Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 4 > Povod za stav - Tri suštinska pitanja
 
POVOD ZA STAV
Odštampaj
 
Tri suštinska pitanja
- Ljiljana Živanović -
 
1. Ko izdaje potvrdu za prijavu radova za izgradnju "pomoćnih objekata" trafostanica 10/0,4kV do 1000 kVA sa uklapanjem u mreže 10kV i 0,4kV u Beogradu? Na tu potvrdu u gradu se čeka po nekoliko meseci pošto projekte pregleda jedan jedini čovek.

2. Kada će se pojaviti pravilnik o sadržaju idejnog i glavnog projekta?

3. Da li postoji neki faktor koji definiše vrednost radova u definiciji, pojmovniku "rekonstrukcija, sanacija i adaptacija"? (Konkretan primer u postojećoj pumpnoj stanici su zamenjeni pumpni agregati i prateća oprema bez izmene spoljnog izgleda, bez povećanja angažovane snage, urađen je glavni projekat za sanaciju objekta, opštinski organ je vratio projekat sa "prijave" sa obrazloženjem da je investiciona vrednost velika i da se procedura mora sprovesti kao rekonstrukcija sa odobrenjem za gradnju).

Ljiljana Živanović, dipl. inž. el. licenca broj 350496203

Pročitajte iz oblasti "Povod za stav" i:

<<< Nazad na sadržaj
 
27. maj 2020.