:: Naslovna strana > Glasnik broj 5 > Meridijani - Novi predsednik ECEC iz Hrvatske
 
MERIDIJANI
Odštampaj
Treća generalna skupština Saveta inženjerskih komora Evrope (ECEC)


Novi predsednik ECEC iz Hrvatske
- Dr Dragoslav Šumarac -
 
U Rimu je tokom dva dana, 16 - 17. novembra 2006. godine, održana Treća generalna skupština Saveta inženjerskih komora Evrope (ECEC) na kojoj je izabrano novo rukovodstvo - predsednik, tri potpredsednika, generalni sekretar i blagajnik. Generalnoj skupštini je prisustvovala i u radu učestvovala tročlana delegacija Inženjerske komore Srbije: Milan Vuković, predsednik, Goran Vukobratović, potpredsednik i prof. Dr Dragoslav Šumarac, predsednik Komisije za međunarodnu saradnju. Tokom trajanja Treće generalne skupštine održana su dva okrugla stola na kojima se raspravljalo o "Direktivi o priznavanju profesionalnih kvalifikacija", odnosno, o "Sporazumu o merama kompenzacije".

Treća generalna skupština Saveta inženjerskih komora Evrope (ECEC) održana je u rimskom hotelu "Ekscedara", s tim što je prvog radnog dana (16. novembra) na sednici Izvršnog odbora izvršeno ustanovljavanje dnevnog reda i liste kandidata za sve izborne funkcije, a pre svega za čelnu poziciju ECEC u naredne dve godine. Konstatovano je da su potvrđene dve kandidature: dr Mirko Orešković iz Hrvatske i Jirži Plička iz Republike Češke, ali je sam izbor ostavljen za Generalnu skupštinu koja je održana 17. novembra.

skupstinaECEC Rad Treće generalne skupštine bio je obiman, bilo je 11. tačaka dnevnog reda, ali je uspešno i efikasno završen. Posle izbora radnih tela i usvajanja dnevnog reda, prvo se razgovaralo o Inženjerskoj komori Srbije. Naime, predsedavajući Generalne skupštine Rudolf Krabe, u tom trenutku još uvek čelnik ECEC, saopštio je prisutnima da je Inženjerska komora Srbije postala punopravni član ECEC sa pravom glasa, posle razdruživanja Srbije i Crne Gore, odnosno, posle proglašenja Republike Srbije za samostalnu i nezavisnu državu.
Prema našoj oceni, od donetih odluka, dve su posebno interesantne i za članove Inženjerske komore Srbije.

Prva je EU 2005/26/ES - Direktiva o priznavanju profesionalnih kvalifikacija (Directive on recognition of profesional qualifications). Osnovna ideja te direktive je da sve članice EU moraju da primene ovu direktivu do 20. oktobra 2007. Po njoj inženjerske komore moraju biti osnovane zakonom. Po njoj je omoguć ena mobilnost u odgovaraju- ćim profesijama pa i u inženjerskoj struci. Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da smo osnivanjem Inženjerske komore Srbije čak daleko ispred drugih evropskih država.

Druga važna odluka je "ECEC sporazum o merama kompenzacije"(ECEC Understanding of Compensation Measures). Po tom sporazumu preporuka je da se licence dobijaju po završenom Master kursu, odnosno posle minimuma od četiri godine obrazovanja, odnosno 300 ECT poena.

U okviru ove odluke određena je radna grupa u sastavu: Vojćeh Radomski (Poljska), Gabor Siloš i (Mađarska), Sep Robl (Nemačka) i Paola Pikuin (Italija) sa zadatkom da utvrdi stavove za odnos: inženjerski servis - kvalitet usluga - cene.

Važan detalj za sve članice je izmenjeni Statut ECEC, jer će svoja autohtona dokumenta morati da prilagode, odnosno, da usaglase sa novom verzijom.

Iako je bila najznačajnija, izvori u ECEC, ova tačka dnevnog reda je "odrađena" kao poslednja. Posle tajnog glasanja novi sastav rukovodstva ECEC je sledeći: dr Mirko Orešković je predsednik ECEC, dok su potpredsednici - Aličide Gava, Karl Švin i Jirži Plička, sekretar je Sep Robl, a blagajnik Čtomir Remec. Prema tome, najuže rukovodstvo Saveta inženjerskih komora Evrope u naredne dve godine čine po dvojica predstavnika Hrvatske (Orešković i Remec), Nemačke (Žvin), Italije (Gava), Češke Republike (Plička) i Austrije (Robl).

Pročitajte iz oblasti "Meridijani" i:

<<< Nazad na sadržaj