Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41
 ◊ Glasnik broj 42
 ◊ Glasnik broj 43
 ◊ Glasnik broj 44
 ◊ Glasnik broj 45
 ◊ Glasnik broj 46
 ◊ Glasnik broj 47

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 5 > Meridijani - Korisna razmena iskustva
 
MERIDIJANI
Odštampaj
Prvi skup predstavnika inženjerskih komora regiona - Beograd, 13. oktobar


Korisna razmena iskustva
- Radoš O. Dragutinović -
 
Na Skupu je raspravljano o tri aktuelne teme - permanentnom obrazovanju i usavršavanju, sticanju profesionalnih inženjerskih kompetencija i minimalnih cena usluga

U Beogradu je 13. oktobra održan "Prvi skup predstavnika inženjerskih komora regiona" u organizaciji Inženjerske komore Srbije na kome su učestvovali predstavnici pet inženjerskih komora, potpredsednik Evropske asocijacije inženjerskih komora (ECEC), kao i Ministarstva za kapitalne investicije Srbije.

Inženjersku zbornicu Slovenije predstavljao je Črtomir Remec, Hrvatsku komoru arhitekata i inženjera - Damir Delača, Inženjersku komoru Crne Gore - Milojica Zindović i Inženjersku komoru Mađarske - dr Gabor Kovač (Kovats), dok je ispred ECEC prisustvovao - Mirko Orešković, u tom trenutku potpredsednik, a danas već "prvi čovek" ove evropejske institucije, član Hrvatske komore. "Prvom skupu..." je prisustvovao i u radu učestvovao Milan Miljević, državni sekretar u Ministarstvu za kapitalne investicije Srbije.

skup Delegaciju domaćina predvodio je i učesnike Skupa pozdravio Milan Vuković, predsednik Inženjerske komore Srbije. Na Skupu je raspravljano o tri aktuelne teme, odnosno izmenjena su iskustva o radu sudova časti, permanentnom obrazovanju i usavršavanju, odnosno, sticanju profesionalnih inženjerskih kompetencija i minimalnih cena inženjerskih usluga. Posle višečasovne rasprave učesnici su se složili da će im razmenjena iskustva koristiti u pojedinačnim akcijama i aktivnostima u još efikasnijem radu na dobrobit svakom pojedinačnom članu.
U okviru skupa posebno je razmatrana međunarodna saradnja ovih pet komora regiona, nakon čega je i potpisan Aneks ugovora o saradnji kojim su Inženjerska komora Srbije i Inženjerska komora Crne Gore pristupile sporazumu o saradnji koji već postoji, od novembra 2005. godine, na nivou Inženjerske zbornice Slovenije, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i Inženjerske komore Mađarske.

SPORAZUM O SARADNJI
Između

INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE
Kneza Miloša 9/I 11000 Belgrade, Srbija
koju zastupa predsednik, Milan Vuković, dipl. inž. građ.
Tel. +381-11-3248-585;
Fax +381-11-586;
E-mail: info@ingkomora.org.yu;
www.ingkomora.org.yu

INŽENJERSKE ZBORNICE SLOVENIJE
Jarske cesta 10/b 1000 Ljubljana, Slovenia
koju zastupa predsednik, mr Črtomir Remec, dipl. inž. građ.
Tel. +386-1-547-33-40;
Fax +386-1-547-33-20;
E-mail: izs@izs.si;
www.izs.si

HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA I INŽENJERA U GRADITELJSTVU
Trg bana Josipa Jelačića 4/I 10000 Zagreb, Hrvatska
koju zastupa predsednik, Damir Delača, dipl. inž. geod.
Tel. +385-1-4854-411;
Fax +385-1-4855-668;
E-mail: hkaig@hkaig.hr;
www.hkaig.hr

INŽENJERSKE KOMORE MAĐARSKE
(Magyar Mernoki Kamara), Angyal utca. 1-3 1094 Budimpešta (Budapest), Mađarska (Hungary)
koju zastupa predsednik, dr Kovats Gabor, dipl. inž. građ.
Tel. +361-455-7080;
Fax +361-455-7089;
E-mail: szg@mmk.hu;
www.mmk.hu

INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE,
Džordža Vašingtona 35 81000 Podgorica, Crna Gora
koju zastupa predsednik, Miloica Zindović, dipl. inž. građ.
Tel. +381-81-235-095;
Fax + 381-81-235-096;
E-mail: ikscg@cg.yu;


PREAMBULA
Sve potpisnice ovog Sporazuma se slažu da zajednički interesi koje zastupaju u ime inženjerske struke - a posebno oni interesi koji se tiču jedinstvenog evropskog tržišta - zahtevaju zajedničku podršku od strane članova svojih komora u zemlji i inostranstvu, a sve za dobrobit struke. Ovo ujedno i predstavlja predmet ovog Sporazuma o saradnji. Potpisnice Sporazuma su u obavezi da olakšaju saradnju između Inženjerskih komora u skladu sa propisima Evropske unije i da obezbede garancije profesionalnih prava u svakom pogledu u korist inženjera svake od navedenih zemalja.

