Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 5 > Direkcija - Jedna i jedina članarina
 
DIREKCIJA
Odštampaj
Ministarstvo za kapitalne investicije odobrilo članarinu i naknadu za izdavanje licenci


Jedna i jedina članarina
- Radoš O. Dragutinović -
 
Ministarstvo za kapitalne investicije Srbije saglasilo se da članarina u IKS za 2006. godinu iznosi 5.000 dinara, bez obzira na broj izdatih licenci, dok je naknada za svaku izdatu licencu 2.500 dinara. Odobrena članarina i naknade primenjuju se od 31. jula 2006. godine.

saglasnost Na Trećoj redovnoj sednici Skupštine Inženjerske komore Srbije, održanoj 13. aprila 2006. godine, donete su odluke "o članarini za članove Inženjerske komore Srbije u 2006. godini" i "o naknadi za izdavanje licenci", koje stupaju na snagu tek kad ih potvrdi - odobri nadležno resorno ministarstvo i potpiše nadležni ministar, a to će reći Ministarstvo za kapitalne investicije Srbije, odnosno, mr Velimir Ilić. Zahtev je uredno upućen Ministarstvu odmah po održavanju Skupštine, a Ministarstvo ga je odobrilo i ministar potpisao - 240 dana ili 7,5 meseci kasnije - 1. decembra 2006. godine. Autentične odluke Ministarstva glase:

"Prema ODLUCI O ČLANARINI ZA ČLANOVE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE U 2006. GODINI, članarina iznosi 5.000 dinara godišnje, a primenjuje se od 31. jula 2006. godine. Stupanjem na snagu ove odluke ukinuta je obaveza plaćanja članarine za drugu i svaku sledeću licencu".

"Prema ODLUCI O NAKNADI ZA IZDAVANJE LICENCE, naknada za obradu zahteva za izdavanje licence u 2006. godini iznosi 2.500 dinara, a dokaz o uplati prilaže se uz zahtev za izdavanje licence. Naknada troškova izdavanja licence iznosi 1.000 dinara, dok su troškovi izrade pečata u visini stvarnih troškova na dan izrade pečata. Dokaz o uplati naknade troškova izdavanja licence i troškova za izradu pečata dostavlja se prilikom preuzimanja licence".

Pročitajte iz oblasti "Direkcija" i:

<<< Nazad na sadržaj
 
03. februar 2023.