Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 4 > Direkcija - Iako lokalne dovoljno privlačne
 
DIREKCIJA
Odštampaj
 
Godinu i po dana rada Regionalnih kancelarija Inženjerske komore Srbije

Iako lokalne dovoljno privlačne
- Vera Bubonja -
 
Inženjerska komora Srbije sa 15.832 člana u ovom momentu predstavlja jednu od najbrojnijih strukovnih organizacija sa ogromnim intelektualnim potencijalom na jednom mestu.

Poštujući princip teritorijalne pripadnosti i broja licenciranih inženjera za svaki region u Inženjerskoj komori Srbije na nivou matičnih sekcija organizovane su sledeće podsekcije: diplomiranih inženjera arhitekture, diplomiranih građevinskih inženjera, diplomiranih mašinskih inženjera, diplomiranih inženjera elektrotehnike i diplomiranih inženjera ostalih tehničkih struka.

Na nivou podsekcija su konstituisani regionalni odbori u 15 regiona, i na taj način se veliki broj inženjera neposredno uključuje u rad Komore kako bi na najbolji način ostvarili svoja prava i obaveze kao i interes zajednice u kojoj žive i rade.

Radi unapređenja uslova rada članova podsekcije sa regiona, nametnula se potreba otvaranja regionalnih kancelarija prvenstveno zbog bržeg i jednostavnijeg servisiranja i pružanja usluga članovima Komore sa regiona, kao i podrške razvojnim projektima i regionalnim-strukovnim aktivnostima od značaja za Komoru.

Na osnovu odluka Upravnog odbora iz oktobra i decembra 2004. otvaraju se regionalne kancelarije u Vranju, Kraljevu, Kragujevcu, Valjevu i Nišu. Pored pomenutih pet kancelarija Upravni odbor je u decembru 2005. doneo odluku o otvaranju tri nove regionalne kancelarije. Pomenute odluke Upravnog odbora su potvrđene na najvišem organu - Skupštini Komore. U toku su pripreme oko zakupa poslovnog prostora za regionalnu kancelariju Novi Sad.

Prva kancelarija je počela sa radom u Vranju 1. januara 2004. godine, neposredno posle toga otvorene su kancelarije i u preostalim regionalnim centrima. U 2005. godini održano je ukupno 79 sednica regionalnih odbora, na kojima su razmatrana pitanja od interesa za unapređenje uslova rada članova podsekcije na području regiona. U proteklom periodu ostvarena je saradnja sa organima lokalnih samouprava, regionalnim privrednim komorama, kao i raznim strukovnim udruženjima na regionalnom nivou. U organizaciji regionalnih odbora a u saradnji sa matičnim sekcijama IKS-a svakog meseca se pored uobičajenih aktivnosti, održavaju okrugli stolovi, tribine izložbe i slične aktivnosti sa specifičnim temama koje su od interesa za članove Komore sa tog regiona. Neka od predavanja koja su imala izuzetnu posećenost su stručno predavanje "Instalacija inteligentnih objekata, zaštitno prekidački uređaji" u Nišu, okrugli sto u Kraljevu povodom izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, izložba radova "Arhienale" u Vranju koja ima tendenciju da postane godišnja smotra radova sa Pčinjskog okruga, okrugli sto u Kragujevcu sa temom "Ekvipotencijalizacija i uzemljenje unutrašnje gasne instalacije", kao i "GIS tehnologije i informativni sistemi u lokalnoj samoupravi" koji je takođe održan u Kragujevcu.

Na osnovu primedbi regionalnih odbora i evaulacije dosadašnjeg rada nametnula se potreba utvrđivanja kriterijuma i donošenje novog pravilnika kojim će se omogućiti brži i jednostavniji rad i istovremeno definisati delokrug rada i ovlašćenja regionalnih odbora.

Na predlog regionalnih odbora, izvršni odbori obe sekcije su predložili a Upravni odbor je doneo odluku o formiranju zajedničke komisije koja će pripremiti predlog Pravilnika o načinu organizovanja i funkcionisanja regionalnih odbora kojim će se preciznije definisati delokrug rada regionalnih odbora.

Planiranim unapređenjem rada regionalnih kancelarija u narednom periodu počeće informatičko povezivanje kancelarija sa centralnom bazom podataka u cilju korišćenja aplikacija radi bržeg i jednostavnijeg servisiranja i pružanja usluga članovima Komore sa regiona (povećanje broja ličnih prezentacija članova, uvid u status podnetog zahteva, evidencija članarine i izdavanje obaveštenja).

Donošenjem novog pravilnika o regionalnom organizovanju, kao i informatičkim povezivanjem kancelarija sa centralom omogućiće se efikasniji rad regionalnih kancelarija kao i nesmetani rad regionalnih odbora u cilju realizacije plana i programa rada i podrške razvoja.

Pročitajte iz oblasti "Direkcija" i:

<<< Nazad na sadržaj
 
25. maj 2020.