:: Naslovna strana > Glasnik broj 5 > Iz rada matičnih sekcija - Prateća izložba u centru pažnje
 
IZ RADA MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
Izvodjači


Prateća izložba u centru pažnje
- Slobodanka Simić -
 
U izložbenom prostoru izlagalo je 15 preduzeća, domaćih ili stranih sa svojim firmama iz naše zemlje

Savetovanje o novim tehnologijama u građevinarstvu privuko je 14 autentičnih radova koje su pripremili specijalisti iz desetak graditeljskih oblasti.

U okviru svojih trajnih aktivnosti Matična sekcija izvođača radova nastavila je uspešnu saradnju sa strukovnim organizacijama, a pre svega sa Savezom građevinskih inženjera i tehničara, u cilju usavršavanja i unapređenja struke. Zajedničkim snagama, u periodu od 5 - 6. oktobra u Vrnjačkoj Banji, organizovano je dvodnevno savetovanje sa pratećom izložbom pod nazivom "Nove tehnologije u građevinarstvu", čime je ostvareno upoznavanje članova Komore sa novim tehnologijama u građevinarstvu iz više oblasti građevinske struke: mogućnost korišćenja otpada u građevinarstvu, primena nove računarske tehnologije u izradi planova za izgradnju objekata, primena novih sistema oplata u izgradnji raznih AB konstrukcija, izrada savremenih fasada, nove tehnologije izrade prozora, primena hemije u savremenom građevinarstvu i slično.

izvodjaci

Savetovanje je održano u svečanoj sali uprave lečilišta specijalne bolnice "Merkur" gde su se okupili aktivisti Inženjerske komore Srbije, eminentni stručnjaci iz oblasti građevinarstva i privrede, kao i predstavnici strukovnih organizacija.

Okupljene članove na savetovanju pozdravio je predsednik Inženjerske komore Srbije, Milan Vuković, a savetovanje i izložbu svečano su otvorili dr Slobodan Otvović i predsednik Izvršnogodbora Matične sekcije izvođača radova Gligor Obrenović. Na skupu je učestvovalo 17 predavača iz 14 tematskih oblasti tehnologije građenja. Tako je dr Saša Miletić govorio o "Iskorišćenju otpada u građevinarstvu" i o porukama međunarodnog seminara "WASCON - 2006" održanog u Beogradu. O "Problemima u sanaciji kapilarne vlage" govorio je Borislav Tadić, dok su trojica stručnjaka Nikola Cvijanović i Mile Bojanić iz "Peri - Srbija" i Simeon Kovačev iz "Noe Schltehnik" upoznali učesnike skupa sa novostima u oblasti primene oplata u graditeljstvu kroz predavanja "Nova oplatna rešenja u Noe Schltehnik", odnosno, "Peri u Srbiji - aktuelni projekti i primeri primene oplatnih sistema - reference u Srbiji i u svetu". O problemima primene i ugradnje građevinske stolarije govorili su arhitekta Slobodan Vučković - "Fasadna stolarija u izgradnji i rekonstrukciji objekata - tehnički uslovi i razvojni program", dok je građevinac mr Borislav Todorović govorio o "Spoljašnjoj građevinskoj stolariji", profesor dr Vojislav Kujundžić - "Iskustva u primeni LKV pri gradnji različitih objekata". O specifičnim "suvim" postupcima u oblasti završnih radova, ali i ekologije, govorila su dvojica arhitekata Goran Stojiljković i Bojan Pražić iz beogradskog predstavništva "Knaufa" - "Knauf Aquapanel cementna ploča za spoljašnju i unutrašnju primenu, Knauf sistemi za zaštitu od štetnih uticaja na zdravlje čoveka". O izolaciji objekata govorio je Vladan Đujić - "Austrotherm XPS - polivalentna primena visokokvalitetnog termoizolacionog materijala otpornog na vlagu i visoka mehanička oštećenja", a Anđelina Tomanoski o "Termičkoj, zvučnoj i protivpožarnoj zaštiti u zgradarstvu". Diplomirani građevinski inženjer iz "Potisja - Kanjiža" održao je predavanje o "Novim tehnologijama u proizvodnji građevinskog materijala" sa osvrtom na proizvode svoje kompanije. Dekan Fakulteta za građevinski menadžment sa Union univerziteta dr Kazimir Kurij govorio je o "Izradi planova za izgradnju objekata", a Stevan Živković o "Novim pravcima u građevinskoj hemiji". Građevinac Vesna Vasić govorila je o "Nosećim element ima krova, fasade i ventilisane fasade".

Dvodnevno savetovanje "Nove tehnologije u građevinarstvu" pozitivno je ocenjeno od strane učesnika i predavača, uz predlog da ovakva manifestacija postane tradicionalna.

Skup u Vrnjačkoj Banji pratila je veoma atraktivna izložba proizvoda vodećih domaćih i inostranih kompanija, čiji su predstavnici govorili na Savetovanju, pa su učesnici mogli odmah i da vide konkretne primere iz prakse. Štandove su imali: "Kema - Beograd", "Ruukki Hungari KFT" - Zemun, "Toza Marković" AD - Kikinda, "Vizus" - Niš, "Peri oplate" - Novi Beograd, "Sika" - Beograd, "Knauf" i "Knauf Insulation" - Beograd, "Noe Schaltehnik" - Beograd, "Brabo" Beograd - Vranić, "Austrotherm" - Valjevo, "Toplica drvo" - Beograd, "Benevento UMS" - Čačak, "Murexin" - Beograd i "Potisje - Kanjiža" član grupe "Tondah" iz Kanjiže.

Pročitajte iz oblasti "Iz rada Matičnih sekcija" i:

<<< Nazad na sadržaj