Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 5 > Meridijani - Anđelko Kovačević novi predsednik SGITS-a
 
MERIDIJANI
Odštampaj
U Beogradu održana Izborna skupština Saveza građevinskih inženjera i tehničara Srbije


Anđelko Kovačević novi predsednik SGITS-a
- Radoš O. Dragutinović -
 
Savez građevinskih inženjera i tehničara Srbije (SGITS), osnovan 1890. godine kao "Prvo srpsko indžilirsko drustvo", poslednjih nekoliko godina imalo je unutrašnjih smetnji u radu i neregularno stanje, održao je 14. decembra u Svečanoj Sali Građevinskog fakulteta u Beogradu, Izbornu Skupštinu na kojoj je za predsednika izabran Anđelko Kovačević, dugogodišnji rukovodilac u "Energoprojektu", trenutno potpredsednik Privredne komore Srbije zadužen za međunarodne odnose.

a_kovacevic Izborna skupština, koja je okupila više od 80 članova esnafskog udruženja, imala je osnovni zadatak da donese novi Statut i izabere nove organe Saveza, a pre svih predsednika koji će na pravi način zastupati interese 30.000 srpskih inženjera i tehničara. Taj zadatak je obavljen brzo i efikasno, pa sada novom rukovodstvu ostaje da prvo sanira veoma teško stanje u kome se nalazi SGITS, a onda i da mnogo više učini na reafirmaciji struke i poziva.
Govoreći o radu SGITS-a u prethodnom periodu, Pero Mrgud, član predsedništva, kao najvažnije rezultate označio je održavanje dve Konferencije građevinara Jugoslavije i Srbije i Crne Gore, organizovanje polaganja stručnih ispita, velikog broja seminara, stručnih prezentacija, okruglih stolova, međunarodne saradnje (Rusija i Grčka), izdavačke i publicističke delatnosti (časopis "Izgradnja", publikacije, priručnici...). Reagovao je dr Dragan Arizanović, konstatacijom da "samo blagonakloni mogu dati pozitivnu ocenu prethodnom vremenu, pa je najbolje sve prethodno zaboraviti i okrenuti se budućem vremenu", a prva stvar koju novo rukovodstvo mora da uradi je donošenje globalne strategije razvoja SGITS-a za narednih pet godina, a u okviru nje strategijske ciljeve i politiku realizacije tih ciljeva. Međutim, ocena "da sve prethodno treba zaboraviti", nije prihvaćena, jer su pobrojane aktivnosti SGITS-a značajno uticale na mnoge događaje u društvu, od formiranja ministarstva građevina, preko donošenja zakona, do stvaranja Inženjerske komore Srbije, istakli su Velibor Pecija i Ljiljana ?oković. Ipak, svi su se složili da je nezdravo stanje u SGITS-u, izazvano sitnosopstveničkim interesima pojedinih članova predsedništva, predugo trajalo i da je konačno prekinuto izborom novog rukovodstva i donošenjem Statuta.

sgits U raspravi koja je otvorena pre usvajanja novog Statuta SGITS, uvodne napomene je dao dr Miško Gunjača, rekavši da su se trudili da naprave moderan esnafski dokument koji korespondira sa sličnim organizacijama u svetu, ali vodi računa i o korenima, pa su na kreativan način koristili i prvi dokument ove staleške organizacije iz 1890. godine, koji se tada zvao - Ustav. Ključne odredbe novog Statuta su 13. i 16. član, koje donosimo u celini.

"Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka, i u skladu sa programom rada, SGITS može da obavlja sledeće delatnosti: izdavanje knjiga, brošura i drugih publikacija; izdavanje časopisa i sličnih periodičnih publikacija; ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem; delatnost putničkih agencija i turoperatora; izgradnja baza podataka; istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko-tehnološkim naukama; ostali sudski poslovi (usluge sudskih veštaka i drugo); konsalting i menadžment poslovi; priređivanje sajmova; ostale usluge reklame i propagande; obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje; delatnost strukovnih udruženja (udruživanje u okviru profesije i tehničkih oblasti, uključujući i udruženja specijalista angažovanih u naučnoj delatnosti); delatnost sindikata - prikupljanje članarina i zastupanje inženjera. Za obavljanje delatnosti i pružanje usluga SGITS može osnivati preduzeća, agencije i slično, sa drugim pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu. SGITS može ostvarivati i druge oblike poslovno-tehničke i druge saradnje, kada je to u njegovom interesu, odnosno, u interesu članstva. Aktivnosti i poslovi SGITS odvijaju se kroz profesionalni i volonterski rad". (član 13).

"Specijalizovana udruženja, odnosno društva iz oblasti građevinske struke su pridruženi članovi SGITS kada za to izraze interes i prihvate Statut i Kodeks. (član 16).

Jednoglasnom odlukom za predsednika je izabran Anđelko Kovačević, kome će pomagati šestorica potpredsednika: prof. dr Mihailo Đurđević, dr Goran Đirović, mr Pero Mrgud, Zoran Stanković, Živojin Vujanović i Stojan Čolakov. Na isti način, a o znači ednoglasno, izabran je Nadzorni odbor (Svetislav Sinđelić, Velja Andrić i Ljubomir Lazić) i Sud časti (Velibor Pecija, Dragan Šumarac, Miroslav Bukvić, Radovan Vujović I Dragan Vukićević), dok je od 40 članova Upravnog odbora izabrano tridesetak muškaraca i žena.

Pročitajte iz oblasti "Meridijani" i:

<<< Nazad na sadržaj
 
03. februar 2023.