Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 4 > Direkcija - Paket dodatnih predavanja
 
DIREKCIJA
Odštampaj
 
Program permanentnog usavršavanja članova Komore

Paket dodatnih predavanja
- Ana Sivački -
 
Zbog izuzetnog interesovanja članova Komore za pojedina predavanja održana u okviru programa permanentnog usavršavanja, Radni tim za praćenje permanentnog usavršavanja uputio je zahtev Upravnom odboru za održavanje dodatnih predavanja tokom maja i juna ove godine. U ovom periodu održano je ukupno pet predavanja, od čega dva u Beogradu i tri u regionu, odnosno Nišu, Valjevu i Novom Sadu, gde su održana sledeća predavanja:

Specifičnost primene programskog paketa Tower pri numeričkoj analizi,
Niš, 9. jun 2006. godine
Predavač: Mr Saša Stošić
Kratak opis: Specifičnosti primene interfejsa pri formiranju modela konstrukcije, postupci pri analizi rezultata proračuna, kontrola tačnosti unetog modela, načini prikazivanja rezultata i izrada tehničke dokumentacije.

Inspekcijski nadzor i iskustva građevinske inspekcije,
Valjevo, 16. jun 2006. godine
Predavači: Miroljub Todorović, Aleksandra Damjanović-Petrović i Branislav Inić
Kratak opis: Uloga i mesto građevinske inspekcije, zakonska regulativa, postupanje po Zakonu o planiranju i izgradnji (članovi 141-147), postupanje drugostepenih organa, presude sudova (okružnih, vrhovnog i slično).

predavanja Upravljanje projektima,
Beograd, 17. jun 2006. godine
Predavači: Goran Ćirović, Slobodan Jovović i Darko Plamenac, dipl. građ. inž.
Kratak opis: Pojam i vrste projekata, osnovni koncepti upravljanja projektima, planiranje u građevinarstvu, savremene metode i tehnike upravljanja projektima, upravljanje ugovaranjem izvođenja građevinskih radova, upravljanje projektima prema američkom Institutu za upravljanje projektima, administrativni i proceduralni tokovi pojedinih vremenskih etapa u realizaciji projekta (od inicijative do konačnog završetka), softverski paketi za upravljanje projektima, sličnosti i razlike u procesu planiranja i upravljanja građevinskim projektima primenom softverskih paketa Microsoft Project i Primavera Project Planner (hijerarhijske strukture, mrežno planiranje, resursi, tipovi proračunavanja aktivnosti, troškovi, čuvanje i prenos podataka), osnovni principi i karakteristike rada u softverskim paketima za upravljanje projektima.

Upravljanje investicijama u građevinarstvu,
Beograd, 24. jun 2006. godine
Predavači: Goran Ćirović, Ognjen Luković i Darko Plamenac
Kratak opis: Finansijske procedure/procesi i uticaj tržišnih uslova na upravljanje investicionim programom, proizvodna i tržišna vrednost građevinskog objekta, investicioni programi, biznis planovi, studije opravdanosti, studije izvodljivosti, kontrola finansijskih tokova i poslovanja u građevinarstvu i slično.

Savremene metode projektovanja sistema za zaštitu od kišnih voda,
Novi Sad, 27. jun 2006. godine
Predavači: doc. dr Jovan Despotović, Jasna Plavšić, Miloš Stanić, Branislav Babić i Aleksandar Đurić
Kratak opis: Pregled potrebnih podloga, pregled faza projektovanja, pregled metoda proračuna oticaja, koncepti odvođenja kišnih voda, elementi i objekti sistema za zaštitu od kišnih voda, sadržaj i postavke idejnog projekta, glavni projekat.

U toku jula Radni tim će pripremiti predlog novog ciklusa predavanja permanentnog usavršavanja. Suština novog predloga je što će se pored postojećeg načina organizovanja predložiti i potpuno nova forma predavanja koja će biti bliža "organizavanom" načinu rada pa će i same teme podržavati naglašenu praktičnu dimenziju za polaznike. Predlog koji će nadamo se u avgustu usvojiti Upravni odbor će biti i malo osveženje za sve dosadašnje i buduće zainteresovane.

Jedan od zanimljivijih projekata planiranih u sledećem periodu je i serija predavanja iz oblasti komunalne hidrotehnike, koja bi trebalo da bude organizovana radi pomoći inženjerskom kadru za pripremu generalnih planova za snabdevanje vodom i kanalisanje upotrebljenih voda u svih 180 opština u Srbiji.

S obzirom da je Direkcija za vode Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu pokrenula izradu pomenutih generalnih planova i da se radi o svim opštinama na teritoriji Republike Srbije, članovi Inženjerske komore Srbije će sigurno biti zainteresovani za ovakav vid usavršavanja.

Još jednom se zahvaljujemo članovima Komore na komentarima, sugestijama i primedbama, koje će nam svakako poslužiti da sledeći ciklus predavanja bude organizovan na još bolji i kvalitetniji način. Sva obaveštenja i detaljne informacije možete pronaći na internet sajtu Komore www.ingkomora.org.yu

Pročitajte iz oblasti "Direkcija" i:

<<< Nazad na sadržaj
 
25. maj 2020.