledećih godina, a sa sadržajima prilagođenim aktuelnim temama u tom vremenu. Treba istaći da su ovogodišnju organizaciju regionalnih skupova nosili članovi IO Gordana Nedeljković, Vlastimir Čarnojević i Miroljub Stanković, uz druge članove iz odgovarajućih regiona, a da je o Strateškoj proceni uticaja najčešće izlagala Evica Rajić, diplomirani ekolog.

Pročitajte iz oblasti "Iz rada Matičnih sekcija" i:

<<< Nazad na sadržaj