ODNOSI SA JAVNOŠĆU
  1. Potpisnice Sporazuma su u obavezi da jedna drugu informišu o stručnim aktivnostima, literaturi i brošurama i to bez nadoknade troškova potpisnicama ovog Sporazuma.
  2. Potpisnice Sporazuma su takođe u obavezi da jedna drugu informišu o odgovarajućim zakonima i eventualnim planiranim izmenama istih, uz težnju ka stvaranju boljih profesionalnih uslova za inženjere.Četvoročlane ili petočlane delegacije Komora, predvođene predsednicima Komora, sastajaće se jednom godišnje, u skladu sa međusobno usvojenim planom sastanaka, radi razmene ideja i stanovišta.


Godišnji sastanak organizuje Komora domaćin, koja snosi i sve troškove organizacije. Komora domaćin ima pravo da pozove predstavnike inženjerskih organizacija drugih zemalja na godišnji sastanak, bez prethodne saglasnosti potpisnica ovog Sporazuma. Redovni sastanci treba da budu u vezi sa kulturnim i profesionalnim programima kako bi se razumevanje među potpisnicama ovog Sporazuma podiglo na što viši nivo.

PROFESIONALNA SARADNJA
  1. Komore su u obavezi da se međusobno obaveštavaju o različitim informativnim događajima. Komore će dobijati pozive da prisustvuju Danima inženjera i drugim sličnim događajima. Komore će upućivati ili dobijati pozive na određene događaje u organizaciji drugih komora potpisnica ovog Sporazuma.
  2. Komore će raditi na formiranju saveza i/ili partnerstava između inženjera ili inženjerskih firmi, posebno na tranzicionim projektima, kao i onim projektima u kojima učestvuju CIS zemlje članice Zajednice nezavisnih država (CIS - Commonwealth of Independent States - prim. prev). Ovo će se takođe primenjivati i na buduću željenu saradnju na jedinstvenom tržištu Evropske unije, kao i na velike projekte koji se tiču saobraćaja, železničkih sistema, aerodroma, velikih postrojenja za prečišćavanje i slično.
  3. U ove svrhe, potpisnice Sporazuma će se zajednički angažovati na stvaranju pozitivne atmosfere u svojim zemljama, a sve u cilju poboljšanja mobilnosti članstva svojih Komora i u skladu sa propisima svake zemlje pojedinačno. Komore će pružiti svu neophodnu pomoć zainteresovanim za rad iz drugih država članica.


OBRAZOVANJE, OBUČAVANJE I PROFESIONALNA OBUKA
Potpisnice Sporazuma će razmenjivati informacije o kursevima koje organizuju. Kako potpisnice Sporazuma smatraju dugoročnu edukaciju svojih članova visokoprioritetnom, podržavaće učestvovanje svojih eksperata na konferencijama i drugim naučnim skupovima u organizaciji drugih zemalja.

NAUKA
Potpisnice Sporazuma podržavaju kontakte sa univerzitetima i fakultetima, odnosno visokoškolskim institucijama u svojoj oblasti delovanja. Kako bi ovakva saradnja bila osigurana, potpisnice Sporazuma će obavestiti dekane tehničkih fakulteta i univerziteta u svojoj zemlji o sadržaju ovog Sporazuma o saradnji.

ZAVRŠNE ODREDBE
Saradnja je zasnovana isključivo na uzajamnoj kooperaciji. Ni jedna potpisnica ovog Sporazuma nema pravo na nadoknadu štete na osnovu ovog Sporazuma. Sve troškove će snositi strane u svakom pojedinačnom slučaju, kako je dogovoreno. Za pojedinačne slučajeve i aktivnosti, biće sklapani prijateljski dogovori.

Ovaj Sporazum napisan je na engleskom jeziku i stupa na snagu danom potpisivanja.
Beograd, 13. oktobar 2006.

Pročitajte iz oblasti "Meridijani" i:

<<< Nazad na sadržaj
 
03. februar 2023.