:: Naslovna strana > Glasnik broj 5 > Krupan plan - Pravila struke u prvom planu
 
KRUPAN PLAN
Odštampaj
Kako je radio Sud časti u proteklih 365 dana?


Pravila struke u prvom planu
- Radoš O. Dragutinović -
 
Do danas je stiglo 126 prijava: za tri prijave Sud se proglasio nenadležnim, šest - odbačeno, 22 predmeta su kod tužioca I zamenika, u 15 slučajeva okrivljeni su se izjasnili o prijavi, a 70 čekaju na postupak

U subotu, 16. decembra, navršila se prva godina od konstituisanja Suda časti Inženjerske komore Srbije, ali je "sudski kompleks" praktično u pogonu ne duže od osam meseci, pa je od 126 prijava razrešeno osam, zakazane su četiri sednice sudskog veća (tri održane) na kojima su donete dve presude, ali ni jedna nije postala pravosnažna.

Sudu časti od osnivanja do danas je stiglo 126 prijava: za tri prijave Sud se proglasio nenadležnim, dok je šest - odbačeno, 22 predmeta su kod tužioca i zamenika, u 15 slučajeva okrivljeni su se izjasnili o prijavi, a 70 čekaju na postupak kod tužioca. Dve prijave su rešene, ali su na njih podneti prigovori Upravnom odboru IKS, dok je pred Sudskim većem jedan predmet (sednica će se održati do kraja godine).

branilac "Protekla godina je bilo vreme sticanja prvih iskustava, jer ga niko od članova Suda nije imao", kaže Miroljub Gaon, prvi predsednik. "Posle prvih sastanaka videli smo da Pravilnik o radu Suda mora odmah da se menja, jer će obrada prijave, zakazivanje suđenja, donošenje presuda trajati predugo do podizanja optužnog zahteva. Međutim, iako smo izvršili određena poboljšanja, nije se dobilo na brzini, što pokazuje i podatak da još ni jedna jedina presuda nije postala prvosnažna. Posle godinu dana rada u Sudu časti, mogu da kažem, da bi trebalo i moralo da se usredsredi na profesionalne pogreške naših članova, isključivo na pravila struke. Hoću da kažem, pravna i proceduralna pitanja trebalo bi da budu u drugom planu, odnosno, da li je povređen ovaj ili onaj zakon, da li je probijen ovaj ili onaj rok, ne bi trebalo da interesjuje Sud časti, već bi to trebalo da radi pravosuđe. Hteo bih da upozorim na još jednu situaciju, odnosno, na svoj stav - stiglo nam je mnogo prijava iz područja urbanizma, a pritužbe su da je kršen Zakon o planiranju i izgradnji, pa su inspektori reagovali na te pojave. Po meni, Sud časti bi trebalo da prihvati nalaze inspekcije, ne da ponovo proverava te nalaze, a da sudi o profesionalnim propustima prijavljenih licenciranih urbanista".

gaon Gaon još upozorava da bi Sudu časti trebalo dostavljati samo prijave koje se odnose na konkretne ljude, licencirane članove IKS, a ne na propuste koje čine firme ili pojedinci zaposleni u njima, a nisu članovi IKS-a. Povodom odbrane prijavljenih - "gazda me naterao da projektujem ili izvedem objekat koji se ne uklapa u prostorno planersku i urbanističku dokumentaciju" predsednik Suda predlaže da se takvi slučajevi obavezno kanžnjavaju, ali blažim merama, bez oduzimanja licence, što bi bila svojevrsna zaštita naših članova jer bi imali odgovor na neprofesionalne zahteve svojih pretpostavljenih.
"Sudu časti su se pismom obratili građani sa posebnim potrebama, upozoravajući nas da u mnogim novoizgrađenim stambenim zgradama, ali i objektima javnog karaktera (državne institucije, ustanove kulture, trgovine, banke...), nisu izgrađene pristupne rampe koje bi im omogućile nesmetano kretanje i obavljanje poslova", kaže Gaon. "Naravno da ta pisma nisu mogla da budu tretirana kao prijave, ali je Sud zauzeo stav da će na tu vrstu propusta licenciranih inženjera naročito obraćati pažnju, pa i oštrije sankcionisati aktere koji ne vode računa o hendikepiranim građanima. Uostalom, na takvo ponašanje nas primorava i posebno donet zakon".

tuzilac "Sudski kompleks" Komore sačinjava 30 ljudi: 25 sudija, tužilac i branilac, svaki sa po zamenikom, i sekretar Suda časti, 25 u sledećem ključu - dvoje planera, troje urbanista i po 10 projektanata i izvođača. Teritorijalna pripadnost: Beograd - 11, Novi Sad 5, Niš i Zrenjanin po 2, Smederevska Palanka, Valjevo, Loznica, Kraljevo i Čačak po jednog sudiju.
Predsednik Suda časti je Miroljub Gaon, a zamenik predsednika Jovan Zorić. Tužilac je mr Dejan Vasović, a pomoćnici su Miodrag Isailović, mr Nenad Ivanišević i Jasmina Pavlović. Branilac je mr Selimir Lelović, pomoćnici su Dragan Svrkota, Dobrivoj Bjelić i Dea Lukić.
"Kod formiranja sudskih veća, trudio sam se da ravnopravno budu zastupljene sudije iz svih gradova Srbije, a ne samo iz onih najvećih, a pre svega iz Beograda", kaže Miroljub Gaon. "Kao što se iz pregelda vidi sudije dolaze iz devet gradova, dok su u četiri do sada formirana sudska veća, sudije su birane sa područja Beograda, Niša, Novog Sada, Kraljeva I Loznice. Ravnomerna zastupljenostsvih sudija i dalje će biti moja politika i strategija".

Pročitajte iz oblasti "Krupan plan" i:

<<< Nazad na sadržaj