Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 4 > Iz rada matičnih sekcija - Suštinski cilj svakog planiranja mora biti razvoj
 
IZ RADA MATIČNIH SEKCIJA
Odštampaj
 
Letnja škola urbanizma 2006, druga po redu, održana u Vrnjačkoj Banji od 19. do 21. juna

Suštinski cilj svakog planiranja mora biti razvoj
- Dr Veroljub Trifunović -
 
Letnja škola urbanizma 2006. prerasta u stalan oblik usavršavanja, ne samo profesionalnih urbanista već i brojnih profesija koje učestvuju u proizvodnji prostora
Udruženje urbanista Srbije je, pod pokroviteljstvom Ministarstva za kapitalne investicije i Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom, organizovalo Drugu "Letnju školu urbanizma 2006." od 19. do 21. juna u Vrnjačkoj Banji. Ovogodišnja tema je bila: "Planiranje, investicije i realizacija u tranziciji ka evropskom zakonodavstvu". Inženjerska komora Srbije je pružila odlučujuću podršku organizovanju ove aktivnosti. Godišnjim programom rada Inženjerske komore Srbije obezbeđena su finansijska sredstva. Matična sekcija urbanista je radila kao suorganizator. U radu Letnje škole učestvovao je veliki broj članova Inženjerske komore Srbije. Na svečanom otvaranju bila je visoka delegacija Inženjerske komore Srbije, ispred koje je predsednik, gospodin Milan Vuković govorio o radu IKS i pozdravio učesnike. Skup su pozdravili Milan Miljević, državni sekretar u Ministarstvu za kapitalne investicije Srbije, Vladimir Zelenović, pokrajinski sekretar AP Vojvodine, Anđelko Kovačević, potpredsednik Privredne komore Srbije, Borko Đurić, predsednik DAGIT-a Republike Srpske, kao i predstavnici lokalne samouprave grada domaćina - Vrnjačke Banje. Tokom tri dana u radu Letnje škole učestvovalo je preko 250 participanata. Predavanja je održao 21 predavač iz Srbije, Republike Srpske, Austrije i Engleske. Održane su dve uspele radionice: o internet biznis portalima (ekapija) i strateškoj proceni uticaja (EU Tim). Odštampan je Zbornik Letnje škole sa 25 autorskih radova. Svi participanti su dobili sertifikat. Po završetku rada, organizovana je poseta manastiru Ljubostinja. Izuzetna pažnja sa kojom su učesnici slušali izlaganja potvrdila je aktuelnost tema i kvalitet predavanja. Na žalost, kao i prošle godine, nije bilo dovoljno vremena za diskusije i sučeljavanje stavova.

Može se sa sigurnošću oceniti da je Letnja škola urbanizma 2006. godine uspela, i da prerasta u stalan oblik usavršavanja, ne samo profesionalnih urbanista već i brojnih profesija koje deluju na planiranju i uređenju prostora. Direktan rezultat ovogodišnjeg rada bio bi ako poruke Letnje škole budu u mogućoj meri inkorporirane u propise čija izrada neposredno predstoji. Forum Letnje škole urbanizma 2006. doneo je deset stavova-zaključaka koje bi nadležne institucije sistema nezaobilazno trebalo da imaju u vidu prilikom donošenja zakona, pravila i propisa koji regulišu ovu oblast:

1. Suštinski cilj svakog planiranja mora biti razvoj kao socijalno-ekonomska kategorija.

2. Prostor je ključni razvojni faktor Srbije. Planiranje prostornog uređenja trebalo bi da potencira taj resurs.

3. Planiranje i uređenje prostora je delatnost oslonjena na više naučnih i stručnih disciplina. Poimanje ove oblasti kao isključivo tehničkog procesa pripada prošlosti. Neophodno je stvoriti zakonske pretpostavke za multidisciplinarni pristup.

4. Tranzicija nije samo promena društvenih odnosa. Istovremeno se odvija i proces prelaska iz industrijske u informatičku civilizaciju. Prostorno planiranje i urbanizam se uključuju u taj civilizacijski proces.

5. Traže se novi oblici organizacije struke. Umesto nasleđenih hijerarhijskih odnosa, verovatno će mreže biti karakterističan model.

6. Efikasnost, brzina i višeslojnost globalne ekonomije traže odgovarajuće osobine u oblasti planiranja i građenja.

7. Međunarodni kapital se usmerava prema područjima koja pružaju optimalne mogućnosti za ostvarivanje profita. Sistem prostornog planiranja ne sme da bude razlog zaobilaženja Srbije.

8. Svojinski odnosi u oblasti vlasništva trebalo bi da budu rešeni u najkraćem roku. Regionalizacija je uslov komuniciranja Srbije sa okruženjem.

9. Održivi ekonomski razvoj mora da uključi i održivi razvoj životne sredine. Otuda se tranzicija planiranja usmerava ka envajormentu kao rezultanti prirodnih uslova i ljudskih aktivnosti.

10. Urbano društvo je jedna od dominantnih karakteristika 21. veka. Otuda proizlaze izuzetno velike potrebe za aktivnostima struke planiranja i građenja ljudskih naselja i uređivanja globalnih prostora. Navedene preporuke biće dostavljene svim učesnicima Letnje škole urbanizma 2006, članovima Inženjerske komore Srbije, članovima UUS, nadležnim ministarstvima, sredstvima informisanja.

Pročitajte iz oblasti "Iz rada matičnih sekcija" i:

<<< Nazad na sadržaj
 
27. maj 2020.