:: Naslovna strana > Glasnik broj 5 > Direkcija - Za podršku preko šest miliona dinara
 
DIREKCIJA
Odštampaj
Na konkurs za sufinansiranje podneto 113 zahteva, a odobreno 39 projekata


Za podršku preko šest miliona dinara
- Radoš O. Dragutinović -
 
Na ovogodišnji, tradicionalni, konkurs za sufinansiranje projekata Upravni odbor Komore je odobrio, na predlog izvršnih odbora matičnih sekcija, 39 projekata koji će se realizovati do kraja ove i naredne godine i za koje je obezbeđeno 6,176.940 dinara.

Na konkurs za sufinansiranje pristiglo je 113 prijava. Projektanti su bili najagilniji i poslali 53 projekta, ali je IO matične sekcije preporučio 16 projekata kojima je odobreno 2,453.000 dinara. Izvođači radova su poslali 45 zahteva, a odobreno im je 13 projekata koji će imati finansijsku podršku od 1,359.000 dinara. Matičnoj sekciji urbanista podneto je 15 zahteva, a njen IO predložio je za finansijsku pomoć 10 projekata čija je vrednost 2,364.940 dinara.

Matična sekcija urbanista kandidovala je 15 projekata, a nije prihvaćeno pet. Najviše sredstava odobreno je Urbanističkom zavodu Beograda, 820.000 dinara, za "Ilustrovani priručnik za urbanističko planiranje i projektovanje bezbednih i dostupnih javnih površina", dok je na drugom mestu podrška od 350.000 dinara Goranu Petrović u i Darku Poliću za prevod, pripremu i štampanje knjige "Priručnik za urbani dizajn". Sledi podrška Milanu Maksimoviću, od 215.000 dinara, za naučno-stručnu literaturu "Integrisani prostor", dok je Suzani Stanković - Aleksić za simpozijum i radionicu "Ekološki urbani model na Vlasini" odobreno 182.000 dinara. Po 160.000 dinara odobreno je Društvu urbanista Beograda za simpozijum i zbornik radova "Rekonstrukcija i revitalizacija grada" i Vojvođanskom udruženju urbanista za izradu urbanističkog priručnika/pravilnika. Profesorki dr Ružici Bogdanović odobreno je 54.440 dinara za organizaciju simpozijuma "Education on How to Improve Public Space - Urban Design Framework". Aranđelovački "Arhiplan" za prevod stručne publikacije "Razvoj urbanizma u Nemačkoj" dobio je 143.500 dinara, a Vojvođansko udruženje urbanista za stručnu školu u Novom Bečeju 150.000 dinara. Na kraju, Šidskom urbanističkom zavodu odobreno je 125.000 dinara za monografsku publikaciju o razvoju urbanizma i prostornog planiranja u opštini.

Matičnoj sekciji projektanata odobreno je 16, a odbijeno 37 projekata. Za pomoć niškom "Trijenalu arhitekture 2006" i "37. međunarodnom kongresu o grejanju, hlađenju i klimatizaciji" koju organizuje Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije odobreno je po 300.000 dinara. Društvu arhitekata Beograda (DAB) dodeljeno je 858.000 dinara za manifestacije "Nedelja beogradske arhitekture" - 300.000 i "Prezentacija beogradske arhitekture" - 48.000, odnosno, časopisu "Forum +" 288.000. Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera Srbije odobreno je 220.000 dinara za naučnostručni skup "Procesing 2007", a Institutu za građevinarstvo Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu 200.000 dinara za organizacuju naučno - stručnog skupa "INDIS 2006". Savezu inženjera i tehničara Srbije dodeljeno je 390.000 dinara - 160.000 za organizaciju naučno - stručnog skupa "Vodovod i kanalisanje 06", po 60.000 za treće izdanje knjiga: "Građevinski materijali u praksi" i "Tehnologija građenja armiranobetonskih konstrukcija" i 110.000 za časopis "Tehnika". Najveća personalna podrška, 100.000 dinara, pripala je Milanu Maksimoviću za objavljivanje knjige "Integrisani prostor". Regionalni odbor Vranje, podsekcija za arhitekturu, dobio je 150.000 dinara za godišnju izložbu "Arhijenale". Društvu za mehaniku Srbije odobreno je 195.000 dinara - za organizaciju okruglog stola sa temom "Projektovanje i izgradnja autoputeva u Grčkoj, sa mogućnošću učešća srpskih firmi" - 125.000, odnosno, 70.000 za izdavanje "Zbornika radova Prvog kongresa tehnike". Na kraju, Jugoslovenskom društvu za zaštitu voda odobreno je 52.000 dinara za naučnostručni skup "Voda".

Matična sekcija izvođača radova bila je naskromnija u finansijskim zahtevima - nije mogla da podrži 32, dok je 13 projekata, dobilo traženu finansijsku pomoć.

Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije dobio je 300.000 dinara: za "37. međunarodni kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji" - 200.000, a za "Procesing 2007" - 100.000 dinara. Za šest projekata Savezu inženjera i tehničara Srbije odobreno je 500.000 dinara: za naučni skup "Vodovod i kanalisanje 06" - 90.000, po 80.000 dinara za knjige "Korišćenje letećeg pepela u građenju i građevinskim materijalima", "Građevinski materijali u praksi", "Tehnologija građenja armirano - betonskih konstrukcija", 60.000 - "Primena otpadnog mulja od sečenja i obrade arhitektonskog kamena u građenju" i 110.000 dinara za časopis "Tehnika". Za tri akcije DAB-a odobreno je 386.000 dinara: za časopis "Forum +" - 216.000, za manifestacije "Nedelja beogradske arhitekture 2007" - 120.000 i "Promocija beogradske arhitekture" - 48.000 dinara. Društvu za mehaniku tla Srbije odobreno je 175.000 dinara za dva projekta: okrugli sto "Projektovanje i izgradnja autoputeva u Grčkoj, sa mogućnošću učešća srpskih firmi" - 125.000 i 50.000 za "Zbornik radova Prvog kongresa tehnike".

Pročitajte iz oblasti "Direkcija" i:

<<< Nazad na sadržaj