Naslovna strana
 ◊ Redakcija
 ◊ Glasnik broj 1
 ◊ Glasnik broj 2
 ◊ Glasnik broj 3
 ◊ Glasnik broj 4
 ◊ Glasnik broj 5
 ◊ Glasnik broj 6
 ◊ Glasnik broj 7
 ◊ Glasnik broj 8
 ◊ Glasnik broj 9
 ◊ Glasnik broj 10
 ◊ Glasnik broj 11
 ◊ Glasnik broj 12
 ◊ Glasnik broj 13
 ◊ Glasnik broj 14
 ◊ Glasnik broj 15
 ◊ Glasnik broj 16
 ◊ Glasnik broj 17
 ◊ Glasnik broj 18
 ◊ Glasnik broj 19
 ◊ Glasnik broj 20
 ◊ Glasnik broj 21
 ◊ Glasnik broj 22
 ◊ Glasnik broj 23
 ◊ Glasnik broj 24-25
 ◊ Glasnik broj 26-27
 ◊ Glasnik broj 28
 ◊ Glasnik broj 29
 ◊ Glasnik broj 30
 ◊ Glasnik broj 31
 ◊ Glasnik broj 32
 ◊ Glasnik broj 33
 ◊ Glasnik broj 34
 ◊ Glasnik broj 36
 ◊ Glasnik broj 37
 ◊ Glasnik broj 38
 ◊ Glasnik broj 39
 ◊ Glasnik broj 40
 ◊ Glasnik broj 41

 
:: Naslovna strana > Glasnik broj 4 > Povod za stav - Konačno imam priliku
 
POVOD ZA STAV
Odštampaj
 
Konačno imam priliku
- Dušan S. Đuričić -
 
Drago mi je što konačno imam priliku da iznesem svoje mišljenje u odnosu na Izmene i dopune Zakona o planiraju i izgradnji. Zapravo, osnova mojih primedbi se odnosi na sve dosadašnje zakone o izgradnji objekata, a sastoji se, po mom mišljenju, u načinu izrade predloga i samih zakona i svih dosadašnjih izmena i dopuna tih zakona. Čitanjem tih zakona i izmena i dopuna neodoljivo se stiče utisak da su njihove predloge pisali isključivo inženjeri građevinarstva i arhitekture (!), naravno uz pomoć pravnika i očigledno je da u njihovoj pripremi nisu učestvovali inženjeri ostalih tehničkih struka, koji takođe rade odgovarajuće projekte.

Iz tih razloga se stalno provlače neopravdane greške zbog kojih bi svaki savestan projektant, koji vrši tehničku kontrolu projekata - tehnoloških (za proizvodna postrojenja i fabrike, livnice, hemijsku industriju...), raznih mašinskih konstrukcija (+ dizalice, liftovi, transporteri, skladišta, rezervoari, crpne stanice...), termotehničkih, termoenergetskih, elektroenergetskih, elektroinstalacionih, montažnih (projekata montaže složenih postrojenja, instalacija i konstrukcija) - morao da ih odbaci, jer se njihov sadržaj ne može slagati sa propisanim sadržajima dati u Zakonu o planiranju i izgradnji!!! (prema čl. 92. i čl. 102).

Smatram da bi Zakonom o planiranju i izgradnji trebalo da se navede da se idejni i glavni projekat objekta sastoji iz više potrebnih strukovnih projekata, a da se sadržaj svakog od tih projekata propiše posebnim podzakonskim propisom (recimo, pravilnikom).

Takođe bi trebalo zakonom regulisati odgovornog projektanta - koordinatora, koji će koordinirati izradu projekata za složene objekte na kojima učestvuju projektanti različitih struka i koji će overiti njihovu međusobnu usklađenost i u projektima obavezno uraditi detaljne projektne zadatake za izradu svih ostalih potrebnih projekata, koji proizlaze iz tog projekta (ne samo podloge za rad, odnosno, takozvane podloge za rad bi bile samo prilog uz odgovarajuće projektne zadatke).

Ukoliko Komora prihvati ova moja mišljenja, spreman sam i da lično učestvujem u radu Radnog tima, koji bi radio kompletan predlog izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji i predlog Pravilnika o sadržaju projektne dokumentacije (za deo koji se odnosi na mašinsku struku). Dve napomene: Prva - Komora je svojevremeno već uradila nacrt Pravilnika o sadržaju projektne dokumentacije, ali se i taj nacrt odnosi isključivo na arhitektonsko - građevinsku struku pa bi trebalo da se dopuni i sadržajima za projekte ostalih struka. Po ovoj temi mogao bih još mnogo toga predložiti i to bih učinio u okviru Radnog tima, ukoliko se isti formira i ukoliko i ja budem u njega izabran. Druga - Već sam punih 26 godina mentor i ispitivač na stručnim ispitima iz oblasti mašinstva i to za projekte za koje imam licencu (na osnovu rešenja nadležnog ministra za građevinarstvo, sa reizbornošću svake četvrte godine). Na sajtu Komore imam ličnu prezentaciju sa projektima iz licence koju posedujem. Međutim, u svom radnom veku radio sam i projekte koji potpadaju pod druge licence, a takođe sam vodio i izgradnju raznih objekata, među koje i objekta 2001 (izvođenje radova na montaži najsloženijih sistema grejanja, klimatizacije i vodovoda) u Bagdadu - Irak. Ovim hoću reći da sam skoro čitav svoj radni vek proveo na investicijama i da dobro poznajem problematiku i projektovanja i izvođenja radova u oblasti mašinstva. Pošto sam u penziji smatram da imam i znanja, a svakako i vremena da aktivno radim na pripremi predmetnog predloga.

Dušan S. Đuričić, dipl.maš.inž., penzioner,
licenca broj 333480703

Pročitajte iz oblasti "Povod za stav" i:

<<< Nazad na sadržaj
 
25. maj 2020.