Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 4 > Direkcija - IKS "tema" na pet sednica
 
DIREKCIJA
Odštampaj
 
IKS "tema" na pet sednica
 
Rad Inženjerske komore Srbije nije samo pod budnom paskom svojih članova, nego pod još većom i institucija sistema, a pre svih Odbora za urbanizam i građevinarstvo Skupštine Srbije. Od osam održanih sednica, na čak pet, Komora je bila tema, ali ne bismo pogrešili, ako kažemo - "na tapetu". Predsednik Odbora, Radojko Obradović, i njegovih 10 članova (pet iz SRS, po dva iz DSS i DS, po jedan iz G 17 plus i NS), pokazuju izuzetnu brigu o radu IKS, a pre svega kako se pare troše. Evo kako su "narodne sluge" u preteklih 30-tak meseci strepele nad Inženjerskom komorom Srbije. Već na 3. sednici, 24. marta 2004. Odbor se upoznao sa Informacijom o radu i izboru organa Inženjerske komore Srbije i finansijskim izveštajem. Konstatovano je da je "informacija" nekompletna i da joj nedostaju brojni podaci neophodni da bi se članovi Odbora upoznali sa radom Komore. "Heftu" dana kasnije, 30. mart, održana je nova sednica kojoj je prisustvovao i resorni ministar, a razmatrana je sada već potpuna "Informacija..." Miloš Lazović, predsednik Komore podneo je izveštaj o radu i broju članova Komore, kao i finansijski izveštaj o ostvarenoj dobiti za 2003. godinu i o naknadama članova Upravnog odbora. Članovi Odbora su od ministra zatražili da im dostavi kriterijume za određivanje članarine i naknade za određivanje licenci, kao i mišljenje o Statutu inženjerske Komore. Peta sednica, održana je 28. aprila 2004. godine. Nakon razmatranja Informacije o radu Direkcije za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga i Odgovora Ministarstva na zaključke Odbora od 30. marta 2004. godine u vezi rada Inženjerske komore Srbije, Odbor je od Ministarstva za urbanizam i građevinarstvo zatražio detaljne Izveštaje o radu Direkcije i Inženjerske komore Srbije. Naredna, šesta sednica, zakazana je za sredu 12. maj 2004. godine i na njoj je razmatran Odgovor Ministarstva za kapitalne investicije na zaključke Odbora od 30. marta i 28. aprila 2004. godine u vezi rada Inženjerske komore Srbije. U odgovoru Ministarstva je konstatovan nezakonit rad Inženjerske komore Srbije. Odbor je odlučio da zatraži stavljanje van snage Statuta IKS. Na 8. sednici, održanoj 4. aprila 2006. godine, članovi Odbora su razgovarali o radu IKS i odlučili da Ministarstvu za kapitalne investicije predloži da povuče saglasnost na Statut IKS i naloži Komori da donese novi Statut. Još su zatražili da Ministarstvo, u roku od 20 dana, dostavi izveštaj o radu Komore i finansijski izveštaj za 2005. kao i plan rada za 2006. godinu. Na istoj sednici je razmotren Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji. Većinom glasova Odbor je prihvatio Predlog ... u načelu, a onda i u pojedinostima i odlučio da Narodnoj skupštini predloži da prihvati 17, a odbije 42 amandmana. Ovoj sednici prisustvovali su predstavnici Ministarstva za kapitalne investicije i Ministarstva za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom.

R.O.D.

Pročitajte iz oblasti "Direkcija" i:

<<< Nazad na sadržaj
 
25. maj 2020.